Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Gysylltiadau Rhyngwladol

Hyd 6 weekly meetings
Tiwtor Liena Abu Laban
Côd y cwrs PLT19A5141A
Ffi £225
Ffi ratach £180 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol (IR) yn ddisgyblaeth gyffrous sy'n ymchwilio i wleidyddiaeth yn y fforymau rhanbarthol a byd-eang.

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau allweddol Cysylltiadau Rhyngwladol yn eu cyd-destun hanesyddol ac yn archwilio’r damcaniaethau rhyngwladol hanfodol a ddatblygwyd dros y blynyddoedd i ddeall y system ryngwladol.

Mae hwn yn fodiwl craidd opsiynol gwerth 10 credyd ar y Llwybr at Gysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth.

Dysgu ac addysgu

Bydd yn cynnwys y canlynol:

  • Cyflwyniad i Ddamcaniaethau Cysylltiadau Rhyngwladol
  • Diogelwch cyfunol
  • Ymyrraeth ddyngarol
  • Cyfrifoldeb dros warchod
  • Hunan-benderfyniad a chydnabyddiaeth

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

  • Ar gyfer y cwrs hwn, cewch eich asesu ar sail un traethawd neu un prawf dosbarth.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG