Ewch i’r prif gynnwys

Tsieinëeg ar gyfer Cyfathrebu Hanfodol (cwrs ar-lein)

Hyd Dydd Llun 6 Gorffennaf i ddydd Gwener 10 Gorffennaf 2020
Tiwtor Linyan Tian and Ruyue Yang
Côd y cwrs CHI19A4632A
Ffi £136
Ffi ratach £117 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Mae’r cwrs hwn yn addas i chi os ydych am ddysgu Tsieinëeg sylfaenol, naill ai ar gyfer eich gyrfa neu ar gyfer gwyliau.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am yr iaith. Cewch ddigonedd o gyfleoedd i ymarfer sgiliau sgwrsio mewn grŵp bach a datblygu rhywfaint o ymwybyddiaeth draws-ddiwylliannol ar gyfer cyfathrebu.

Dysgu ac addysgu

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar gymryd rhan ac ymarfer. Fe’ch anogir i gymryd rhan yn y dosbarth drwy amrywiaeth o weithgareddau cyfeillgar a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Elfen bwysicaf y broses asesu, yn ein barn ni, yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae’n dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Yn ogystal â’r sesiynau yn y dosbarth, argymhellwn eich bod yn treulio amser rhwng y gwersi yn adolygu ac ymarfer yr hyn a wnaed yn y dosbarth.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.