Clirio ac Addasu 2017

Mae lleoedd ar gael ar gyfer dechrau astudio ym mis Medi 2017.

Gweld y lleoedd gwag
Male and female student chatting and smiling in seminar Astudio

Ariannu eich astudiaethau meistr

Gall darpar fyfyrwyr meistr wneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion o hyd at £10,280 i ariannu eu hastudiaethau gyda ni.

Two girls attending an open day Astudio

Diwrnodau agored i israddedigion

Rydym yn cynnal diwrnodau agored ym mis Medi a mis Hydref – dewch draw i weld y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael ar eich cyfer.

Group of students walking and laughing Astudio

Dysgwch am beth mae angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr.

Group of students walking and laughing Astudio

Dysgwch am beth mae angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr.

Mae agwedd rhyngwladol Prifysgol Caerdydd wedi fy ngalluogi i gwrdd â phobl o wahanol wledydd ac i ddysgu mwy am eu diwylliannau.

Adalberto Garcia, myfyriwr Colombaidd
Barn myfyrwyr o'ch gwlad chi
opening-quote closing-quote
European Union, United Kingdom and Welsh flags Blog

Refferendwm yr UE – flwyddyn yn ddiweddarach

Mae Dr Rachel Minto yn olrhain hynt y 12 mis diwethaf ar daith Brexit Cymru, ac yn ystyried y cynnydd a wnaed, a'r camau nesaf i Gymru.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Astudio

Canolbwynt newydd i’r Brifysgol

Mae ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn ddatblygiad £50m fydd yn gartref i wasanaethau a chyfleusterau i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.

Dr Clara Watkins talks to Namibian Police Ymgysylltu

Mynd i'r afael â'r cyfraddau marwolaeth uchel ar heolydd Namibia

Rydym yn arwain hyfforddiant hanfodol a fydd yn achub bywydau ar gyfer swyddogion yr heddlu yn Namibia, i leihau'r cyfraddau marwolaeth uchel iawn ar ffyrdd y wlad.

alumni ambassador Cymuned

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Photograph of Ali Abdi and Liba Sheeran Ymchwil

Datgelu rhwystrau at redeg

Mewn oes lle mae iechyd y genedl dan y chwyddwydr yn gyson, aeth ein hymchwilwyr ac arbenigwyr clinigol ati i ddarganfod beth sy'n ysgogi pobl i redeg, a'r ffactorau sy'n eu rhwystro.