Ewch i’r prif gynnwys

Afiechydon ac Anhwylderau'r Ymennydd

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Hyd 10 weekly meetings
Tiwtor Dr Emma Yhnell
Côd y cwrs SCI18A5194A
Ffi £165.00
Ffi ratach £132.00 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Mae'r cwrs hwn yn trafod hanes, datblygiad ac thriniaethau clefydau ac anhwylderau’r ymennydd.

Bydd y dull a fabwysiadwyd yn canolbwyntio ar ymchwil a datblygiadau cyfredol yn ymwneud ag anhwylderau'r ymennydd, a bydd yn rhoi sylw arbennig i'r ffactorau moleciwlar a genetig sylfaenol sy'n gysylltiedig â'r clefydau hyn.

Pynciau a drafodir:

  • Hanes, achosion a symptomau clefyd Huntington.
  • Hanes, achosion a symptomau clefyd Parkinson.
  • Hanes, achosion a symptomau clefyd Alzheimer.
  • Hanes, achosion a symptomau Sgitsoffrenia.
  • Problemau iechyd meddwl mewn anhwylderau niwrolegol.
  • Y broses ymchwil a dulliau gwyddonol wrth ymchwilio i anhwylderau niwrolegol.
  • Y broses dreialon clinigol ac enghreifftiau mewn clefydau niwrolegol.

Mae'r cwrs hwn ar agor i unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes, datblygiad ac thriniaethau clefydau ac anhwylderau’r ymennydd.

Gellir dilyn y cwrs fel modiwl dewisol ar y llwybr at radd mewn gofal iechyd.

Dysgu ac addysgug

There will be lectures, discussions and case studies (20 hours). A full range of visual aids will be employed and you will be given critical feedback on your written reports.

Gwaith cwrs ac asesu

To award credits we need to have evidence of the knowledge and skills you have gained or improved. Some of this has to be in a form that can be shown to external examiners so that we can be absolutely sure that standards are met across all courses and subjects. The most important element of assessment is that it should enhance your learning. Our methods are designed to increase your confidence and we try very hard to devise ways of assessing you that are enjoyable and suitable for adults with busy lives. During the course you may be asked to undertake a presentation, complete a report, and there will be a class test at the end of the course.

Deunydd darllen awgrymedig

The module is intended to give learners up to date information regarding current research within the field of neurological diseases, thus relevant and new references will be provided throughout the lectures. The following are general textbooks and guides to help provide an overview: J. Beatty Principles of Behavioral Neuroscience (1995) Wm. C. Brown Communications Inc. ISBN: 0697127419 M.-Marsel Mesulam (2000) Principles of Behavioral and Cognitive Neurology. Oxford University Press Inc. 198 Madison Avenue, New York. ISBN: 0195134753 D Dickson and R.O. Weller (2011) Neurodegeneration: The Molecular Pathology of Dementia and Movement Disorders. John Wiley and Sons. ISBN: 1405196939 G. Goetz MD and E. J. Pappert MD. (2007) Textbook of Clinical Neurology. Saunders; 3rd edition. ISBN: 1416036180

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG