Ewch i’r prif gynnwys

Introduction to Social Science

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Introduction to Social Science will focus your studies on contemporary society.

We will look at the media and how they impact on different groups in society, the changing cultures within our society and the participation and relationship society has to politics.

The course is a 20 credit module on the pathway to a degree in social sciences. Study skills will be a particular focus this term so that you are confident and ready to move on to the next course on the pathway if you choose to undertake it.

This course is also an optional module on the pathway to a degree in healthcare.

Dysgu ac addysgug

The course will be taught weekly and there will be two Saturday Schools. There will be 40 contact hours.

You will also be asked to do reading and research tasks to prepare for class and for your assignments.

The teaching/learning strategy for this module will have an emphasis on ‘active learning’ for the learner in developing an understanding of the subject matter and its relevance to society.

Gwaith cwrs ac asesu

To award credits we need to have evidence of the knowledge and skills you have gained or improved.

Time will be given in class to prepare to write an 800 word essay (this mark does not count towards the final mark for the module). This will give you some practice at essay writing before you submit your coursework assignment.

The module will be assessed on an essay of 2000 words and an in-class test. Each assessment will be worth 50% of the overall mark.

Deunydd darllen awgrymedig

You will be a member of the university library and have access to all these texts

  • Fulcher, J. and Scott, J. (2011) Sociology (4th Edition). Oxford: Oxford University Press
  • Macionis,J. & Plummer,K. (2005) Sociology: A Global Introduction (3rd edition) London: Prentice Hall

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG