Ewch i’r prif gynnwys

Gwella eich Japaneeg I

Hyd 12 o gyfarfodydd wythnosol
Tiwtor Noriko Whitelock
Côd y cwrs JPN22A2946A
Ffi £205
Ffi ratach £164 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU

Ymrestrwch nawr

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd wedi astudio Japaneeg am un flwyddyn yn rhan amser.

Yn y cwrs hwn, bydd myfyrwyr yn ymarfer deialogau/sefyllfaoedd bywyd go iawn i gyrraedd lefel uwch o gyfathrebu gyda phobl Japan.  Bydd myfyrwyr yn ehangu eu sgiliau ysgrifenedig, geirfa a dealltwriaeth o strwythur Japaneeg.

Dyma'r pynciau fydd o dan sylw:

  • gwahoddiad
  • cynllunio taith
  • siarad am weithgaredd un diwrnod mewn trefn
  • gofyn am gyfarwyddiadau/rhoi cyfarwyddiadau
  • gwneud ceisiadau
  • gofyn/rhoi/gwrthod caniatâd.


Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y prif bwyntiau gramadegol y bydd arnoch eu hangen ar y lefel hon, a fydd yn cynnwys y canlynol:

  • Bôn y ferf + masho/masho ka/masen ka
  • Berf ffurf te
  • Berf ffurf nai

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n meddu ar rywfaint o wybodaeth sylfaenol o Japaneeg e.e. wedi cwblhau cyrsiau Dechreuwyr I a Dechreuwyr II neu gymwysterau eraill cyfatebol. Disgwylir i fyfyrwyr ddeall berfau Japaneeg syml (ffurf masu-) ac ansoddeiriau. Dylai myfyrwyr allu darllen ac ysgrifennu Hiragana a Katakana, gyda deunyddiau ategol neu hebddynt.

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i wneud hynny trwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o’r dystiolaeth fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Ni fyddwch yn cael arholiadau ffurfiol, ond efallai y byddwch yn cael profion darllen a gwrando yn y dosbarth. Efallai y gofynnir i chi ysgrifennu testunau byr fel gwaith cartref. Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a’r myfyriwr.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Gwerslyfrau y cwrs yw; Japanese for Busy People I (Kana version), 3ydd Argraffiad Diwygiedig, AJALT, 2006

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.