Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu Ffuglen Wyddonol a Ffantasi

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Beth sy'n gwneud ffuglen wyddonol lwyddiannus? Sut ydych chi'n adeiladu byd ffantasi?

Mae'r cwrs ysgrifennu ymarferol hwn yn archwilio ystod o fframweithiau a chysyniadau sy'n sail i'r genres poblogaidd hyn, o arwahanrwydd i'r ôl-ddynol, a hefyd yn eich galluogi i osgoi peryglon rhoi esboniadau rhy gynhwysfawr neu ormod o wybodaeth ar yr un pryd.

Trwy archwilio rhai o'r awduron ffuglen wyddonol a ffantasi mwyaf dylanwadol hyd yma, byddwch yn creu eich straeon eich hun wrth ymgysylltu ag elfennau o wyddoniaeth, athroniaeth, gwleidyddiaeth a theori feirniadol.

Byddwch yn archwilio'r amrywiaeth o ffyrdd y mae ffuglen wyddonol a ffantasi yn archwilio syniadau cyfoes am bwy ydym ni, sut rydym yn ymgysylltu â'r gymuned, a sut rydym yn ymateb i arallrwydd.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl wyneb yn wyneb. Bydd deng sesiwn dwy awr ar ffurf darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith mewn grwpiau bach a sesiynau dadlau.

Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Dyma’r pynciau a allai fod o dan sylw:

 • Y gwahaniaeth rhwng ffuglen wyddonol a ffantasi
 • Sut i osgoi esboniadau diflas a rhoi gormod o wybodaeth ar yr un pryd
 • Sut i gyfuno adeiladu'r byd â chymeriadau a phlot
 • Sut i ddatgelu manylion y byd yn ddramatig trwy weithredoedd ac ymatebion
 • Rôl ymddygiad arferol wrth seilio'r rhyfeddol

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau portffolio ysgrifennu creadigol ac yn ysgrifennu’n fyfyriol am eu proses eu hunain. Bydd y portffolio yn cynnwys tua 1500 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Efallai y bydd y testunau cynradd canlynol yn ddefnyddiol i fyfyrwyr eu harchwilio:

 • Ray Bradbury The Martian Chronicles (1950)
 • Octavia Butler, Bloodchild and Other Stories (2005)
 • Susanna Clarke Jonathan Strange and Mr Norrell (2004)
 • Philip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep (1969)
 • Neil Gaiman American Gods (2001)
 • William Gibson Neuromancer (1984)
 • Stephen King The Dark Tower: The Gunslinger (1982)
 • Jules Verne Twenty Thousand Leagues Under the Sea (2007 version)
 • Andy Weir The Martian (2011)
 • H. G Wells The War of the Worlds (1898)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.