Ewch i’r prif gynnwys

Sbaeneg i Ddechreuwyr Llwyr (cwrs ar-lein)

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn medru gair o Sbaeneg.

Mae'n canolbwyntio ar siarad a deall yr iaith mewn cyd-destunau ymarferol. Delfrydol os ydych am gael blas ar Sbaeneg!

Cwrs dilynol: Sbaeneg i Ddechreuwyr Uwch.

Bydd y pynciau’n cynnwys:

 • yr wyddor a chyfarchion
 • siarad amdanoch eich hun
 • archebu diod mewn bar
 • darllen bwydlen ac archebu pryd o fwyd
 • gofyn am gyfarwyddiadau a rhoi cyfarwyddiadau
 • disgrifio lleoedd: eich tref, eich tŷ
 • cofrestru mewn gwesty
 • prynu bwyd a dillad
 • holi ynghylch cludiant cyhoeddus: prynu tocynnau.

Rhagor o wybodaeth

 • cwrs 18 awr
 • rhaid ymrestru ymlaen llaw
 • darperir deunyddiau’r cwrs yn y sesiwn gyntaf
 • defnydd helaeth o’n labordai iaith digidol.

Deunydd sain ar gael trwy gydol yr haf trwy ein llwyfan dysgu ar-lein.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gyfranogi, ac fe’ch anogir i gymryd rhan yn y dosbarth trwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Asesu Parhaus trwy gymryd rhan yn y dosbarth.

Deunydd darllen awgrymedig

Byddwn yn darparu'r holl ddeunyddiau.

Mae deunydd sain ar gael drwy gydol yr haf drwy ein platfform dysgu ar-lein.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.