Ewch i’r prif gynnwys

Tanysgrifio

Llenwch y ffurflen hon i gael gwybodaeth am y pynciau sydd o ddiddordeb i chi.

Tanysgrifiwch i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyrsiau rhan-amser newydd, diwrnodau agored, darlithoedd rhad ac am ddim a digwyddiadau wedi'u cynnal gan Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

Enw

Cyfeiriad ebost

Pynciau

Llwybrau

Hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Cewch newid eich meddwl ynglŷn â rhoi caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).