Ewch i’r prif gynnwys

Wcreineg: Iaith a Diwylliant

Hyd Dydd Llun 17 Mehefin 2024 i ddydd Iau 4 Gorffennaf 2024
Tiwtor Dr Maryna Calder
Côd y cwrs UKR23A5510A
Ffi £148
Ffi ratach £127 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

Cwrs ar-lein

Ymrestrwch nawr

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i iaith Wcreineg i chi a bydd yn eich galluogi i gynnal sgwrs sylfaenol iawn.  Bydd hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar ddiwylliant Wcreinaidd.

I bwy mae’r cwrs hwn?

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr nad yw’n ymwybodol o unrhyw air Wcreineg. Mae’n canolbwyntio ar siarad a deall yr iaith mewn cyd-destunau ymarferol. Delfrydol os ydych yn awyddus cael blas ar Wcreineg!

Dysgu ac addysgu

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar gymryd rhan ac ymarfer.

Fe’ch anogir i gymryd rhan yn y dosbarth drwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Asesu Parhaus trwy gymryd rhan yn y dosbarth

Deunydd darllen awgrymedig

Darperir deunyddiau - bydd taflenni ac adnoddau ar gael ar Dysgu Canolog.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.