Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau rhan amser i oedolion

Cyrsiau rhan amser yn y dyniaethau, ieithoedd, busnes, cyfrifiadura, gwleidyddiaeth a'r gyfraith, gwyddoniaeth a'r amgylchedd, ac astudiaethau cymdeithasol.

Rydyn ni’n cynnig cyrsiau ar hyn o bryd yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein. Bydd dull cyflwyno pob cwrs yn cael ei nodi yn y disgrifiad o bob cwrs. Sylwch y byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau fydd ar gael gan Lywodraeth Cymru ar y pryd. Gall hyn olygu y bydd angen i gyrsiau a hysbysebir fel rhai sy’n cael eu cynnal yn yr ystafell ddosbarth newid i gael eu haddysgu ar-lein.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.

Gallwch hefyd astudio i ennill cymwysterau ac rydym yn cynnig llwybrau at astudio gradd israddedig gyda'r Brifysgol.

Astudiwch gyda ni i wella eich rhagolygon gyrfa, neu i gynyddu eich gwybodaeth mewn amgylchedd heriol ac ysgogol.

Newyddion diweddaraf

Canolfan dreftadaeth newydd yn arddangos 6,000 o flynyddoedd o hanes Gorllewin Caerdydd

30 Medi 2021

Mae prosiect cymunedol sydd wedi helpu pobl i gysylltu â hanes cyfoethog eu hardal leol yn dathlu atyniad cymunedol ac ymwelwyr newydd gwerth £650,000 sydd newydd ei gwblhau.

New pathways

Cyhoeddi dau lwybr newydd

21 Medi 2021

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cynnwys dau faes pwnc newydd i'w hystod gynyddol o lwybrau. O hydref 2021 ymlaen gall myfyrwyr ymrestru ar y Llwybr i Optometreg sy'n darparu llwybr i radd israddedig mewn optometreg gyda blwyddyn ragarweiniol.

Naser Sakka

Cyn-ddisgybl Llwybr at Fusnes yn cyflawni gradd feistr ac yn sefydlu menter gymdeithasol sy'n helpu busnesau lleol

10 Awst 2021

Former Pathway to Business student achieves a masters degree and sets up a social enterprise helping local businesses

Rydym ni wedi datblygu nifer o lwybrau i'ch helpu chi i astudio am radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darllenwch pam fod astudio cwrs byr gyda ni yn ddewis da.

Y cynlluniau sydd ar gael a'r meini prawf os ydych chi'n chwilio am gymorth ariannol.

Darllenwch sut i gofrestru ar eich cwrs.