Ewch i’r prif gynnwys

Medieval Queenship

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Hyd 9 weekly meetings
Tiwtor Dr Charlotte Pickard
Côd y cwrs HIS18A5217A
Ffi £225.00
Ffi ratach £180.00 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Beth oedd rôl y frenhines yn y byd canoloesol?

Roedd cenedlaethau blaenorol o haneswyr yn canolbwyntio ar frenhinoedd: llywodraethwyr gwrywaidd a’u cyflawniadau mewn gwleidyddiaeth a rhyfel. Diystyriwyd rôl breninesau yn aml. Bydd y modiwl hwn yn archwilio'r syniad o Rôl y Frenhines. Trwy gyfres o astudiaethau achos, yn amrywio o’r ddeuddegfed i’r bymthegfed ganrif ac yn edrych ar enghreifftiau o Loegr, Ffrainc a Sbaen, byddwn yn archwilio’r rôl a gyflawnwyd gan freninesau yn y gymdeithas ganoloesol. Cyflwynir myfyrwyr i ysgolheictod diweddar cyffrous, sy’n adfer menywod brenhinol i’w priod le fel arweinwyr yn y byd canoloesol: mamau a chydweddogion a oedd yn gyfrifol am barhad llinellau brenhinol, ond a oedd yr un mor bwysig fel ffigyrau gwleidyddol cryf, llywodraethwyr eu hunain hyd yn oed, a noddwyr crefydd a diwylliant. Byddwn yn archwilio breninesau canoloesol yng nghyd-destun ehangach menywod y cyfnod, gan holi i ba raddau y gallwn ail-greu eu rolau gan ddefnyddio adroddiadau ysgrifenedig gwrywaidd. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i ddulliau modern o astudio rôl y frenhines, ac yn archwilio ystod eang o ddeunydd ysgrifenedig a diwylliant materol sydd wedi goroesi, i ddeall grym y frenhines yng 'ngêm yr orsedd' yr oesoedd canol.

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes a’r brwdfrydedd i ddatblygu’r diddordeb hwnnw ymhellach. Mae'n gweithredu fel rhan o'r llwybr Archwilio’r Gorffennol, a bydd yn eich arfogi â’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a fydd yn eich helpu i astudio cyrsiau eraill ar y llwybr.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys naw uned wedi'u rhannu'n themâu. Mae pob uned yn cynnwys sesiwn wyneb yn wyneb 2-awr rhwng 7pm a 9pm. Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp, gweithgareddau dadansoddi ffynonellau ac ymarferion i ddatblygu eich sgiliau academaidd. Bydd cyfle hefyd i ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, wedi'i hwyluso gan Rith-Amgylchedd Dysgu’r brifysgol, sef Dysgu Canolog.

Gwaith cwrs ac asesu

Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau dau ddarn o waith asesedig: dadansoddiad ffynhonnell 500 o eiriau a thraethawd 1000 o eiriau. Byddwch yn cael cyngor a chefnogaeth ar gyfer y ddau aseiniad ac adborth manwl am gryfderau a meysydd i'w gwella ar y ddau ddarn o waith.

Deunydd darllen awgrymedig

Bennett, Judith M. a Ruth Mazo Karras (goln), The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2013).

Castor, H., She-Wolves: The Women who Ruled England before Elizabeth (Llundain: Faber, 2010)

Carmi-Parsons, J. (gol.), Medieval Queenship (Stroud: Alan Sutton, 1994)

Duggan, A. J. (gol.), Queens and Queenship in Medieval Europe (Woodbridge: Boydell Press, 1997)

Earenfight, T., Queenship in Medieval Europe (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013)

Hilton, L., Queens Consort: England’s Medieval Queens (Llundain: Weidenfeld & Nicolson, 2008)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU