Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Students talking

Dewis Caerdydd Clirio

Chwilio am brifysgol sy'n arwain y byd mewn dinas y mae myfyrwyr yn ei charu? Mae lleoedd ar gael i ddechrau astudio ym mis Medi 2022.

Chwiliwch am leoedd gwag
Graduates in St David's Hall Astudio

Pam astudio cymhwyster israddedig gyda ni?

Chwe rheswm dros ein dewis ni ar gyfer eich gradd israddedig, o ragolygon gyrfaol arbennig i addysgu a arweinir gan ymchwil.

Graduates in St David's Hall Astudio

Rhesymau dros garu Caerdydd

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Student reading a book in a library Astudio

Bwrsarïau ar gyfer myfyrwyr meistr Cymru

Os ydych yn fyfyriwr Cymraeg sy'n dechrau gradd meistr mewn pwnc STEMM efallai y byddwch yn gymwys i gael bwrsariaeth o £2,000. Mae bwrsariaethau hefyd ar gael ar gyfer myfyrwyr sy'n 60 oed neu'n hŷn ac yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Student reading a book in a library Ymchwil

Effaith ein hymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'n hamgylchedd.

Roedd cael cydnabyddiaeth gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer fy ngwaith caled, a chadarnhad fy mod yn haeddu lle o hyd, yn hwb mawr i fy hyder.

Izzy Pym, LLB Law
Gwyliwch ein fideo am ragor o gyngor Clirio
Izzy quote
opening-quote closing-quote
Student support - contact us Astudio

Cefnogi eich bywyd fel myfyriwr

O’r adeg y gwnewch gais tan ar ôl i chi raddio, rydyn ni yma i’ch cefnogi chi ar amrywiaeth eang o faterion.

Student support - contact us Cymuned

Cysylltu â natur

Sut rydym yn ymchwilio ffyrdd o wella iechyd a lles pobl drwy gysylltiad â natur.

Student support - contact us Blog

Blogiau gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr

Dewch i gwrdd â'n blogwyr myfyrwyr a darllen am eu profiadau yn byw ac yn astudio yng Nghaerdydd.