Ewch i’r prif gynnwys

Sut i gael pen ffordd yn yr Apocalyps

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Hyd Ar-lein
Tiwtor Dr Michelle Deininger
Côd y cwrs MED20A5375A
Ffi £225
Ffi ratach £180 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Mae gan ddiwedd y byd hanes hir ac iach. Yn y modiwl hwn, byddwn yn olrhain datblygiad testunau (ôl-)apocalyptaidd yn y traddodiad Gorllewinol, o'i wreiddiau yn naratif yr henfyd a'r Beibl, i'r cynnydd yn ei boblogrwydd yn ystod y cyfnod modern.

Cewchmyfyrwyr eu paratoi ar gyfer deall cyd-destunau diwylliannol a hanesyddol, a chael mynediad at bentwr o adnoddau hanfodol. Bydd yn cynorthwyo datblygu llu o sgiliau goroesi academaidd, o ffurfio dadl argyhoeddiadol i ddadansoddi beirniadol uwch.

Gan ystyried ystod eclectig o destunau sy’n cwmpasu ffilm, teledu a llenyddiaeth, bydd y modiwl hwn yn archwilio sut mae straeon am ddiwedd y byd yn herio rhagdybiaethau ynglŷn â phwy ydym ni, o ble y daethom ni ac i ble rydym ni’n mynd o bosibl. Hynny, wrth gwrs, gan gymryd y byddwn yn gallu bod yn bresennol o hyd.

Mae modd astudio’r modiwl hwn fel rhan o’r Llwybr Naratifau Mewnol, neu fel uned annibynnol.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y cwrs drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i chi drwy Dysgu Canolog.

 • Wythnos 1 — Dechrau’r Diwedd
 • Wythnos 2 — Wedi’r Rhyfel: Samuel Beckett, Endgame
 • Wythnos 3 — Yr Oes Atomig: Richard Matheson, I Am Legend
 • Wythnos 4 — Dirywiad Dinesig: Dawn of the Dead (cyf. George Romero, 1978)
 • Wythnos 5 — Pla: The Stand gan Stephen King (ABC, 1994)
 • Wythnos 6 — Llifogydd: Margaret Atwood, The Year of the Flood
 • Wythnos 7 — Wedi 9/11 (1): Cormac McCarthy, The Road
 • Wythnos 8 — Wedi 9/11 (2): The Walking Dead (AMC, 2010)
 • Wythnos 9 — Canlyniadau: The Leftovers (HBO, 2014)

Mae testunau sylfaenol a restrir yma yn ddangosol, ac mae’n bosibl y byddant yn cael eu newid.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Gall myfyrwyr ddewis cwblhau dwy dasg ysgrifennu fer (dadansoddi testun a thraethawd) neu bortffolio ysgrifennu ehangach (a fydd o bosibl ar ffurf beirniadaethau byr o’r testunau, adolygiad, dadansoddiadau byr o ddamcaniaethau beirniadol, ysgrifennu creadigol ac unrhyw elfennau priodol eraill.)

Deunydd darllen awgrymedig

Efallai yr hoffai myfyrwyr edrych ar rai o’r testunau canlynol cyn i’r modiwl ddechrau. Fodd bynnag, bydd y tiwtor yn darparu rhestr ddarllen lawn ar ddechrau’r cwrs.

 • Andrew Tate, Apocalyptic Fiction (Bloomsbury, 2017)
 • Roger Luckhurst, The Trauma Question (Routledge, 2008)
 • Roger Luckhurst, Zombies: A Cultural History (Reaktion Books, 2015)
 • Fred Botting, Gothic (Routledge, 2014)
 • Kim Newman, Nightmare movies: horror on screen since the 1960s (Bloomsbury, 2011)
 • Stacy Abbott, Undead Apocalypse: Vampires and Zombies in the 21st Century (Edinburgh University Press, 2016)
 • Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection (Columbia University Press, 1982)
 • Christine Cornea, Science fiction cinema: between fantasy and reality (Rutgers University Press, 2007)
 • David J Leigh, Apocalyptic patterns in twentieth-century fiction (University of Notre Dame Press, 2008)
 • Theo van Leeuwen and Carey Jewitt, golygyddion Handbook of Visual Analysis (Sage: 2006)
 • James Monaco, How To Read a Film: The Art, Technology, Language, History and Theory of Film and Media (Oxford Press: 2009)
 • Timothy Corrigan, A Short Guide to Writing About Film,(Pearson: 2012).
 • Rick Altman, Film/Genre. (BFI: 1999)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG