Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau rhan amser i oedolion

Cyrsiau rhan amser yn y dyniaethau, ieithoedd, busnes, cyfrifiadura, gwleidyddiaeth a'r gyfraith, gwyddoniaeth a'r amgylchedd, ac astudiaethau cymdeithasol.

Rydyn ni’n cynnig cyrsiau ar hyn o bryd yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein. Bydd dull cyflwyno pob cwrs yn cael ei nodi yn y disgrifiad o bob cwrs. Sylwch y byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau fydd ar gael gan Lywodraeth Cymru ar y pryd. Gall hyn olygu y bydd angen i gyrsiau a hysbysebir fel rhai sy’n cael eu cynnal yn yr ystafell ddosbarth newid i gael eu haddysgu ar-lein.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.

Gallwch hefyd astudio i ennill cymwysterau ac rydym yn cynnig llwybrau at astudio gradd israddedig gyda'r Brifysgol.

Mae cyrsiau Tsieinëeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg ar gael ar lefelau gwahanol.

Newyddion diweddaraf

Sikiya Adekanye

Mae cynfyfyriwr Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol wedi dychwelyd fel tiwtor

5 Ebrill 2022

Sikiya Adekanye completed the Pathway to Social Science which led her to degree studies.

Emma Carr-Ferguson

Gwobr gyntaf i un o gynfyfyrwyr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Caerdydd

15 Mawrth 2022

Mae Emma Carr-Ferguson wedi ennill y wobr gyntaf arbennig o $20,000 mewn cystadleuaeth ysgrifennu ar-lein a gynhaliwyd gan Vocal.

Cafodd mam ei hysbrydoli i astudio nyrsio plant er cof am ei mab

17 Chwefror 2022

Mae Elinor Ridout wedi cofrestru ar lwybr Prifysgol Caerdydd at radd mewn gofal iechyd ar ôl colli’i mab yn ei arddegau

Rydym ni wedi datblygu nifer o lwybrau i'ch helpu chi i astudio am radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darllenwch pam fod astudio cwrs byr gyda ni yn ddewis da.

Y cynlluniau sydd ar gael a'r meini prawf os ydych chi'n chwilio am gymorth ariannol.

Darllenwch sut i gofrestru ar eich cwrs.