Ewch i’r prif gynnwys

Arabeg i Ddechreuwyr I

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr llwyr, a chaiff myfyrwyr eu cyflwyno i’r Arabeg a diwylliant Arabaidd.

Bydd y pwyslais ar ddatblygu sgiliau siarad a gwrando. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael argraff dda o agweddau a bywyd bob dydd y byd Arabeg ei iaith.

Bydd y pynciau dan sylw yn cynnwys:

  • cyflwyniad i'r Arabeg
  • cyfarchion
  • cyflwyno eich hun
  • rhifau
  • dweud yr amser

Bydd gramadeg yn cynnwys:

  • ynganu
  • yr wyddor
  • dynodydd benywaidd
  • tashkeel

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n ddechreuwyr llwyr o ran Arabeg, ac sy'n dymuno gallu cynnal sgwrs sylfaenol wrth deithio i wledydd lle siaredir Arabeg.

Dysgu ac addysgu

The emphasis of the course is on participation and students are encouraged to actively participate in class through various non-threatening forms of activities designed to stimulate communication.

Gwaith cwrs ac asesu

For us the most important element of assessment is that it should enhance your learning. Our methods are designed to increase your confidence and we try very hard to devise ways of assessing you that are enjoyable and suitable for adults with busy lives. To award credits we need to have evidence of the knowledge and skills you have gained or improved. Some of this has to be in a form that can be shown to external examiners so that we can be absolutely sure that standards are met across all courses and subjects.

The assessment of this course is divided into four parts to assess each of the following skills: speaking, listening,reading and writing. It is designed to enhance what you have learnt during the course. Additionally to the weekly sessions, we recommend that you spend time between the lessons, revising and practising what has been done in class.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU