Ewch i’r prif gynnwys

Gerddi ledled Ewrop: llinell amser hanes gerddi

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Yn dilyn taith gwneud gerddi o'i wreiddiau ym Mhersia a China. O Ogledd Affrica i Sbaen, ac ar wahân i Dwrci a Gwlad Groeg i'r Eidal, hyd at erddi brenhinol Ffrainc, Gogledd Ewrop a Lloegr.

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygiad gerddi ledled Ewrop hyd at ddehongliadau heddiw, a mwy cyfoes.

Mae'r syniad o 'baradwys' wedi bod yn amlwg yn y gwaith o greu gerddi ar hyd yr amser, ond ble ddechreuodd y gerddi paradwys hyn, a chreu gerddi ei hun? Sut mae'r syniadau cynnar hyn o 'baradwys gardd' yn dal i fod mor ddylanwadol ar ein gerddi heddiw? Trafodir y tirweddau cynharaf iawn o Iran, Gwlad Groeg a Tsieina hyd at ddehongliadau cyfoes.

Mae gerddi i fod yn baradwys ar y ddaear. Mae hanes hir yn perthyn i’r syniad o ardd fel paradwys, hyd yn oed cyn i Ardd Eden gael ei chyflwyno yn y Beibl. Fodd bynnag, mae sut olwg sydd ar baradwys, yn amrywio drwy ddiwylliannau, hanes, crefyddau a chymdeithasau – nid oes un disgrifiad penodol.

Nid oedd y disgrifiad o Ardd Eden yn benodol iawn ychwaith, ond rhoddodd rai syniadau i’r dylunydd gerddi.

Ym mhob diwylliant, mae dylunwyr gerddi yn ceisio paradwys drwy eu ffyrdd creadigol eu hunain. Mae’r cwrs yn dechrau gyda thaith o gwmpas paradwys ar y ddaear yn Asia, lle gwelwn werddonau’r Dwyrain Canol: y gerddi naturiolaidd tangnefeddus a symbolaeth yn Tsieina, a’r gerddi Zen a’r gerddi te yn Japan.

Ar ôl hynny, byddwn yn mentro i gyfandir Ewrop: rhanbarthau mynyddig yr Eidal lle caiff gerddi moethus eu cydbwyso â’r defnydd o echelau a chymesuredd – a gerddi yn yr Almaen, yr Iseldiroedd a Rwsia, yn ogystal ag uchafbwynt gerddi ffurfiol yn Ffrainc.

Byddwn wedyn yn trafod Lloegr. Rydym yn trafod gerddi sydd â thirweddau naturiolaidd, gerddi sydd ar ffurf bwthyn a gerddi eclectig yn fanwl.

At hynny, rydym hefyd yn archwilio gerddi Canoldirol a gerddi yn America: dylanwadau o Ewrop a gerddi naturiolaidd.

Dysgu ac addysgu

Bydd darlithoedd, astudiaethau achos a thrafodaethau grŵp.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella.

Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Our methods are designed to increase your confidence and we try very hard to devise ways of assessing you that are enjoyable and suitable for adults with busy lives.

Deunydd darllen awgrymedig

 • John Brookes; Gardens of Paradise: History and Design of the Great Islamic Gardens ( Weidenfeld & Nicolson (25 Medi 1987)
 • Maggie Campbell-Culver; The Origin of Plants: The People and Plants That Have Shaped Britain's Garden History Since the Year 1000 ( Headline Book Publishing; Argraffiad cyntaf (6 Medi 2001)
 • Emma Clark; The Art of the Islamic Garden (The Crowood Press Ltd; Ailargraffiad (20 Gorffennaf 2010)
 • Guy Cooper; Paradise Transformed: The Private Garden for the Twenty-first Century (Monacelli Press; Argraffiad cyntaf (1 Tachwedd 1996)
 • Monty Don; Paradise Gardens: the world's most beautiful Islamic gardens (Two Roads; Argraffiad â darluniau (22 Mawrth 2018)
 • Stephen Harris; Planting Paradise: Cultivating the Garden 1501-1900 ( The Bodleian Library (15 Chwefror 2011)
 • Penelope Hobhouse; Gardens of Persia (W. W. Norton & Company (3 Chwefror 2009)
 • Penelope Hobhouse; In Search of Paradise: Great Gardens of the World ( Frances Lincoln; (21 Medi 2006)
 • Mary Keen; Paradise and Plenty: A Rothschild Family Garden (Pimpernel Press Ltd; (24 Medi 2015)
 • Mark Laird; A Natural History of English Gardening: 1650--1800 (Yale University Press (1 Mai 2015)
 • Toby Musgrave; Paradise Gardens: Spiritual Inspiration and Earthly Expression (Frances Lincoln; Argraffiad cyntaf (3 Medi 2015)
 • Vanessa Remington; Painting Paradise: The Art of the Garden (Royal Collection Trust; Argraffiad cyntaf (23 Mawrth 2015)
 • Tom Turner ; Asian Gardens: History, Beliefs and Design (Routledge; (11 Awst 2010)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.