Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

We are international

Croeso i brifysgol fyd-eang

Rydym yn falch iawn o’n cymuned ryngwladol gyda thros 8,500 o fyfyrwyr rhyngwladol, aelodau staff o 78 o wledydd a thros 180,000 o gynfyfyrwyr mewn 180 o wledydd ym mhedwar ban y byd.

Rhagor o wybodaeth

Caffi RhithwiriÔl-raddedigion

Ymunwch â ni am ddigwyddiad rhithwir dan arweiniad myfyrwyr lle medrwch ofyn cwestiynau i ni am gyllid, llety a gwasanaethau cefnogi - neu unrhyw beth arall yr hoffech wybod amdano fel myfyriwr ôl-raddedig.

Gwella eich gweithlu

Ymunwch â ni am ddigwyddiad rhithwir dan arweiniad myfyrwyr lle medrwch ofyn cwestiynau i ni am gyllid, llety a gwasanaethau cefnogi - neu unrhyw beth arall yr hoffech wybod amdano fel myfyriwr ôl-raddedig.

Dewisais Gaerdydd am ei bod yn cynnig popeth y gallai myfyriwr ofyn amdano - rhaglenni gradd o’r radd flaenaf, cefnogaeth hael y staff, a chyfleoedd i ddilyn diddordebau eraill.

Satwik Shivohan (BA 2020), India
Profiad Satwik o Gaerdydd
opening-quote closing-quote

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Bitcoin Dan y Chwyddwydr

Dr Hossein Jahanshaloo sy'n trafod cryptoarian ac yn cyflwyno Cronfa Ddata Bitcoin Prifysgol Caerdydd, yr unig gronfa ddata strwythuredig sy'n caniatáu i bawb elwa o ddata Bitcoin heb fod angen sgiliau TG uwch.

Ysgoloriaeth Rhyngwladol yr Is-ganghellor

Mae gwobrau cyllid o £2,000 ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol ar draws lefelau astudio israddedig ac ôl-raddedig a addysgir.