Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

International student studying at Cardiff University

Croeso i brifysgol fyd-eang

Gyda mwy na 7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol o dros 100 o wledydd, byddwch yn rhan o gymuned fywiog sy’n dathlu ei diwylliant amrywiol.

Astudio gyda ni

Cyfleoedd byd-eang i fyfyrwyr

Mae gennym gysylltiadau â thros 300 o sefydliadau blaenllaw a gallwn gynnig cyfle i chi astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor yn rhan o'ch gradd.

Arian gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Graddau Meistr

Mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at £17,00 ar gael ar gyfer myfyrwyr cymwys o Gymru ar gyfer 2019/20.

Mae Caerdydd yn teimlo fel cartref. Mae cymaint i'w wneud yma ac rydych chi’n rhan o’r gymuned. Mae’r Brifysgol yn cynnig llwyth o gymorth a chefnogaeth hefyd.

Matt Elcock (BSc 2019)
Eich bywyd fel myfyriwr, gyda chefnogaeth
opening-quote closing-quote

Cymru a Brexit: Tair Blynedd yn Ddiweddarach

Y diweddaraf yn ein cyfres poblogaidd o ddiweddariadau bob chwe mis gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru.

Tafwyl

Byddwn ni’n bresennol yng ngŵyl flynyddol Caerdydd o gelfyddydau a diwylliant y Gymraeg, wrth iddi ymweld â Chastell Caerdydd eto eleni.

Prif anrhydedd yr UDA i wyddonydd o Gaerdydd

Mae seryddwr o Brifysgol Caerdydd, sydd wedi ymroi ei fywyd i agor maes seryddiaeth tonnau disgyrchol, wedi derbyn anrhydedd gwyddonol uchaf yr Unol Daleithiau.