Ewch i’r prif gynnwys

De la página a la pantalla

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

El objetivo de este curso de español avanzado es mejorar la competencia del idioma al mismo tiempo que los alumnos obtienen nuevos conocimientos sobre la colonización española.

En este curso veremos cómo la literatura española se representa en la pantalla (cine) y el escenario (teatro) También veremos la influencia de diferentes leyendas y tradiciones en el cine y  la literatura, la influencia en el cine internacional y  practicaremos la narración de cuentos cortos.  Para cubrir estos temas se utilizará una gran variedad de recursos tales como películas de cine, cuentos y relatos cortos, novelas, obras de teatro, documentales y documentos de televisión.

This course is aimed at advanced level students who wish to improve their aural and oral skills in Spanish as well as learn discuss history and cultural topics in Spanish.

This course will cover how Spanish literature is on screen (cinema) and stage (theatre). We will also see how different myths, legends and traditions are represented on screen and literature, the influence on international cinema. A wide variety of resources such as movie films, short stories and stories, novels, plays and documentaries will be used to cover these topics.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr a chanddynt sgiliau iaith datblygedig (Safon Uwch neu uwch) sy'n gallu cynnal sgwrs gyffredinol yn Sbaeneg. Addysgir y cwrs drwy gyfrwng y Sbaeneg.

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i gymryd rhan yn y dosbarth trwy amrywiaeth o weithgareddau diogel a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Portffolio gwaith cwrs a chymryd rhan yn y dosbarth Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a'r myfyriwr.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Awgrymiadau ar gyfer darllen

Darperir deunyddiau - bydd taflenni ac adnoddau ar gael ar Dysgu Canolog.

Llyfrau a argymhellir

Historias de luz y papel : el cine español de los años veinte a través de su adaptación de narrativa literaria española:  Daniel Sánchez Salas a Adèle Black

El Quijote : letras, armas, vida : cine y literatura,  Carlos Alvar

Recepción y canon de la literatura española en el cine – Rafael Malpartida Tirado

Ffilmiau

La lengua de las Mariposas – Jose Luís Cuerda

Los girasoles Ciegos – José Luís Cuerda

La Novia – Paula Ortiz

La Voz Dormida – Benito Zambrano

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.