Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

International student studying at Cardiff University

Croeso i brifysgol fyd-eang

Gyda mwy na 7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol o dros 100 o wledydd, byddwch yn rhan o gymuned fywiog sy’n dathlu ei diwylliant amrywiol.

Astudio gyda ni

Rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig

Dewch i'n gweld yn ein Diwrnod Agored ar 4 Rhagfyr 2019.

Eich bywyd fel myfyriwr, gyda chefnogaeth

O'r adeg y gwnewch gais tan ar ôl i chi raddio, rydyn ni yma i'ch cefnogi chi ar amrywiaeth eang o faterion.

Mae Caerdydd yn teimlo fel cartref. Mae cymaint i'w wneud yma ac rydych chi’n rhan o’r gymuned. Mae’r Brifysgol yn cynnig llwyth o gymorth a chefnogaeth hefyd.

Matt Elcock (BSc 2019)
Bywyd myfyrwyr
opening-quote closing-quote

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at gyfanswm o £500,000 ar gyfer yr ysgoloriaethau cystadleuol hyn, gwerth £3,000 yr un, ar gyfer myfyrwyr y DU/UE sy’n dechrau gradd Meistr cymwys ym mis Medi 2020.

Cysylltu pobl, lleoedd a phartneriaid

Mae gennym ddiwylliant arloesedd sy'n ffynnu, ac rydym yn rhagori mewn cysylltu ein hacademyddion â diwydiant, busnes a'r llywodraeth.

Partneriaethau rhyngwladol

Gyda phartneriaethau'n rhychwantu dros 35 o wledydd, mae cydweithio rhyngwladol wrth galon yr hyn a wnawn.