Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student outside Main Building

Ewch â'ch uchelgais ymhellach

Gallwch deilwra eich profiad yn y brifysgol gyda modiwlau ar-lein yn rhad ac am ddim, dros 300 o gyrsiau i ddewis o'u plith a dewisiadau dysgu hyblyg.

Astudio gyda ni

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd dros #TeamCardiff

Rhedwch yn ôl traed y goreuon a chodi arian ar gyfer Prifysgol Caerdydd yn Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd 2020.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ymchwil

Ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un i fyfyrwyr y DU/UE yn dechrau cwrs gradd Meistr yn Medi 2019.

Dewisais Gaerdydd am ei bod yn cynnig popeth y gallai myfyriwr ofyn amdano - rhaglenni gradd o’r radd flaenaf, cefnogaeth hael y staff, a chyfleoedd i ddilyn diddordebau eraill.

Satwik Shivohan (BA 2020), India
Profiad Satwik o Gaerdydd
opening-quote closing-quote

Agweddau'r DU tuag at y pandemig coronafeirws

Mae un o’r prosiectau ymchwil cyntaf sy’n ceisio mesur agweddau ac ymatebion y cyhoedd i bandemig y coronafeirws yn cael ei lansio yng Nghaerdydd.

Astudio cwrs byr ar-lein yn rhad ac am ddim

Mae’r Brifysgol yn cynnig ystod o gyrsiau byr ar-lein ar FutureLearn. Mae ein cyrsiau’n eich galluogi i ddysgu sgiliau newydd a datblygu eich dealltwriaeth o ystod o bynciau.

Cam yn agosach at adfer coedwigoedd glaw

Rhaglen beilot ar gyfer gwrthbwyso carbon, Aildyfu Borneo, yn cyrraedd targed £15 mil dim ond pedwar mis ar ôl lansio.