Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau rhan amser i oedolion

Cyrsiau rhan amser yn y dyniaethau, ieithoedd, busnes, cyfrifiadura, gwleidyddiaeth a'r gyfraith, gwyddoniaeth a'r amgylchedd, ac astudiaethau cymdeithasol.

Rydyn ni’n cynnig cyrsiau yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein ar hyn o bryd. Bydd dull cyflwyno pob cwrs yn cael ei nodi yn y disgrifiad o bob cwrs.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.

Gallwch hefyd astudio i ennill cymwysterau ac rydym yn cynnig llwybrau at astudio gradd israddedig gyda'r Brifysgol.

Gallwch chwilio dros 300 o gyrsiau rhan-amser ac astudio gydag Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

Newyddion diweddaraf

Money

Teitl: Astudio rhan-amser am ddim

28 Tachwedd 2022

Adult learners could be eligible to study a course at Continuing and Professional Education (CPE) and the fees will be paid by the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW).

Llwybr Newydd at radd yn y Gyfraith

Llwybr Newydd at radd yn y Gyfraith

26 Medi 2022

Dyma gyfle cyffrous i ddysgwyr sy'n oedolion gael mynediad at astudiaethau israddedig yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Keith Butler

Myfyriwr ysgrifennu creadigol yn ysgrifennu a pherfformio mewn gŵyl

11 Awst 2022

Astudiodd Keith Butler dri chwrs ysgrifennu creadigol gydag Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd (CPE).

Rydym ni wedi datblygu nifer o lwybrau i'ch helpu chi i astudio am radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darllenwch pam fod astudio cwrs byr gyda ni yn ddewis da.

Y cynlluniau sydd ar gael a'r meini prawf os ydych chi'n chwilio am gymorth ariannol.

Darllenwch sut i gofrestru ar eich cwrs.