Ewch i’r prif gynnwys

Newyddiaduraeth Gymunedol

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Sut gall dinasyddion chwarae mwy o ran wrth adrodd y newyddion yn eu cymuned?

Sut mae technoleg yn cynnig cyfleoedd i gymunedau gynhyrchu eu newyddion eu hunain? Hoffech chi ddysgu rhagor am adrodd y newyddion yn eich ardal leol?

Bydd y cwrs hwn yn addysgu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnoch ar gyfer ysgrifennu a chynhyrchu eich newyddion eich hun.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Cynnwys y maes llafur

Mae'r cwrs yn cynnwys elfen ddamcaniaethol a fydd yn cyflwyno'r rôl y gall Newyddiaduraeth Gymunedol ei chwarae mewn dinasyddiaeth a democratiaeth. Bydd elfen ymarferol gref hefyd, lle cewch eich addysgu sut i ysgrifennu straeon newyddion, a mireinio'ch sgiliau trwy elfennau ymarferol ac adborth rheolaidd gan gymheiriaid a thiwtoriaid.

Mae’n debygol y bydd sesiynau yn cynnwys:

  • Beth yw Newyddiaduraeth Gymunedol? Sut mae'n wahanol i newyddiaduraeth ddarlledu neu newyddion?
  • Democratiaeth ac ymgysylltiad dinasyddion
  • Gwerthoedd newyddion a'r grefft o gofnodi stori
  • Ysgrifennu fel crefft a chreu stori
  • Ffynonellau dibynadwy ac ymchwilio i straeon
  • Adrodd am y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon
  • Sut i ysgrifennu am wyddoniaeth a'r amgylchedd
  • Technoleg ddigidol a'r adnoddau i wella'ch stori

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Ar gyfer asesu, byddwch yn cynhyrchu portffolio ysgrifennu gyda thua 2000 o eiriau ynddo, a fydd yn cynnwys elfen fyfyriol.

Deunydd darllen awgrymedig

Bradshaw, P. 2018. The Online Journalism Handbook: Skills to Survive and Thrive in the Digital Age. Llundain: Routledge

Harte, D., Howells, R., Williams, A. 2018. Hyperlocal Journalism: the decline of local newspapers and the rise of online community news. Llundain, Efrog Newydd: Routledge

McNair, B. 2012. Newyddiaduraeth a Democratiaeth. Llundain: Routledge

Nielsen, R.K. 2015. Local journalism: the decline of newspapers and the rise of digital media. Llundain: Tauris

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.