Ewch i’r prif gynnwys

Cyfraith Trosedd

Tiwtor Mark Gorman
Côd y cwrs LAW23A5123A
Ffi £186
Ffi ratach £148 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

50-51 Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3AT

Ymrestrwch nawr

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar agweddau ar Gyfraith Droseddol, gan gynnwys llofruddiaeth, dynladdiad, ymosod, lladrata, lladrad, byrgleriaeth, ac iawndal troseddol.

Bydd myfyrwyr yn ystyried problemau cyfreithiol a chymhwyso’r gyfraith berthnasol i sefyllfaoedd penodol.

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth drwy ddarllen gwybodaeth am ddadleuon/diwygiadau cyfredol fel rhai a arweinir gan diwtor y cwrs.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y cwrs hwn trwy gyfuniad o ddarlithoedd a sesiynau mewn grwpiau bach.

Ar ôl llwyddo yn y modiwl, dylai myfyriwr allu:

Gwybod a Deall:

  • nodi maes Cyfraith Droseddol sy'n berthnasol i broblem benodol
  • datgan y gyfraith berthnasol sy'n berthnasol
  • dyfynnu statudol neu awdurdod achos ar gyfer y gosodiadau cyfraith sydd wedi'u nodi fel rhai sy'n berthnasol i'r broblem benodol
  • esbonio cais y gyfraith i'r ffeithiau penodol
  • tynnu sylw at unrhyw ansicrwydd yn y gyfraith gan ei fod yn berthnasol i'r ffeithiau penodol
  • cloi'r canlyniad mwyaf tebygol wrth gymhwyso'r gyfraith i set benodol o ffeithia

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd y modiwl yn cael ei asesu drwy asesiad ysgrifenedig.

Deunydd darllen awgrymedig

Awgrymiadau o ran darllen

  • G. Scanlan, Criminal Law (Butterworth)
  • P.R. Glazebrook, Statutes of Criminal Law (Blackstone)
  • M. Giles, Criminal Law in a Nutshell (Sweet and Maxwell)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.