Ewch i’r prif gynnwys

Seryddiaeth ar Waith

Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu meysydd amserol seryddiaeth a gwyddoniaeth y gofod, gan gynnwys datblygiadau diweddar o ran astudiaethau planedau, sêr, galaethau a chosmoleg.

Bydd y gweithdai'n cynnwys cydran darlithoedd a addysgir wedi'i hategu â gweithgareddau ymarferol ac ar-lein. Cymysgedd o addysgu yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein.

Dysgu ac addysgu

Addysgir trwy gyfwng trafodaethau byr sy’n amlinellu deunydd y pwnc ac sy’n rhoi’r cynnwys hanfodol, ynghyd ag ymchwil ymarferol ar y rhyngrwyd ar gyfer astudiaeth fwy manwl.

Bydd gwefannau amrywiol a phecynnau meddalwedd yn cael eu dangos, a bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael y cyfle i gynnal eu hymchwiliadau seryddol eu hunain.

Bydd myfyrwyr yn dysgu drwy ddarlithoedd, defnyddio TGCh ac ymchwiliadau ymarferol. Bydd digon o gyfleoedd ar gyfer sesiynau holi ac ateb, a thrafodaethau yn ymwneud â thema'r gweithdy penodol.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Our methods are designed to increase your confidence and we try very hard to devise ways of assessing you that are enjoyable and suitable for adults with busy lives.

Deunydd darllen awgrymedig

Kaufmann W.J. & Freedman R.A., Universe (Argraffiad 8., Freeman 2007)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG