Ewch i’r prif gynnwys

Cyndeidiau a Meistri Ysbryd: Byd y Shamaniaid

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae siamaniaeth yn aml yn gysylltiedig â chymdeithasau brodorol a llwythol, ond mae hefyd yn ennyn syniadau am deithiau cyfriniol a diwylliannau egsotig.

Mae'n ymwneud â chred bod gan rai ymarferwyr crefyddol y gallu i gyfathrebu â byd yr ysbrydion a phwerau sy'n amrywio o iacháu salwch i hwyluso taith y meirw i'r byd nesaf.

Mae’r cwrs hwn yn ystyried siamaniaeth o safbwynt anthropolegol a hanesyddol, gan edrych ar ddiddordeb cynyddol mewn siamaniaeth a rôl profiad ecstatig, a chanfyddiadau o’r siaman mewn diwylliant poblogaidd, ffilm, celf a llenyddiaeth.

Byddwn yn ystyried diwylliannau penodol yn Ewrasia, Oceania ac ymhlith diwylliannau’r Cenhedloedd Cyntaf yng Ngogledd a De America, yn archwilio deunydd sy’n ymwneud â’r byd clasurol ac â diwylliannau lle mae arferion siamanaidd yn cael eu hadlewyrchu mewn llenyddiaeth hynafol, ac yn gofyn sut mae ‘siamaniaeth’ wedi’i hintegreiddio i mewn. treftadaeth a naratifau twristaidd.

Mae hwn yn gwrs ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn yr amrywiaeth gyfoethog o ffynonellau, anthropolegol, archeolegol a phoblogaidd, a fydd yn ein helpu i ddeall siamaniaeth o safbwynt hanesyddol a'i berthnasedd yn y byd trefol modern.

Dysgu ac addysgu

Bydd y modiwl yn cael ei gyflwyno drwy ddeg sesiwn gan gynnwys darlith ac yna trafodaeth dosbarth am bynciau penodol ynglŷn â'r modiwl.

Bydd y drafodaeth yn galluogi myfyrwyr i feddwl yn feirniadol a chyfrannu at y dadleuon a'r pynciau a gyflwynir yn ystod y darlithoedd.

Bydd y sesiynau trafod dan arweiniad a'r darlithoedd yn cael eu hategu gan yr adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr trwy Dysgu Canolog.

Maes Llafur:

 • Cyflwyniad i Systemau Cred Shamanig
 • Agweddau Cynhanesyddol ar Shamaniaeth
 • Agweddau Hanesyddol ar Shamaniaeth Siberia
 • Shamaniaeth a Sabboth y Gwrachod
 • Megalithiau ac Ymarfer Shamanaidd Posibl
 • Shamaniaeth Ymhlith Pobl o Arfordir Gogledd-orllewin y Môr Tawel
 • Cyflwyno Shamaniaeth mewn Twristiaeth a Threftadaeth
 • Ail Olwg, Mytholeg Tylwyth Teg a Shamaniaeth
 • Actorion Benywaidd mewn Tarantiaeth a Defodau Zar
 • Shamaniaeth a Neo-Baganiaeth

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd disgwyl i chi gwblhau dau ddarn o waith a asesir:

 • adolygiad beirniadol byr
 • traethawd 1000 gair.

Rhoddir cyngor a chymorth ar gyfer y ddau aseiniad, a byddwch yn derbyn adborth manwl mewn perthynas â chryfderau a meysydd i’w gwella ar gyfer y ddau ddarn o waith.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Graham Harvey, Shamanism: A Reader (London and New York: Routledge, 2003).
 • Ronald Hutton, Shamans: Siberian Spirituality and the Western Imagination (London: Continuum, 2010).
 • Neil S. Price (ed.), The Archaeology of Shamanism (London and New York: Routledge, 2001).
 • Robert J. Wallis, Shamans/Neo-Shamans: Ecstasy, Alternative Archaeologies and Contemporary Pagans (London and New York: Routledge, 2003).
 • Andrei A Znamenski, The Beauty of the Primitive: Shamanism and the Western Imagination (Oxford: Oxford University Press, 2007

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.