Ewch i’r prif gynnwys

Ailwerthuso Gardd Tirwedd Lloegr

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

O'r diwedd mae hanes gerddi wedi datblygu cydwybod ac wedi dechrau ail-werthuso'r tirweddau a'r gerddi y mae'n eu hedmygu.

Gan ddychwelyd yn bennaf i Erddi Tirwedd Lloegr sydd mor amlwg yn hanes gerddi, rydym yn trafod y cyferbyniad rhyngon nhw'n creu'r aruchel a'r Pictiwrésg a ffynhonnell y cyfoeth a dalodd amdanynt yn y pen draw: gan ganolbwyntio'n bennaf ar gaethwasiaeth, gwladychiaeth a masnach The East India Company.

Mae'r symbol hwnnw o fireinio, connoisseuriaeth a dinesigrwydd, plasty Prydain, wedi cael ei ystyried ers amser nid yn unig fel y gem yng nghoron treftadaeth y genedl, ond fel arwyddwr eiconig o hunaniaeth genedlaethol. Ac er bod gan nifer gynyddol o haneswyr ddiddordeb yn arwyddocâd ehangach plastai, naill ai gan gyfeirio at ddylanwad parhaus yr elît wnaeth lanio

ar dir mawr Prydain neu ei hanes cymdeithasol mewnol, dim ond yn yr 20 mlynedd diwethaf y dechreuodd y berthynas rhwng cyfoeth newydd, eiddo Prydain a llafur caethiwus yn Affrica ddod i'r amlwg.

Effeithiodd cyfoeth a ddeilliodd o fasnach a llafur Affricanwyr caeth ar godi, adnewyddu a meddiannu nifer sylweddol o gartrefi gwladol Prydain rhwng y 1660au a'r 1820au, ond bod mae hefyd gwe o gysylltiadau caethwasiaeth ehangach, mwy anuniongyrchol â'r fath eiddo sydd hefyd yn haeddu ystyriaeth.

Ar ben hynny, byddwn yn trafod y ffaith bod y masnachwyr ac aelodau elitaidd wnaeth lanio ym Mhrydain a oedd yn ymwneud â chynyddu tai gwledig o ddiwedd yr 17eg ganrif (yr olaf i gydgrynhoi eu statws a'r cyntaf i gael mynediad i'r byd elitaidd hwnnw) yn defnyddio mwy o syniadau o addfwynder, synwyrusrwydd a mireinio diwylliannol yn rhannol i ymbellhau oddi wrth eu cysylltiadau gwirioneddol ag economi caethweision yr Iwerydd.

Dysgu ac addysgu

Bydd darlithoedd, astudiaethau achos a thrafodaethau grŵp.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella.

Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Beckett, J V 1986 The.Aristocracy.in.England.1660–1914. Oxford: Basil Blackwell
 • Bowen, H 1996 Elites,.Enterprise.and.the.Making.of.the.British.Overseas.Empire,.1688–1775. Basingstoke: MacMillan Press
 • Bowen, H 1996 Elites,.Enterprise.and.the.Making.of.the.British.Overseas.Empire,.1688–1775. Basingstoke and London: MacMillan Press
 • Cooper, N 1999 Houses.of.the.Gentry.1480–1680. New Haven, CT: Yale University Press
 • Curtin, P D 1984 Cross-Cultural.Trade.in.World.History. Cambridge: Cambridge University Press
 • Defoe, D 1728 A.Plan.of.the.English.Commerce. London
 • Draper, N 2010 The.Price.of.Emancipation:.Slave-ownership,.Compensation.and.British.Society.at.the.end.of.Slavery. Cambridge: Cambridge University Press
 • Dresser, M 2001 Slavery.Obscured:.the.Social.History.of.the.Slave.Trade.in.an.English.Provincial.Port. London: Continuum.
 • Fry, C 2003 ‘Spanning the political divide: Neo-Palladianism and the early eighteenth-century landscape’. Garden.History 31
 • Morgan, K 1993 Bristol.and.the.Atlantic.Trade.in.the. Eighteenth.Century. Cambridge: Cambridge University Press,
 • Strong, R, Binney, M and Harris, J (eds) 1974 The.Destruction.of.the.Country.House,.1875–1975. London: Thames and Hudson,
 • Thomas, H 1997 The.Slave.Trade:.The.History.of.the.Atlantic.Slave.Trade.1440–1870. London: Picador
 • Tobin, B F 1999 Picturing.Imperial.Power:.Colonial.Subjects.in.Eighteenth-Century. British.Art. Durham, NC: Duke University Press
 • Wilton, J 2003 ‘Decolonizing Mansfield.Park’. Essays.in.Criticism, LIII,
 • Williams, E 1964 Capitalism.and.Slavery. London: Andre Deutsch.
 • Zahedieh, N 2010 The.Capital.and.the.Colonies:.London.and.the.Atlantic.Economy,.1660–1720. Cambridge: Cambridge University Press.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.