Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.

Gallwch hefyd astudio i ennill cymwysterau ac rydym yn cynnig llwybrau at astudio gradd israddedig gyda'r Brifysgol.

Dod o hyd i'ch cwrs

Pori yn ôl: Pwnc

A group of students from our Pathways to a Degree programme

Rhesymau dros astudio gyda ni

Darllenwch pam fod astudio cwrs byr gyda ni yn ddewis da.

Photograph of our graduates

Llwybrau Gradd

Rydym ni wedi datblygu nifer o lwybrau i'ch helpu chi i astudio am radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Newyddion diweddaraf

Michelle Deininger

Perthyn: taith darlithydd o’r dosbarth gweithiol

2 Mai 2018

Yn y 1990au, roeddwn i’n blentyn dosbarth gweithiol, o ystâd cyngor nid nepell o Rydychen, lle nad oedd unrhyw un yn mynd i’r chweched dosbarth, heb sôn am brifysgol. Dwi’n cofio cael bag chwarae arian enfawr, côt fawr borffor, a phyrm. Tua 1992

Continuing Professional education ceremony

Addysg barhaus – ymgorfforiad o’n cenhadaeth ddinesig

23 Ebrill 2018

Mae’r adran wedi datblygu yn helaeth. Y dyddiau hyn, mae Addysg Uwch yn darparu llawer o gyrsiau rhan-amser i’r cyhoedd, ehangu mynediad a gweithgareddau datblygiad proffesiynol, modiwlau unigol i fyfyrwyr israddedig a’r Llwybrau rhan-amser i amser llawn a gyflwynwyd yn ddiweddar

 Cardiff School of Social Science

Peidiwch â bod ofn newid eich bywyd

4 Rhagfyr 2017

Newidiodd Karin Kanias ei bywyd pan fachodd gopi o’r llyfryn Dewisiadau yn 2013

Sut i gofrestru

Darllenwch sut i gofrestru ar eich cwrs ar-lein, drwy'r post neu yn bersonol.

Cyllido a thalu am eich dysgu

Y cynlluniau sydd ar gael a'r meini prawf os ydych chi'n chwilio am gymorth ariannol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Ymrestrwch ar gwrs iaith tymor byr yr haf hwn

Cyrsiau Tsieinëeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg ar gael ar wahanol lefelau.