Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau rhan amser i oedolion

Cyrsiau rhan amser yn y dyniaethau, ieithoedd, busnes, cyfrifiadura, gwleidyddiaeth a'r gyfraith, gwyddoniaeth a'r amgylchedd, ac astudiaethau cymdeithasol.

Sylwch, bydd Derbyniad CPE ar gau i bob ymwelydd corfforol o ddydd Mawrth 17eg Mawrth nes bydd rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 02920 870000 neu e-bostiwch Learn@Cardiff.ac.uk Darllenwch ein diweddariadau pellach am y coronafeirws.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.

Gallwch hefyd astudio i ennill cymwysterau ac rydym yn cynnig llwybrau at astudio gradd israddedig gyda'r Brifysgol.

Darllenwch pam fod astudio cwrs byr gyda ni yn ddewis da.

Rydym ni wedi datblygu nifer o lwybrau i'ch helpu chi i astudio am radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Newyddion diweddaraf

Corona virus

Coronafeirws (COVID-19)

24 Mawrth 2020

Coronavirus (COVID-19) update

Pneumoconiosis

Arddangosfa Cloddio Gwaed Morgannwg yn ymweld ag Addysg Barhaus a Phroffesiynol ym mis Mawrth

4 Chwefror 2020

Mae’r arddangosfa’n archwilio cofnodion iechyd a lles o ledled meysydd glo de Cymru.

 Zora and Elsa

Ein Canolfan Ieithoedd Arobryn

30 Ionawr 2020

Ein Cyrsiau Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a ddyfernir gan Sefydliad Siartredig yr Ieithyddion (CIOL)

Darllenwch sut i gofrestru ar eich cwrs ar-lein, drwy'r post neu yn bersonol.

Schemes available and criteria required if you are looking for financial assistance.

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn cadw llygad ar y Coronafeirws wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Sicrhau diogelwch a lles ein myfyrwyr a'n staff yw ein blaenoriaeth.

Rydym hefyd wedi llunio gwybodaeth am y Coronafeirws Newydd (COVID-19) i fyfyrwyr presennolstaff presennol. Mae'r tudalennau hyn yn cael eu hadolygu a'u diweddaru'n rheolaidd.

Er mwyn sicrhau diogelwch ein myfyrwyr a'n staff, rydym wedi symud ein cyrsiau a gynhelir mewn ystafelloedd dosbarth i fod ar-lein.  Rydym yma i'ch addysgu a'ch cefnogi o hyd, ond bydd yn rhaid i ni ddarparu ein cyrsiau mewn ffordd wahanol.  Byddwn yn cysylltu â myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyrsiau oedd am gael eu cynnal yn ystod y gwanwyn hwn gan roi cyngor iddynt ar sut i gael mynediad at Dysgu Canolog ble bydd eich tiwtor yn cyflwyno cynnwys y cwrs, yn cysylltu â chi ac yn gwerthuso eich cynnydd.

Hoffem ddiolch i'n tiwtoriaid ymroddedig sydd wedi ymgymryd â'r her hon ac sydd wedi cymryd y cam hwn o ddifrif er mwyn darparu ein cyrsiau. Rydym yn gobeithio bod ein myfyrwyr yn parhau i fwynhau dysgu ac yn cael budd o drafodaethau ysgogol â chydfyfyrwyr a thiwtoriaid.

Rydym yn gobeithio eich bod yn deall bod y rhan fwyaf o aelodau staff yn gweithio gartref bellach, felly dim ond cofrestriadau newydd a wnaed ar-lein y gallwn eu prosesu.

Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan; byddwn yn ceisio ymateb i ebyst cyn gynted â phosibl, ond byddem yn ddiolchgar pe gallech fod yn amyneddgar wrth i ni ymdopi â’r sefyllfa oherwydd efallai bydd yn cymryd yn hirach i ateb ebyst.