Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student talking with patterned background

Eich paratoi ar gyfer y dyfodo

Diddordeb mewn lleoliadau proffesiynol, interniaethau dros yr haf neu brofiad gwaith i’ch gwneud yn fwy cyflogadwy? Dim problem.

Siaradwch â’n tîm Gyrfaoedd

Rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig

Dewch i'n gweld yn ein Diwrnod Agored ar 25 Mawrth 2020.

Pam astudio cymhwyster ôl-raddedig gyda ni?

O ymchwil o’r radd flaenaf i addysgu ardderchog, dewch i gael gwybod y manteision o ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.

Roeddwn i’n siŵr am Gaerdydd o’r cychwyn cyntaf. Mae’n ddinas anhygoel, groesawgar a dim ond awr i ffwrdd o draethau gwych a harddwch Bannau Brycheiniog. Mae’r manteision yn amlwg.

Anastasia (MEng 2018)
Rhesymau dros garu Caerdydd
opening-quote closing-quote

Gweld y sêr yn gwrthdaro

Mae ymchwil gan ein Sefydliad Archwilio Disgyrchiant wedi gosod y seiliau ar gyfer canfyddiadau trawiadol ac wedi gwneud cyfraniadau hollbwysig i'r ymdrech ryngwladol i ganfod tonnau disgyrchol.

Barn ein myfyrwyr

Dysgwch gan ein myfyrwyr am sut beth yw bywyd yn y Brifysgol.

Ymgysylltu a newid

Sut mae partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Caerdydd yn helpu i wneud Grangetown yn lle gwell byth i fyw ynddo.