Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student talking

Diwrnod agored rhithwir

Profwch bopeth sydd gennym ni i'w gynnig i israddedigion o gysur eich cartref.

Cofrestrwch nawr

Pam astudio cymhwyster israddedig gyda ni?

Chwe rheswm dros ein dewis ni ar gyfer eich gradd israddedig, o ragolygon gyrfaol arbennig i addysgu a arweinir gan ymchwil.

Sgwrsio gyda'n myfyrwyr

Ydych eisiau holi am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd? Mae ein tîm o lysgenhadon myfyrwyr yn barod i ateb eich holl gwestiynau.

Mae Caerdydd yn teimlo fel cartref. Mae cymaint i'w wneud yma ac rydych chi’n rhan o’r gymuned. Mae’r Brifysgol yn cynnig llwyth o gymorth a chefnogaeth hefyd.

Matt Elcock (BSc 2019)
Bywyd myfyrwyr
opening-quote closing-quote

Cyfres gweminarau Darganfod Caerdydd

Ymunwch â ni am gyfres o gyflwyniadau rhithwir ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 ac 13 sy'n cwmpasu'r holl bethau pwysig y mae'n rhaid i chi feddwl amdanynt os ydych yn bwriadu dechrau yn y brifysgol ym mis Medi 2021 neu fis Medi 2022.

Tyfu ‘rhagnodi cymdeithasol’ gwyrdd

Gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn ymuno â menter gymdeithasol o Gwm Cynon i ystyried manteision 'rhagnodi cymdeithasol' gwyrdd ar iechyd, lles ac ansawdd bywyd.

Y system imiwnedd a'i rôl mewn iechyd a chlefyd yr ymennydd

Ymunwch â ni i drafod sut mae'r system imiwnedd yn effeithio ar iechyd ein hymennydd ac yn arbennig ei rôl mewn clefyd Alzheimer.