Ewch i’r prif gynnwys

Seryddiaeth ar Waith

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu meysydd amserol seryddiaeth a gwyddoniaeth y gofod, gan gynnwys datblygiadau diweddar o ran astudiaethau planedau, sêr, galaethau a chosmoleg.

Bydd y gweithdai’n cynnwys darlith, a fydd yn cael ei hategu gan weithgareddau ymarferol ac ar-lein. Cymysgedd o addysgu yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein.

Dysgu ac addysgu

Addysgir trwy gyfwng cyflwyniadau byr sy’n amlinellu deunydd y pwnc ac sy’n rhoi’r cynnwys hanfodol, ynghyd ag ymchwil ymarferol ar y rhyngrwyd ar gyfer astudiaeth fwy manwl.

Bydd gwefannau amrywiol a phecynnau meddalwedd yn cael eu dangos, a bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael y cyfle i gynnal eu hymchwiliadau seryddol eu hunain.

Bydd myfyrwyr yn dysgu drwy ddarlithoedd, defnyddio TGCh ac ymchwiliadau ymarferol. Bydd digon o gyfleoedd ar gyfer sesiynau holi ac ateb, a thrafodaethau yn ymwneud â thema'r gweithdy penodol.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd rhaid inni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau rydych chi wedi’u hennill neu eu gwella.

Rhaid i rywfaint o’r dystiolaeth hon fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol er mwyn i ni allu bod yn hollol sicr bod safonau’n cael eu cyrraedd ym mhob cwrs a phwnc. Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gyfoethogi’ch dysgu.

Mae ein dulliau ni wedi’u dylunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Kaufmann W.J. & Freedman R.A., Universe (Argraffiad 8., Freeman 2007)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.