Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

International student studying at Cardiff University

Croeso i brifysgol fyd-eang

Gyda mwy na 7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol o dros 100 o wledydd, byddwch yn rhan o gymuned fywiog sy’n dathlu ei diwylliant amrywiol.

Astudio gyda ni

Cyfleoedd byd-eang i fyfyrwyr

Mae gennym gysylltiadau â thros 300 o sefydliadau blaenllaw a gallwn gynnig cyfle i chi astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor yn rhan o'ch gradd.

Bore Agored i Ôl-raddedigion - 8 Mai

Ymunwch â ni ar 8 Mai i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd cyllid ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.

Dewisais astudio yng Nghaerdydd oherwydd enw da’r Brifysgol a’r modiwlau Cerddoriaeth diddorol. Gallwn hefyd gael tiwtor Cymraeg ei iaith.

Alex Humphreys (BMus 2006)
Barn myfyrwyr o'ch gwlad chi
opening-quote closing-quote

Y Brifysgol yn cefnogi cynllun newydd i raddedigion

Sut rydym yn helpu i wella cynhyrchiant, arloesedd a thwf economaidd ymhlith busnesau yn Ne-ddwyrain Cymru a hyrwyddo'r rhanbarth fel cyrchfan ar gyfer graddedigion talentog.

Gŵyl Arloesedd Data

Cyfle cyffrous ar 3 Mai i gwrdd â'r bobl a chael gwybod am yr ymchwil a'r gweithgareddau a gefnogir gan y Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data (DIRI).

Llwyddiant i fyfyriwr entrepreneuraidd

Mae myfyriwr arloesol wedi lansio ei gwmni realiti rhithwir ei hun ar gyfer y sectorau eiddo a manwerthu.