Ewch i’r prif gynnwys

Arabeg i Ddechreuwyr II

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi bod i astudio Arabeg i Ddechreuwyr I, neu sy’n meddu ar rywfaint o wybodaeth sylfaenol iawn o Arabeg.

Nid yw'n addas i ddechreuwyr llwyr yn yr iaith.

Pynciau:

  • coeden deulu
  • dyddiau’r wythnos, enwau’r misoedd, lliwiau.
  • nodweddion tref, cyfarwyddiadau ffyrdd, gofyn am gyfarwyddiadau,
  • rhannau’r corff,
  • dillad a gwisg, bwyd, ffrwythau a llysiau, enwau gwrthrychau, ac ymadroddiad cyffredinol.

Gramadeg:

  • ffurfio brawddegau,
  • tanween, rhagenwau dangosol a dmeddiannol
  • berfau (gorffennol, presennol, gorchmynnol a dyfodol),
  • ansoddeiriau ac enwau.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â dealltwriaeth hynod sylfaenol o Arabeg ac sydd am allu gwella eu sgiliau sgwrsio sylfaenol wrth deithio i wledydd lle siaredir Arabeg.

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gyfranogi, ac anogir y myfyrwyr i gymryd rhan yn y dosbarth trwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael neu eu gwella.

Dylai rhywfaint o’r dystiolaeth fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Ni fyddwch yn cael arholiadau ffurfiol, ond efallai y byddwch yn cael profion darllen a gwrando yn y dosbarth. Efallai y gofynnir i chi ysgrifennu testunau byr yn waith cartref.

Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a'r myfyriwr. Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Mae’n dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.