Ewch i’r prif gynnwys

Introduction to Chinese

Hyd Dydd Llun 17 Mehefin i ddydd Gwener 21 Mehefin 2024
Tiwtor Yangyang Cheng and Hongye Ye
Côd y cwrs CHI23A4632A
Ffi £148
Ffi ratach £127 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

50-51 Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3AT

Ymrestrwch nawr

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i iaith Tsieinëeg ac mae'n ddelfrydol cyn penderfynu a hoffech ddilyn cwrs hirach ym mis Hydref.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu rhai ymadroddion sylfaenol a hanfodol i'ch helpu i gael sgwrs seml ym Mandarin. Byddwch yn cael digon o gyfleoedd i ymarfer eich sgiliau llafar mewn dosbarth bach a dysgu sut i ynganu tonau Tsieinëeg. Byddwch hefyd yn datblygu eich dealltwriaeth ddiwylliannol o rai agweddau ar Tsieina heddiw.

Mae cyn-gofrestru yn hanfodol.

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar gymryd rhan ac ymarfer. Fe’ch anogir i gymryd rhan yn y dosbarth drwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

I ni, y peth pwysicaf am asesu yw y dylai wella’r hyn rydych chi’n ei ddysgu. Mae’n dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Yn ogystal â’r sesiynau yn y dosbarth, argymhellwn eich bod yn treulio amser rhwng y gwersi yn adolygu ac ymarfer yr hyn a wnaed yn y dosbarth.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.