Ewch i’r prif gynnwys

Seryddiaeth ar Waith

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu meysydd amserol seryddiaeth a gwyddoniaeth y gofod, gan gynnwys datblygiadau diweddar o ran astudiaethau planedau, sêr, galaethau a chosmoleg.

Bydd gweithdai'n cynnwys elfen ddarlithiol a addysgir, ynghyd â gweithgareddau ymarferol ar-lein, gyda'r cyfle i gael mynediad at delesgopau robotig Faulkes ar y rhyngrwyd.

Dysgu ac addysgu

Addysgir trwy gyfwng trafodaethau byr sy’n amlinellu deunydd y pwnc ac sy’n rhoi’r cynnwys hanfodol, ynghyd ag ymchwil ymarferol ar y rhyngrwyd ar gyfer astudiaeth fwy manwl. Bydd gwefannau amrywiol a phecynnau meddalwedd yn cael eu dangos, a bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael y cyfle i gynnal eu hymchwiliadau seryddol eu hunain.

Bydd myfyrwyr yn dysgu drwy ddarlithoedd, defnyddio TGCh ac ymchwiliadau ymarferol. Bydd digon o gyfleoedd ar gyfer sesiynau holi ac ateb, a thrafodaethau yn ymwneud â thema'r gweithdy penodol.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, mae angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi’u hennill neu eu gwella. Mae’n rhaid i rywfaint o hyn fod ar ffurf y gellir ei dangos i arholwyr allanol er mwyn caniatáu i ni fod yn gwbl sicr bod y safonau yn cael eu bodloni ar draws yr holl gyrsiau a phynciau. Yr elfen bwysicaf o ran asesu yw y dylai wella’r hyn rydych yn ei ddysgu.

Mae ein dulliau wedi’u cynllunio i gynyddu eich hyder ac rydym yn ymdrechu'n galed iawn i ddyfeisio ffyrdd o’ch asesu sy’n ddifyr ac yn addas i oedolion â bywydau prysur.

Deunydd darllen awgrymedig

  • Kaufmann W.J. & Freedman R.A., Universe (8th Ed., Freeman 2007)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG