Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau rhan amser i oedolion

Bydd Cynllun y Beicffyrdd yn parhau i gael ei adeiladu o gwmpas campws Cathays tan ganol i ddiwedd mis Hydref 2019. Bydd Ffordd Senghennydd ar gau rhwng 07:30 a 17:30 ddydd Llun 23 Medi i ddydd Sadwrn 28 Medi, a bydd staff contract Griffiths yn cyfeirio’r traffig fel y bo’n briodol yn ystod y cyfnod hwn. Cofiwch roi digon o amser i chi eich hun i allu cyrraedd eich dosbarth mewn pryd.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.

Gallwch hefyd astudio i ennill cymwysterau ac rydym yn cynnig llwybrau at astudio gradd israddedig gyda'r Brifysgol.

Dod o hyd i'ch cwrs

Pori yn ôl: Pwnc

Darllenwch pam fod astudio cwrs byr gyda ni yn ddewis da.

Rydym ni wedi datblygu nifer o lwybrau i'ch helpu chi i astudio am radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Newyddion diweddaraf

Open Day 2019

Diwrnod Agored ar gyfer cyrsiau rhan-amser i oedolion

11 Medi 2019

Part-time courses for adults Open Day Sep 2019

Simba graduating

Llwybr at Wleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

14 Awst 2019

Mae’r llwybr hwn yn gyfwerth â 50% o flwyddyn gyntaf gradd a’r bwriad yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i fyfyrwyr astudio ar gyfer gradd cysylltiadau rhyngwladol a gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Michael Sheen with refugees from summer school

Sheen yn cwrdd â ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n graddio

8 Awst 2019

Mae’r actor Michael Sheen wedi llongyfarch ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn bersonol am raddio o ysgol haf arloesol.

Darllenwch sut i gofrestru ar eich cwrs ar-lein, drwy'r post neu yn bersonol.

Y cynlluniau sydd ar gael a'r meini prawf os ydych chi'n chwilio am gymorth ariannol.