Ewch i’r prif gynnwys

Sbaeneg i Ddechreuwyr Llwyr

Hyd Dydd Llun 17 Mehefin i ddydd Gwener 21 Mehefin 2024
Tiwtor Ana Costa
Côd y cwrs SPA23A4200A
Ffi £148
Ffi ratach £127 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

50-51 Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3AT

Ymrestrwch nawr

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn medru gair o Sbaeneg.

Mae’n canolbwyntio ar siarad a deall yr iaith mewn cyd-destunau ymarferol.

Delfrydol os ydych am gael blas ar Sbaeneg!

Bydd 2 awr o hyfforddiant trwy weminarau byw ac 1.5 awr o baratoi ar gyfer pob sesiwn.

Cwrs dilynol: Sbaeneg i Ddechreuwyr Uwch.

Bydd y pynciau’n cynnwys:

  • yr wyddor a chyfarchion
  • siarad amdanoch eich hun
  • archebu diod mewn bar
  • darllen bwydlen ac archebu pryd o fwyd
  • gofyn am gyfarwyddiadau a rhoi cyfarwyddiadau
  • disgrifio lleoedd: eich tref, eich tŷ
  • cofrestru mewn gwesty
  • prynu bwyd a dillad
  • holi am drafnidiaeth gyhoeddus
  • prynu tocynnau.

Mae cyn-gofrestru yn hanfodol

Deunydd sain ar gael trwy gydol yr haf trwy ein llwyfan dysgu ar-lein.

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Darperir holl ddeunyddiau'r cwrs.

Gwaith cwrs ac asesu

Asesu Parhaus trwy gymryd rhan yn y dosbarth.

Deunydd darllen awgrymedig

Byddwn yn darparu'r holl ddeunyddiau.

Mae deunydd sain ar gael drwy gydol yr haf drwy ein platfform dysgu ar-lein.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.