Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Expanding horizons loading frame

Ehangu gorwelion

Mae ein hymchwilwyr bob amser yn awyddus i ddysgu am bethau newydd. Mae eu canfyddiadau yn gwneud gwahaniaeth i fywydau yng Nghymru, y DU a ledled y byd.

Darganfod ein hymchwil

Sgwrsio gyda'n myfyrwyr

Ydych eisiau holi am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd? Mae ein tîm o Lysgenhadon Myfyrwyr yn barod i ateb eich holl gwestiynau.

Pam astudio cymhwyster israddedig gyda ni?

Chwe rheswm dros ein dewis ni ar gyfer eich gradd israddedig, o ragolygon gyrfaol arbennig i addysgu a arweinir gan ymchwil.

Mae’r cymorth ariannol a gynigir gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer astudiaethau Ôl-raddedig yn drawiadol. Ni fyddwn i wedi gallu gwneud fy ngradd Meistr hebddo.

Emmeline Reynish (MSc 2018)
Opsiynau ariannu i ôl-raddedigion
opening-quote closing-quote

Sêr y Dyfodol ym maes Ymchwil

Dewch i gwrdd â thri o'n Sêr y Dyfodol ym maes Ymchwil a fydd yn dweud mwy wrthych am eu hastudiaethau PhD yng Nghaerdydd. Dewch i glywed am ehangder eu hymchwil a dathlu'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd.

Gwyddonwyr Caerdydd i arwain helfa am fater tywyll

Bydd gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn arwain consortiwm sy'n gobeithio olrhain un o'r deunyddiau mwyaf dirgel yn y Bydysawd - mater tywyll.

Ailystyried cyfryngau digidol mewn argyfyngau

Beth fu rôl y cyfryngau, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol a newyddion lleol, ar ein trafodaeth gyhoeddus, ein hagweddau a’n hymddygiad yn ystod y pandemig hwn? Clywch gan ein panel o arbenigwyr a gofynnwch eich cwestiynau.