Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau rhan amser i oedolion

Cyrsiau rhan amser yn y dyniaethau, ieithoedd, busnes, cyfrifiadura, gwleidyddiaeth a'r gyfraith, gwyddoniaeth a'r amgylchedd, ac astudiaethau cymdeithasol.

Er mwyn sicrhau diogelwch ein myfyrwyr a'n staff, rydym wedi cau ein hadeilad. Rydym bellach yn cynnal ein cyrsiau ystafell ddosbarth ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 02920 870000 neu e-bostiwch Learn@Cardiff.ac.uk Darllenwch ein diweddariadau pellach am y coronafeirws.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.

Gallwch hefyd astudio i ennill cymwysterau ac rydym yn cynnig llwybrau at astudio gradd israddedig gyda'r Brifysgol.

Astudiwch gyda ni i wella eich rhagolygon gyrfa, neu i gynyddu eich gwybodaeth mewn amgylchedd heriol ac ysgogol.

Newyddion diweddaraf

Gareth Churchill

Cyfansoddi cerddoriaeth drwy’r cyfnod clo

6 Gorffennaf 2021

South Wales Gay Men’s Chorus performing Grinding

Chinese lesson

“Byddwch yn ddewr” a chofrestrwch ar gyfer dosbarth Mandarin yr haf hwn

25 Mai 2021

People take language courses for a variety of reasons.

Resto Qui

Dosbarth Eidaleg wrth ei bodd yn cwrdd ag awdur llwyddiannus

5 Mai 2021

Martina Gallina teaches Advanced Italian for Continuing and Professional Education (CPE).

Rydym ni wedi datblygu nifer o lwybrau i'ch helpu chi i astudio am radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darllenwch pam fod astudio cwrs byr gyda ni yn ddewis da.

Y cynlluniau sydd ar gael a'r meini prawf os ydych chi'n chwilio am gymorth ariannol.

Darllenwch sut i gofrestru ar eich cwrs.