Materion Cyfoes yn Ewrop

Mae'r cwrs hwn yn bwrw golwg feirniadol ar Ewrop gyfoes. Mewn deg wythnos, mae'r modiwl hwn yn edrych ar sefyllfa bresennol, gweithredwyr ac amgylchedd, Ewrop.

Drwy drafod 9 prif thema mae'n rhoi trosolwg eang o Ewrop wedi’r Rhyfel Oer, ei phobl a'i sefydliadau, a'i hamgylchedd.

Mae hwn yn fodiwl sy’n werth 10 credyd ar y Llwybr i radd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Mae hefyd yn gwrs annibynnol sy’n agored i bawb.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y cwrs hwn trwy gyfuniad o ddarlithoedd a sesiynau mewn grwpiau bach.

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, bydd myfyriwr yn gallu gwneud y canlynol:

Ar ôl cwblhau’r modiwl, dylech chi allu gwneud y canlynol:

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd yr asesiad ar gyfer y modiwl yn cynnwys cynllun traethawd (30%) a thraethawd (70%).

Deunydd darllen awgrymedig

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.