Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Study in New Zealand through the International Exchange programme.

Addysg sy’n mynd â chi ymhellach

Parod am anturiaeth? Ehangwch eich gorwelion â’n cyfleoedd i astudio, gweithio neu wirfoddoli yn Ewrop a thu hwnt.

Ein Cyfleoedd Byd-eang

Dewch i gael blas ar Gaerdydd yn ein diwrnod agored

Celf, diwylliant, chwaraeon, adloniant, golygfeydd rhagorol – mae gan brifddinas Cymru y cyfan. Dewch i’n diwrnod agored ar 26 Hydref 2019.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth

Mae ein myfyrwyr yn derbyn cefnogaeth wrth un o Undebau Myfyrwyr gorau’r DU sy’n cynnig dros 200 o gymdeithasau a 60 o glybiau chwaraeon.

Rhoddodd fy addysg ym Mhrifysgol Caerdydd y sgiliau oedd eu hangen arnaf i er mwyn dod o hyd i waith. Ni fyddwn i wedi cael fy rôl gyntaf heb y sgiliau ysgrifennu a golygu a ddysgais yno.

Maria Mellor (BA 2017)
Llwyddiant gyrfaol Maria
opening-quote closing-quote

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Gwydnwch a thrawsffurfiadau systemau bwyd

Ymunwch â ni ar 6 Tachwedd am ein digwyddiad arloesedd cyntaf, sy’n ffocysu ar wydnwch ein system fwyd o safbwynt diwydiant a pholisi.

Aildyfu Borneo

Mae Aildyfu Borneo yn rhoi’r cyfle i chi wrthbwyso effaith carbon eich hediadau.