We are international

Astudio mewn prifysgol sydd ymhlith y 100 gorau yn y byd

Arian ychwanegol ar gyfer gradd meistr i fyfyrwyr cymwys o Gymru a’r UE.

Rhagor o wybodaeth
Fire service Ymchwil

​Penderfyniadau hollbwysig

​Sut y gwnaeth ymchwil gan academydd o ddifoddydd tân daflu goleuni ar sut y gwneir penderfyniadau mewn argyfyngau.

PG students sat in Alexandra Gardens Astudio

​Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ymchwil

​Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2018.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Astudio

Mae’r gwaith paratoi wedi dechrau ar gyfer datblygu Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - rhan o’n buddsoddiad gwerth £260m mewn dysgu, addysgu a phrofiad y myfyrwyr.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Astudio

Mae’r gwaith paratoi wedi dechrau ar gyfer datblygu Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - rhan o’n buddsoddiad gwerth £260m mewn dysgu, addysgu a phrofiad y myfyrwyr.

Galluogodd fy ngradd o Gaerdydd imi gymryd llwybrau gyrfa amrywiol.

Sophie Dekkers, BA 1999
​Gyrfa lewyrchus Sophie
opening-quote closing-quote
People from Grangetown and Cardiff University outside Grange Pavilion. Blog

Dyfodol ymchwil iechyd meddwl

Yng nghanol argyfwng iechyd meddwl cenedlaethol, dyma'r Athro Jeremy Hall yn rhannu'i feddyliau am y dyfodol.

People from Grangetown and Cardiff University outside Grange Pavilion. Ymgysylltu

​Porth Cymunedol

​Rydym yn gweithio gyda chymunedau lleol ar brosiectau sy’n fuddiol i bawb ac yn ymateb i ofynion lleol.

People from Grangetown and Cardiff University outside Grange Pavilion. Digwyddiadau

​Partneriaeth leol yn dod â Marchnadoedd Bwyd Go Iawn i'r campws

​Dewch i un o'r diwrnodau marchnad i brofi bwyd, celf a chrefft gan fusnesau annibynnol Cymreig.

alumni ambassador Cymuned

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Coral Kennerley Astudio

​Dewis myfyrwyr i gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad

​Bydd athletwyr sy’n rhan o raglen chwaraeon perfformiad uchel y Brifysgol yn cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad 2018 ar yr Arfordir Aur yn Awstralia.