Ewch i’r prif gynnwys

Almaeneg i Ddechreuwyr

Hyd 28 cyfarfod wythnosol
Tiwtor Dr Gaby Cablitz
Côd y cwrs GER24A2613A
Ffi £445
Ffi ratach £356 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU

Ymrestrwch nawr

Nod y cwrs hwn yw dysgu’r hanfodion i chi o ran strwythurau gramadegol sylfaenol Almaeneg, a hynny er mwyn i chi allu cyfathrebu ar lefel sylfaenol mewn sefyllfaoedd cymdeithasol a sefyllfaoedd sy’n hanfodol ar gyfer goroesi mewn gwledydd lle siaredir Almaeneg.

Mae pynciau'n cynnwys:

 • cyflwyno eich hun
 • siarad am eich hun a’ch teulu
 • trefnau dyddiol
 • yn y cartref
 • dweud beth ydych yn ei hoffi a ddim yn ei hoffi
 • bwyd a diod
 • rhoi gwybodaeth a’i deall
 • gofyn am gyfarwyddiadau
 • gwneud ymholiadau teithio.

Byddwn hefyd yn trafod y cysyniadau gramadegol canlynol:

 • rhagenwau (gan gynnwys rhai meddiannol)
 • amser presennol a ffurfiau’r ferf
 • gwrthrychol
 • derbyniol
 • cyflwyniad i diweddiadau ansoddeiriau
 • gorchmynnol
 • cyflwyniad i’r amser presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy'n ddechreuwyr llwyr o ran Almaeneg, ac sy'n dymuno gallu cynnal sgwrs sylfaenol wrth deithio i'r Almaen, Awstria a'r Swistir. O ran y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd (Goethe-Zertifikat), mae’r cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer A1.

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gyfranogi, ac anogir y myfyrwyr i gymryd rhan yn y dosbarth trwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Elfen bwysicaf y broses asesu, yn ein barn ni, yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae’n dulliau ni wedi’u llunio i gryfhau’ch hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei asesu mewn pedair rhan er mwyn asesu pob un o'r sgiliau canlynol: siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Fe’i cynlluniwyd i wella’r hyn a ddysgwyd gennych yn ystod y cwrs.

Yn ychwanegol at y sesiynau wythnosol, argymhellwn eich bod yn treulio amser rhwng y gwersi yn adolygu ac ymarfer yr hyn a wnaed yn y dosbarth.

Deunydd darllen awgrymedig

Spektrum A1, Chapters 1-6

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.