Ewch i’r prif gynnwys

Gwella eich Japaneeg I

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd wedi astudio Japaneeg am un flwyddyn yn rhan amser.

Yn y cwrs hwn, bydd myfyrwyr yn ymarfer deialogau/sefyllfaoedd bywyd go iawn i gyrraedd lefel uwch o gyfathrebu gyda phobl Japan.  Bydd myfyrwyr yn ehangu eu sgiliau ysgrifenedig, geirfa a dealltwriaeth o strwythur Japaneeg.

Dyma'r pynciau fydd o dan sylw:

  • gwahoddiad
  • cynllunio taith
  • siarad am weithgaredd un diwrnod mewn trefn
  • gofyn am gyfarwyddiadau/rhoi cyfarwyddiadau
  • gwneud ceisiadau
  • gofyn/rhoi/gwrthod caniatâd.


Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y prif bwyntiau gramadegol y bydd arnoch eu hangen ar y lefel hon, a fydd yn cynnwys y canlynol:

  • Bôn y ferf + masho/masho ka/masen ka
  • Berf ffurf te
  • Berf ffurf nai

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n meddu ar rywfaint o wybodaeth sylfaenol o Japaneeg e.e. wedi cwblhau cyrsiau Dechreuwyr I a Dechreuwyr II neu gymwysterau eraill cyfatebol. Disgwylir i fyfyrwyr ddeall berfau Japaneeg syml (ffurf masu-) ac ansoddeiriau. Dylai myfyrwyr allu darllen ac ysgrifennu Hiragana a Katakana, gyda deunyddiau ategol neu hebddynt.

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i wneud hynny trwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o’r dystiolaeth fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Ni fyddwch yn cael arholiadau ffurfiol, ond efallai y byddwch yn cael profion darllen a gwrando yn y dosbarth. Efallai y gofynnir i chi ysgrifennu testunau byr fel gwaith cartref. Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a’r myfyriwr.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Gwerslyfrau y cwrs yw: Japanese for Busy People I (Kana version), Revised 4th Edition, AJALT, 2022.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.