Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student studying in the library

Dy addysg, dy ffordd di

Gallwch deilwra eich profiad yn y brifysgol gyda dros 300 o gyrsiau i ddewis ohonynt, dewisiadau dysgu hyblyg a modiwlau ar-lein am ddim, yn ogystal â’r cyfle i astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor.

Astudio gyda ni

Rhesymau dros garu Caerdydd

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych - mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Blwyddyn newydd, gyrfa newydd

Ewch ati i newid cyfeiriad eich gyrfa yn 2020 gyda chwrs trosi ôl-raddedig.

Bu fy ngradd ym Mhrifysgol Caerdydd yn fodd o fodloni fy obsesiwn â iaith, ac fe wnaeth fy annog i weithio ym maes cyfathrebu.

Emma (BA 2015)
Llwyddiant gyrfaol Emma
opening-quote closing-quote

Ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau rhyngwladol clodfawr er mwyn denu a gwobrwyo’r myfyrwyr gorau.

Ymgysylltu a newid

Sut mae partneriaeth hirdymor gyda thrigolion Caerdydd yn helpu i wneud Grangetown yn lle gwell byth i fyw ynddo.

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol.