Ewch i’r prif gynnwys

Gwella eich Eidaleg Sgyrsiol i Ddechreuwyr Llwyr (cwrs ar-lein)

  Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn medru gair o Eidaleg.

  Mae’n canolbwyntio ar siarad a deall yr iaith mewn cyd-destunau ymarferol. Delfrydol os ydych am gael blas ar Eidaleg! Gwella eich Eidaleg yw’r cwrs dilynol.

  Bydd y pynciau’n cynnwys:

 • cyfarchion
 • cyflwyno eich hun ac eraill
 • rhifau
 • geirfa yn ymwneud â’r môr a’r traeth
 • rhai rhanbarthau o’r Eidal.

Rhagor o wybodaeth

 • cwrs 18 awr
 • rhaid ymrestru ymlaen llaw
 • darperir deunyddiau’r cwrs yn y sesiwn gyntaf
 • defnydd helaeth o’n labordai iaith digidol.

Mae deunydd sain ar gael drwy gydol yr haf drwy ein platfforrm dysgu ar-lein.

Dysgu ac addysgu

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar gymryd rhan ac ymarfer. Fe’ch anogir i gymryd rhan yn y dosbarth drwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Asesu parhaus trwy gymryd rhan yn y dosbarth.

Deunydd darllen awgrymedig

Byddwn yn darparu'r holl ddeunyddiau.

Mae deunydd sain ar gael drwy gydol yr haf drwy ein platfform dysgu ar-lein.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.