Ewch i’r prif gynnwys

Archwilio'r Gorffennol: Hanes

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

O ble y daw ein hunaniaethau cenedlaethol? Pam rydym ni’n teimlo ein bod ni’n Gymro/Cymraes neu’n Albanwr/Albanes neu’n Wyddel/Gwyddeles neu’n Sais/Saesnes?

Bydd y cwrs hwn yn ceisio ateb y cwestiynau hyn trwy gyfres ysgogol o astudiaethau achos ar hunaniaeth yn yr Ynysoedd Prydeinig.

Bydd yn ystyried materion fel mythau cenedlaethol, ethnigrwydd a syniadau am dreftadaeth, yn ogystal ag archwilio rhai themâu mawr megis beth yw hanes a sut y caiff ei ddefnyddio gan wahanol gymdeithasau.

Wrth wneud hynny, bydd yn eich arfogi â set o sgiliau a fydd yn eich galluogi i gael y mwyaf o astudio’r gorffennol, gan gynnwys dadansoddi ffynonellau, strategaethau ar gyfer ymchwil, llythrennedd gwybodaeth ac ysgrifennu aseiniadau.

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes a’r brwdfrydedd i ddatblygu’r diddordeb hwnnw ymhellach. Mae'n gweithredu fel rhan o'r llwybr Archwilio’r Gorffennol, a bydd yn eich arfogi â’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a fydd yn eich helpu i astudio cyrsiau eraill ar y llwybr.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys naw uned wedi'u rhannu'n themâu. Mae pob uned yn cynnwys sesiwn wyneb yn wyneb 2-awr rhwng 19:00 a 21:00. Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys

  • darlithoedd
  • trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp
  • gweithgareddau dadansoddi ffynonellau
  • ymarferion i ddatblygu eich sgiliau academaidd.

Bydd cyfle hefyd i ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, wedi'i hwyluso gan Rith-Amgylchedd Dysgu’r brifysgol, sef Dysgu Canolog.

Gwaith cwrs ac asesu

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys tri darn byr o waith asesedig a ddylai, gyda’i gilydd, ddod i oddeutu 1500 o eiriau. Mae'r darnau hyn o waith wedi cael eu cynllunio i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r dulliau y mae arnoch eu hangen i astudio’r gorffennol yn llwyddiannus. Bydd y cyntaf o'r rhain yn eich galluogi i ymarfer rhoi eich syniadau mewn geiriau ar ffurf academaidd. Bydd yr ail yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau dadansoddi ffynonellau, a bydd y trydydd yn rhoi cyfle i chi ysgrifennu traethawd hanesyddol byr. Bydd llawer o gymorth a chefnogaeth ar gael ar gyfer pob un o’r tri aseiniad.

Deunydd darllen awgrymedig

  • B. Anderson, Imagined Communities; Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 4ydd argraffiad (Llundain, 2006, gwr. 1983)
  • R. Bartlett, The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350 (Llundain, 1994)
  • R. R. Davies, Conquest, Coexistence and Change: Wales 1063-1415, 3ydd argraffiad (Rhydychen, 2000, gwr. 1987)
  • P. J. Geary, The Myth of Nations; the Medieval Origins of Europe (Princeton a Rhydychen, 2002)
  • E. J. Hobsbawm a T. Ranger (goln), The Invention of Tradition, 2il argraffiad (Caergrawnt, 1992, gwr. 1983)
  • M. Pittock, Celtic Identity and the British Image (Manceinion, 1999)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.