Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu ar gyfer Lles Ar-lein

Hyd 10 wythnos
Tiwtor Joanne Meek
Côd y cwrs CRW20A5421B
Ffi £170
Ffi ratach £136 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Cyfle i ddysgu sut gellir defnyddio ysgrifennu fel offeryn ar gyfer datblygu strategaethau lles personol wrth archwilio syniadau am fuddion therapiwtig ysgrifennu.

Bydd y cwrs ar-lein hwn a addysgir gan gwnselydd cymwys ac ymarferydd ysgrifennu creadigol yn eich galluogi i archwilio'r berthynas rhwng ysgrifennu a lles trwy weithgareddau dysgu dan arweiniad a thasgau ysgrifennu ymarferol.

Mae'n hanfodol eich bod chi'n ymrestru ymlaen llaw. Yna gofynnir i chi gwblhau a dychwelyd eich gweithgaredd myfyriol cyntaf. Anfonir y manylion llawn atoch wrth ymrestru.

Dysgu ac addysgu

You will be expected to complete writing tasks and reflection as part of your learning and your assessment. Sessions will be delivered via the university’s virtual learning environment, Learning Central. Learning and teaching will include

tutor audio recordings, student writing tasks, and use of discussion forums. You will be able to access and complete tasks for this asynchronous course at times to suit you. However, you will be expected to engage with activities on a weekly basis.

Syllabus content

Topics are likely to include:

  • Writing for self-learning, understanding and growth, including reflective writing and reflexivity
  • Writing therapeutically, including page dialogue and unsent letters
  • Writing for self-expression including responding to a variety of stimuli and texts
  • Journaling or diary keeping
  • Writing as healing, including the use of free writing and catharsis, and narrative re-telling
  • Writing for self-care, including sensory exploration through the written word

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Byddwch yn cynhyrchu portffolio Ysgrifennu ar gyfer Lles Myfyriol (1500-2000 o eiriau).

Fe'ch cyflwynir i'r cysyniad o ymarfer ysgrifenedig myfyriol. Bydd eich portffolio yn cynnwys tystiolaeth o ymarferion ysgrifennu wedi'u cwblhau a myfyrio ysgrifenedig cysylltiedig a fydd yn dangos dealltwriaeth o rai o egwyddorion allweddol ysgrifennu ar gyfer lles a datblygiad personol.

Bydd y portffolio yn cael ei ddatblygu o'r gwaith a gynhyrchir o ymarferion wythnosol. Rhoddir arweiniad ichi ar sut i fynd at yr elfen fyfyriol ond bydd disgwyl i chi gwblhau hyn yn rhan o'r oriau astudio ychwanegol sy'n gysylltiedig â chwrs ar y lefel hon.

Er bod y modiwl hwn yn rhan o gyfres y cyrsiau ysgrifennu creadigol, mae'r pwyslais ar barodrwydd i ymgysylltu â hunanymwybyddiaeth a datblygiad personol. Ni fydd eich gwaith ysgrifenedig ar gyfer y modiwl hwn yn cael ei raddio yn ôl confensiynau marcio ysgrifennu creadigol, ond yn hytrach trwy dystiolaeth o ymgysylltu â thasgau.

Deunydd darllen awgrymedig

Nid oes disgwyl i chi ddarllen cyn y cwrs. Bydd y tiwtor yn cyflwyno awgrymiadau darllen ar ddechrau'r cwrs.

Os oes gennych ymholiadau ychwanegol, cyfeiriwch nhw at Dr Michelle Deininger, darlithydd cydlynol yn y Dyniaethau DeiningerMJ@caerdydd.ac.uk

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG