Ewch i’r prif gynnwys

Bydoedd Neo-Baganaidd: O'r Hen Gredoau i Fudiadau Modern

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae’r syniad poblogaidd o baganiaeth yn creu delweddau o ddefodau hynafol a chredoau egsotig gyda llu o hud a lledrith, ond mae hefyd yn ffurfio treftadaeth gyfoethog a chymhleth sydd wedi dylanwadu ar artistiaid, awduron, athronwyr ac ysgolheigion.

Mae'r dreftadaeth hon wedi dod yn fwy perthnasol i fywyd diwylliannol ac ysbrydol cyfoes trwy symudiadau amrywiol sy'n cynnwys agweddau ar y gorffennol paganaidd i systemau cred newydd a chreadigol yn aml.

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ymddangosiad yr ysgogiadau (neo-bagan) newydd hyn fel systemau meddwl yn eu rhinwedd eu hunain, ac fel ffynonellau dylanwadol ar gyfer meysydd eraill o ddiwylliant fel celf a llenyddiaeth.

Er mwyn deall yr ysbrydolrwydd hwn, byddwn yn archwilio paganiaeth glasurol y cyfnod Rhufeinig-Roegaidd, ei ddatblygiad yn ystod y cyfnod canoloesol a'r Dadeni, a'i adfywiad o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd heddiw. Bydd y cwrs yn archwilio chwedlau am ddewiniaid enwog ac ysgolheigion ecsentrig fel John Dee, Paracelsus, Faust ac Aleister Crowley.

Mae Neo-baganiaeth fodern wedi'i chysylltu â chrefydd hynafol, y goruwchnaturiol, hud Celtaidd a diddordeb o'r newydd mewn ecoleg. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut mae’r ffactorau hyn wedi effeithio ar ddiwylliant poblogaidd er mwyn deall sut mae agweddau at baganiaeth wedi newid dros amser.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl trwy ddeg sesiwn 2 awr o hyd. Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys darlithoedd ac yna trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp ar bynciau penodol sy'n ymwneud â'r modiwl.

Bydd y drafodaeth a'r gwaith grŵp yn galluogi’r myfyrwyr i feddwl yn feirniadol a chyfrannu at y dadleuon a'r pynciau a gyflwynir yn ystod y darlithoedd.

Bydd adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr trwy Dysgu Canolog yn atgyfnerthu’r sesiynau trafod dan arweiniad a'r darlithoedd.

Maes Llafur

 1. Ymddangosiad y Bydysawd Neo-Baganaidd
 2. Dewiniaid – Ddoe a Heddiw
 3. Diddordeb o’r newydd yn y goruwchnaturiol a'i ddylanwad parhaus
 4. Hud Poblogaidd a Gwerin Gyfrwys
 5. Paganiaeth Fodern – Thelema, Wicca, Asatru a Mudiadau Ysbrydol Newydd
 6. Hud mewn Ffilm a Diwylliant Poblogaidd
 7. Gwrachod a Mam Dduwiesau – Rôl Menywod
 8. Y Tarot - o Gêm Gerdyn i Hud Cyfrinachol
 9. Neo Derwyddon a'u Cyndadau

10. Mae Dewiniaeth yn wir! Byd Montague Summers

 1. Witches and Mother Goddesses – The Role of Women
 2. The Tarot from Card Game to Mystical Magic
 3. Neo Druids and their Forbears
 4. Witchcraft is Real! The World of Montague Summers

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd disgwyl i chi gwblhau dau ddarn o waith a asesir:

 • adolygiad beirniadol byr
 • traethawd 1000 gair.

Bydd llawer o gymorth a chefnogaeth ar gael ar gyfer y ddau aseiniad.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Ronald Hutton, The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft (Oxford: Oxford University Press, 1999).
 • James R. Lewis, Magical Religion and Modern Witchcraft (Albany, NY: State University of New York Press, 1996).
 • Sabina Magliocco, Witching Culture: Folklore and Neo-Paganism in America (Philadelphia PA: University of Pennsylvania Press, 2004).
 • Juliette Wood, ‘The Creation of the Celtic Tarot’, Folklore 109 (1998) 15-24.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.