Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu Ffuglen Wyddonol a Ffantasi

Hyd 10 o gyfarfodydd wythnosol
Tiwtor Dr Gemma Scammell
Côd y cwrs CRW23A5452A
Ffi £186
Ffi ratach £148 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Ymrestrwch nawr

Beth sy'n gwneud ffuglen wyddonol lwyddiannus? Sut ydych chi'n adeiladu byd ffantasi?

Mae'r cwrs ysgrifennu ymarferol hwn yn archwilio ystod o fframweithiau a chysyniadau sy'n sail i'r genres poblogaidd hyn, o arwahanrwydd i'r ôl-ddynol, a hefyd yn eich galluogi i osgoi peryglon rhoi esboniadau rhy gynhwysfawr neu ormod o wybodaeth ar yr un pryd.

Trwy archwilio rhai o'r awduron ffuglen wyddonol a ffantasi mwyaf dylanwadol hyd yma, byddwch yn creu eich straeon eich hun wrth ymgysylltu ag elfennau o wyddoniaeth, athroniaeth, gwleidyddiaeth a theori feirniadol.

Byddwch yn archwilio'r amrywiaeth o ffyrdd y mae ffuglen wyddonol a ffantasi yn archwilio syniadau cyfoes am bwy ydym ni, sut rydym yn ymgysylltu â'r gymuned, a sut rydym yn ymateb i arallrwydd.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr a gyflwynir ar-lein, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach a sesiynau dadlau.

Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Dyma’r pynciau a allai fod o dan sylw:

 • Y gwahaniaeth rhwng ffuglen wyddonol a ffantasi
 • Sut i osgoi esboniadau diflas a rhoi gormod o wybodaeth ar yr un pryd
 • Sut i gyfuno adeiladu'r byd â chymeriadau a phlot
 • Sut i ddatgelu manylion y byd yn ddramatig trwy weithredoedd ac ymatebion
 • Rôl ymddygiad arferol wrth seilio'r rhyfeddol

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau portffolio ysgrifennu creadigol ac yn ysgrifennu’n fyfyriol am eu proses eu hunain. Bydd y portffolio yn cynnwys tua 1500 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Efallai y bydd y testunau cynradd canlynol yn ddefnyddiol i fyfyrwyr eu harchwilio:

 • Ray Bradbury The Martian Chronicles (1950)
 • Octavia Butler, Bloodchild and Other Stories (2005)
 • Susanna Clarke Jonathan Strange and Mr Norrell (2004)
 • Philip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep (1969)
 • Neil Gaiman American Gods (2001)
 • William Gibson Neuromancer (1984)
 • Stephen King The Dark Tower: The Gunslinger (1982)
 • Jules Verne Twenty Thousand Leagues Under the Sea (2007 version)
 • Andy Weir The Martian (2011)
 • H. G Wells The War of the Worlds (1898)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.