Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad Ysgafn i Ddadansoddiad Data gan ddefnyddio R

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r modiwl hwn yn gyflwyniad i ddadansoddi data gan ddefnyddio R, wedi'i deilwra ar gyfer y rhai sy'n newydd i gyfrifiadura ystadegol, yn enwedig gwyddonwyr amatur a dysgwyr sy'n paratoi ar gyfer cyrsiau gofal iechyd neu wyddoniaeth.

Dros ddeg wythnos, bydd dysgwyr yn archwilio hanfodion rhaglennu R, trin data, ystadegau sylfaenol, a thechnegau delweddu data effeithiol. Bydd pob sesiwn yn meithrin hyder a hyfedredd mewn amgylchedd dysgu cefnogol, cam wrth gam.

Mae ymarferion ymarferol a phrosiectau'r byd go iawn yn sicrhau bod dysgwyr yn deall cysyniadau damcaniaethol ac yn eu cymhwyso'n ymarferol, gan eu paratoi ar gyfer gweithgareddau academaidd pellach neu wella eu sgiliau proffesiynol mewn meysydd sy'n cael eu gyrru gan ddata.

Dysgu ac addysgu

Cynhelir yr addysgu yn y modiwl hwn mewn gweithdai cyfrifiadurol ymarferol yn yr adeilad Dysgu Gydol Oes ar 50-51 Plas y Parc yng Nghaerdydd.

Bydd y cwrs yn rhedeg am 10 wythnos mewn sesiynau 2 awr yr wythnos. Mae pob sesiwn addysgu wedi'i chynllunio i ganiatáu digon o amser ar gyfer trafodaethau a chefnogaeth.

Bydd sesiynau ymarferol yn cynnwys gweithgareddau fel creu a mewnforio setiau data, trin data a graffeg, ystadegau disgrifiadol a chasgliadau.

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd y gwaith cwrs yn cynnwys cyfres o aseiniadau ymarferol lle byddwch chi’n cymhwyso rhaglennu R i ddatrys problemau dadansoddi data.

Mae'r tasgau hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu i fagu hyder a hyfedredd wrth drin data'r byd go iawn, o driniaethau sylfaenol i greu delweddiadau effeithiol.

I fesur eich cynnydd a'ch dealltwriaeth, bydd prawf dosbarth ar ddiwedd y cwrs. Bwriad yr asesiad hwn yw bod yn hygyrch a chefnogol, gan sicrhau eich bod yn gyfforddus â'r cysyniadau a'r sgiliau rydych wedi'u dysgu.

Y nod cyffredinol yw gwneud eich profiad dysgu mor gyfoethog a phleserus â phosibl, gan eich paratoi ar gyfer gweithgareddau academaidd pellach neu dasgau proffesiynol mewn meysydd sy'n cael eu gyrru gan ddata.

Deunydd darllen awgrymedig

  • Thomas R. et al., 2017. Dadansoddiad data gyda meddalwedd ystadegol R: llawlyfr i wyddonwyr
  • De Vries, A. Meys, J. 2015. R for Dummies
  • Loftus, S. 2022. Ystadegau sylfaenol gyda R : gwneud penderfyniadau gyda data

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.