Ewch i’r prif gynnwys

Realaeth Hudol

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Realaeth hudol yw un o symudiadau llenyddol mwyaf unigryw'r ganrif ddiwethaf. Yn debyg i straeon tylwyth teg, mae nofelau realaidd hudol a straeon byrion yn cymylu'r llinell rhwng ffantasi a realiti.

Yn aml mae realaeth hudol chwareus ac afieithus hefyd yn chwarae rhan enfawr wrth dynnu sylw at ormes economaidd a gwleidyddol De’r Byd.

Yn y cwrs hwn, byddwch yn astudio realaeth hudol fel genre llenyddol. Byddwch yn dadansoddi detholiad o destunau realaidd hudol o bob cwr o'r byd, gan gynnwys awduron fel awdur mwyaf adnabyddus America Ladin ac enillydd Gwobr Nobel, Gabriel Garcia Marquez, a Haruki Murakami sydd wedi ennill sawl gwobr yn Japan.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr drwy Zoom, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau seminar, gwaith grŵp bach a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Bydd y pynciau'n canolbwyntio ar destunau llenyddol a gallant gynnwys:

 • Lleoliadau realistig a bydoedd cyfarwydd
 • Elfennau hudol – o wrthrychau sy’n siarad i gymeriadau sydd wedi marw a thelepathi
 • Gwybodaeth gyfyngedig – hud a lledrith heb esboniad a normaleiddio
 • Grym a Gwleidyddiaeth Beirniadaeth – o ormes economaidd i Imperialaeth Americanaidd
 • Strwythurau plot unigryw a chrymliniau stori annodweddiadol

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Byddwch yn cwblhau portffolio ysgrifennu, a all gynnwys adolygiadau, dadansoddiadau a thraethodau byr. Bydd y portffolio yn cynnwys tua 1800 o eiriau

Deunydd darllen awgrymedig

Darllen Hanfodol:

 • Ahmed Saadawi, Frankenstein in Bagdad (2014) (cyfieithiad gan Jonathan Wright)
 • Franz Kafka, The Metamorphosis (1915)
 • F. Scott Fitzgerald, The Curious Case of Benjamin Button (1922)
 • Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane (2013).
 • Gabriel García Márquez, A Very Old Man with Enormous Wings (1968)
 • Haruki Murakami, The Wind-Up Bird Chronicle (1994)
 • Salman Rushdie, Midnight’s Children (1981)

Deunydd Darllen Ychwanegol a Ddewiswyd

 • Maggie Bowers Magic(al) Realism (2004)
 • Amaryll Beatrice Chanady Magical Realism and the Fantastic: Resolved Versus Unresolved Antinomy (1985)
 • Wendy B. Faris Ordinary Enchantments (2004)
 • Wendy B. Faris a Lois Parkinson Zamora (goln.) Magical Realism: Theory, History, Community (1995)
 • Wen-chin Ouyang a Stephen M. Hart A Companion to Magical Realism (2005)
 • Christopher Warnes Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and Irreverence (2009)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.