Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student talking with patterned background

Porwch drwy ein sesiynau pwnc rhithwir

Gwyliwch ein gweminarau israddedig ar 19-21 Hydref a chael blas ar Brifysgol Caerdydd o’ch cartref eich hun.

Cymryd rhan
Student using laptop at home Astudio

Sgwrsio gyda’n myfyrwyr

Ydych eisiau holi am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd? Mae ein tîm o lysgenhadon myfyrwyr yn barod i ateb eich holl gwestiynau.

Student using laptop at home Astudio

Rhesymau i garu Caerdydd

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Caerdydd oedd y diwrnod agored cyntaf i mi fynd iddo. Ar unwaith roedd gen i deimlad da am y ddinas a’r ysgol feddygol, felly es i amdan a’i nodi fel dewis UCAS!

Ellen Nelson-Rowe (Meddygaeth MBBCh)
Profiad Ellen yng Nghaerdydd
Ellen
opening-quote closing-quote
Student outside Main Building Astudio

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Dysgwch fwy am yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni, a’r hyn y gallech ei ddisgwyl pan fyddwch yn ymuno â ni ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22.

Student outside Main Building Digwyddiadau

Trafod Gwrth-hiliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad cyfres newydd o ddarlithoedd yn trafod gwrth-hiliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ac rydym yn falch iawn o groesawu Nova Reid, siaradwr TED, actifydd gwrth-hiliaeth ac awdur.

Student outside Main Building Blog

Blogiau gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr

Dewch i gwrdd â’n blogwyr myfyrwyr a darllen am eu profiadau yn byw ac yn astudio yng Nghaerdydd.