Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu Heb Derfynau

Hyd 10 cyfarfod wythnosol
Tiwtor Rachel Smith
Côd y cwrs CRW22A5461A
Ffi £175
Ffi ratach £140 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Ymrestrwch nawr

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unrhyw un sydd wedi cwblhau un o'n cyrsiau ysgrifennu rhagarweiniol, fel Dechrau Ysgrifennu a Parhau i Ysgrifennu, neu os ydych chi am wella'ch sgiliau ysgrifennu ymhellach.

Mae’n rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am y grefft a magu mwy o hyder mewn sgiliau ysgrifennu.

Cewch eich addysgu mewn gweithdy yn bennaf, ynghyd â rhai darlithoedd a thrafodaethau. Bwriad y cwrs yw eich galluogi i barhau i ysgrifennu a magu hyder wrth rannu eich gwaith ysgrifenedig ag eraill. Rhoddir mewnbwn lefel uwch er mwyn i chi ddatblygu ymhellach. Archwilir ysgrifennu ffuglen, ysgrifennu sgriptiau a barddoniaeth yn ystod y sesiynau.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Bydd y maes llafur yn cynnwys amrywiaeth o

 • ymarferion uwch
 • darllen a dadansoddi testunau
 • trafodaeth dan arweiniad tiwtor
 • rhannu gwaith myfyrwyr

Byddwch yn gallu archwilio genres megis

 • micro-ffuglen
 • y stori fer
 • y nofel
 • barddoniaeth
 • ysgrifennu ar gyfer y sgrîn, ysgrifennu dramâu a drama sain.

Bydd sesiynau hefyd yn cael eu llywio gan ddiddordebau myfyrwyr, gyda'r bwriad o annog myfyrwyr i wthio eu galluoedd ysgrifennu i'r lefel nesaf.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Byddwch yn cwblhau portffolio ysgrifennu creadigol ac yn ysgrifennu’n fyfyriol am eich proses eich hunain. Bydd y portffolio yn cynnwys tua 1500 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Efallai y bydd y testunau canlynol yn ddefnyddiol i fyfyrwyr fel cyflwyniadau:

 • The Idea – The Seven Elements of A Viable Story For Screen, Stage Or Fiction gan Erik Bork
 • Into The Woods, gan John Yorke
 • The Art of Dramatic Writing gan Lajos Egri
 • How To Be A Writer gan Barbara Baig

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.