Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau rhan amser i oedolion

Cyrsiau rhan amser yn y dyniaethau, ieithoedd, busnes, cyfrifiadura, gwleidyddiaeth a'r gyfraith, gwyddoniaeth a'r amgylchedd, ac astudiaethau cymdeithasol.

Rydyn yn darparu cyrsiau yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein. Bydd dull cyflwyno pob cwrs yn cael ei nodi yn y disgrifiad o bob cwrs.

Byddwn yn symud i 50-51 Plas y Parc yn nhymor y gwanwyn 2024.  Os ydych wedi cofrestru ar gwrs sy’n dechrau ym mis Ionawr/Chwefror, gwiriwch leoliad eich cwrs cyn ichi fynd i’r wers gyntaf. Bydd y lleoliad i'w weld ar ôl cadarnhau eich lle ar y cwrs.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.

Gallwch hefyd astudio i ennill cymwysterau ac rydym yn cynnig llwybrau at astudio gradd israddedig gyda'r brifysgol.

Yr haf hwn rydym yn cynnig cyrsiau iaith dwys mewn Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg a Wcreineg. Mae ystod o lefelau ar gael o ddechreuwyr i rai mwy datblygedig.

Newyddion diweddaraf

Scott Bees

Dad o Gaerdydd yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth

30 Hydref 2023

Cwblhaodd Scott Lwybr at radd ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae bellach yn astudio BSc mewn Archaeoleg.

Lifelong Learning student

Cyrsiau am ddim i oedolion sy'n dysgu

19 Hydref 2023

Limited funding still available for 23/24

Sharif Gemie

Myfyriwr Ysgrifennu Creadigol yn cyhoeddi stori fer

18 Hydref 2023

Cafodd Sharif ei annog gan ei diwtor yn y Tîm Dysgu Gydol Oes i gyflwyno ei stori i’w chyhoeddi

Rydym ni wedi datblygu nifer o lwybrau i'ch helpu chi i astudio am radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darllenwch pam fod astudio cwrs byr gyda ni yn ddewis da.

Y cynlluniau sydd ar gael a'r meini prawf os ydych chi'n chwilio am gymorth ariannol.

Darllenwch sut i gofrestru ar eich cwrs.