Ewch i’r prif gynnwys

Cymdeithas yn yr Eidal mewn 20 Ffilm Rhan 3

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r cwrs rhyngweithiol hwn yn ymchwilio'n ddyfnach i'r digwyddiadau dylanwadol sydd wedi llywio cymdeithas fodern a chyfoes yr Eidal, gan ddefnyddio sinema fel lens ar gyfer archwilio.

Byddwn yn ymchwilio i bynciau allweddol amrywiol, gan gynnwys hunaniaeth, rhywedd a chydraddoldeb, ffeministiaeth,

mudo, gwleidyddiaeth, yr economi, y rhaniad rhwng y Gogledd a'r De, Maffia a throseddau cyfundrefnol, yn ogystal â ffasiwn a dylunio.

Bydd cyfarwyddwyr eiconig fel Antonioni, Visconti, De Sica, Rossellini, Fellini, Wertmüller,

ynghyd â gwneuthurwyr ffilm cyfoes fel Sorrentino, Guadagnino, Rohrwacher, a

llawer mwy, yn ein harwain i ddeall etifeddiaeth gymdeithasol a gwleidyddol gymhleth yr Eidal heddiw.

Drwy gydol y cwrs, byddwn yn cymryd rhan mewn trafodaethau sy’n gwneud i chi feddwl am themâu megis

hil, hunaniaeth, rhyw a chydraddoldeb, ffeministiaeth, mewnfudo, gwleidyddiaeth, economi, y rhaniad rhwng y Gogledd a’r De,

Maffia a throseddau cyfundrefnol, yn ogystal â ffasiwn a dylunio.

I bwy mae’r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr a chanddynt sgiliau iaith datblygedig (Safon Uwch neu uwch) sy'n gallu cynnal sgwrs gyffredinol yn Eidaleg. Addysgir y cwrs drwy gyfrwng yr Eidaleg.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i gymryd rhan yn y dosbarth trwy amrywiaeth o weithgareddau diogel a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Portffolio o 3 thraethawd a chymryd rhan yn y dosbarth Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a'r myfyriwr.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

  • Anna Cento Bull, Modern Italy: A Very Short Introduction Oxford University Press, 2016
  • John Foot, The Archipelago, Bloomsbury, 2019
  • Ffilmiau Eidalaidd dewisol

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.