We are international

Astudio mewn prifysgol sydd ymhlith y 100 gorau yn y byd

Arian ychwanegol ar gyfer gradd meistr i fyfyrwyr cymwys o Gymru a’r UE.

Rhagor o wybodaeth
Lewis Oliva training on his racing bike at the Newport Velodrome Astudio

Newid safbwyntiau yn chwaraeon

Athletwr Gemau’r Gymanwlad Lewis Oliva yn siarad am sut mae ei feicio wedi newid ers iddo ddechrau ei radd meddygaeth.

PG student studying in the park Astudio

Cyrsiau trosi

Symud eich newid gyrfa yn ei blaen yn gyflym, ehangu eich sgiliau a datblygu gwybodaeth mewn pwnc newydd trwy ein cyrsiau trosi.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Astudio

Mae’r gwaith paratoi wedi dechrau ar gyfer datblygu Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - rhan o’n buddsoddiad gwerth £260m mewn dysgu, addysgu a phrofiad y myfyrwyr.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Astudio

Mae’r gwaith paratoi wedi dechrau ar gyfer datblygu Canolfan Bywyd y Myfyrwyr - rhan o’n buddsoddiad gwerth £260m mewn dysgu, addysgu a phrofiad y myfyrwyr.

Galluogodd fy ngradd o Gaerdydd imi gymryd llwybrau gyrfa amrywiol.

Sophie Dekkers (BA 1999)
​Gyrfa lewyrchus Sophie
opening-quote closing-quote
People from Grangetown and Cardiff University outside Grange Pavilion. Digwyddiadau

Beth mae eich ffôn clyfar yn ei ddweud amdanoch chi

​Archwilio sut yr ydym yn ymateb i hysbysiadau ffôn symudol a beth mae’n defnydd o ffonau clyfar yn gallu ei ddatgelu am y llefydd yr ydym yn ymweld â nhw.

People from Grangetown and Cardiff University outside Grange Pavilion. Ymgysylltu

​Porth Cymunedol

​Rydym yn gweithio gyda chymunedau lleol ar brosiectau sy’n fuddiol i bawb ac yn ymateb i ofynion lleol.

People from Grangetown and Cardiff University outside Grange Pavilion. Blog

Brexit a Chwmnïau Cymru

Sut y gallai'r broses a'r materion ymarferol sy'n gysylltiedig â gadael yr UE effeithio ar gwmnïau mwy o faint yng Nghymru.

alumni ambassador Cymuned

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Sarah Llewelyn Astudio

Cystadleuwyr o’r Brifysgol yn barod ar gyfer Gemau’r Gymanwlad

Mae pymtheg o'n myfyrwyr, cynfyfyrwyr a staff yn gobeithio gwireddu eu breuddwydion yng Ngemau'r Gymanwlad.