Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student talking with patterned background

Eich paratoi ar gyfer y dyfodol

Diddordeb mewn lleoliadau proffesiynol, interniaethau dros yr haf neu brofiad gwaith i’ch gwneud yn fwy cyflogadwy? Dim problem.

Siaradwch â’n tîm Gyrfaoedd
Cardiff Bay Astudio

Rhesymau dros garu Caerdydd

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Cardiff Bay Astudio

Cyrsiau trosi

Symud eich newid gyrfa yn ei blaen yn gyflym, ehangu eich sgiliau a datblygu gwybodaeth mewn pwnc newydd trwy ein cyrsiau trosi.

Roedd y campws mewn lleoliad perffaith gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych, mae'r adeiladau'n hyfryd, ac mae'r cyfleusterau sydd ar gael yma yn wych.

Zoe Petre (Gwyddorau Biofeddygol BSc), DU
Syrthiwch mewn cariad â Chaerdydd
Zoe
opening-quote closing-quote
Ymchwil

Newid sut mae perthnasoedd a rhywioldeb yn cael eu haddysgu yng Nghymru

Darganfyddwch sut mae ymchwil yr Athro EJ Renold gyda phobl ifanc yn newid y ffordd y mae perthnasoedd a rhywioldeb yn cael eu haddysgu yn ysgolion Cymru a ledled y byd.

Astudio

Rydyn ni'n recriwtio

Rhagor o wybodaeth am y swyddi newydd rydyn ni'n eu creu i wella ansawdd y dysgu, yr addysgu a phrofiad y myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Enillwyr Ysgoloriaethau Meddyliau Creadigol 2015 Astudio

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Siaradwr Cymraeg? Mae hyd at 100 o'n cyrsiau - gan gynnwys Meddygaeth, y Gyfraith a Newyddiaduraeth - yn cynnig rhai neu bob un o'u modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Enillwyr Ysgoloriaethau Meddyliau Creadigol 2015 Digwyddiadau

Lleoedd rhad ac am ddim ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd

Mae ychydig o leoedd rhad ac am ddim ar ôl gyfer Hanner Marathon Caerdydd ar 27 Mawrth 2022. Cofrestrwch nawr am y nod perffaith ar gyfer 2022.

Enillwyr Ysgoloriaethau Meddyliau Creadigol 2015 Cymuned

Adnoddau a gweithgareddau addysgol

Mae gennym ystod o adnoddau a gweithgareddau addysgol ar gyfer athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed sy'n anelu at godi dyheadau a chefnogi addysgu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.