Ewch i’r prif gynnwys

Materion Cyfoes yn Ewrop

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r cwrs hwn yn bwrw golwg feirniadol ar Ewrop gyfoes. Mewn deg wythnos, mae'r modiwl hwn yn edrych ar sefyllfa bresennol, gweithredwyr ac amgylchedd, Ewrop.

Drwy drafod 9 prif thema mae'n rhoi trosolwg eang o Ewrop wedi’r Rhyfel Oer, ei phobl a'i sefydliadau, a'i hamgylchedd.

Mae hwn yn fodiwl sy’n werth 10 credyd ar y Llwybr i radd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Mae hefyd yn gwrs annibynnol sy’n agored i bawb.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y cwrs hwn trwy gyfuniad o ddarlithoedd a sesiynau mewn grwpiau bach.

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, bydd myfyriwr yn gallu gwneud y canlynol:

Ar ôl cwblhau’r modiwl, dylech chi allu gwneud y canlynol:

  • Nodi a gwerthuso datblygiadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol cyfredol yn Ewrop
  • Dadansoddi prosesau hanesyddol o gydgyfeirio a dargyfeirio
  • Gwerthuso pwysigrwydd sefydliadau Ewrop mewn perthynas ag integreiddio Ewropeaidd, a rôl ryngwladol Ewrop.
  • Creu dadansoddiad cymharol o ddwy ffynhonnell
  • Trafod y gwahanol brofiadau ar draws Ewrop o ran materion Ewropeaidd cyfredol

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd yr asesiad ar gyfer y modiwl yn cynnwys cynllun traethawd (30%) a thraethawd (70%).

Deunydd darllen awgrymedig

  • Chad Damro, Elke Heins, Drew Scott (eds), 2021. European Futures. Challenges and Crossroads for the European Union of 2050 (London: Routledge),
  • The Spotlights Series by the journal Contemporary European History
  • Darian Meacham, Nicolas de Warren, 2021. The Routledge Handbook of Philosophy and Europe (London: Routledge)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.