Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ardd Americanaidd

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Wrth symud i ffwrdd o erddi Prydeinig, byddwn yn archwilio'r gerddi dylanwadol, arloesol ac arwyddocaol a grëwyd, ac sy'n cael eu creu, ledled America.

O'r gerddi ffurfiol o'r 17eg Ganrif mae’n debyg, i erddi hynod ddylanwadol moderniaeth a'r paith, bydd ein trafodaeth ar ystod o erddi preifat a chyhoeddus yn rhoi golwg o'r hyn sy'n digwydd ledled America heddiw Bydd yn dangos y dylanwad anhygoel y mae'r gerddi o'r wlad helaeth ac amrywiol hon wedi'i gael ar ein gerddi ein hunain.

Dysgu ac addysgu

Bydd darlithoedd, astudiaethau achos a thrafodaethau grŵp.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc. Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

 • American Gardens Hardcover; Monty Don (Prestel)
 • Desert Gardens Of Steve Martino; Caren Yglesias (Monacelli Press)
 • Gardening Across the Pond: Anglo-American Exchanges, from the Settlers in
 • Virginia to Prairie Gardening; Richard Bisgrove (Pimpernel Press Ltd)
 • Gardens of the High Line: Elevating the Nature of Modern Landscapes; Piet
 • Oudolf , Rick Darke (Timber Press)
 • Prairie-Style Gardens: Capturing the Essence of the American Prairie Wherever
 • You Live; Lynn M. Steiner (Timber Press)
 • Private Paradise: Contemporary American Gardens; Charlotte M. Frieze
 • (Monacelli Press)
 • Paradise of Exiles: The Anglo-American Gardens of Florence; Katie Campbell
 • (Frances Lincoln)
 • Outstanding American Gardens: A Celebration: 25 Years of the Garden
 • Conservancy; Page Dickey , Marion Brenner (Stewart, Tabori & Chang)
 • Visionary Landscapes: Japanese Garden Design in North America, The Work of
 • Five Contemporary Masters; Kendall H. Brown ( uttle Publishing)
 • Golden Age of American Gardens: Priva: Proud Owners, Private Estates,
 • 1890-1940; Mac Griswold , Eleanor Weller (Harry N. Abrams, Inc )
 • Frederick Law Olmsted: Designing the American Landscape; Charles E.
 • Beveridge , David Larkin (Rizzoli International Publications)
 • Ornamental Grasses: Wolfgang Oehme and the New American Garden; Stefan
 • Leppert (Frances Lincoln)
 • Bold, Romantic Gardens; Wolfgang Oehme, James Van Sweden
 • (HarperCollins Design International)
 • The Gardens of Bunny Mellon; Linda Jane Holden, Sir Peter Crane, Roger
 • Foley (Vendome Press)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.