Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student outside Main Building

Ydych chi'n dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Dysgwch am beth mae angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr.

Bywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd

Rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig

Dewch i'n gweld yn ein Diwrnod Agored ar 4 Rhagfyr 2019.

Caerdydd yw dinas brifysgol fwyaf fforddiadwy y DU.

Yn ôl Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019, Caerdydd yw’r ail ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU. Seiliwyd y Mynegai ar incwm myfyrwyr, gwariant misol a chydbwysedd bywyd.

Rhoddodd fy addysg ym Mhrifysgol Caerdydd y sgiliau oedd eu hangen arnaf i er mwyn dod o hyd i waith. Ni fyddwn i wedi cael fy rôl gyntaf heb y sgiliau ysgrifennu a golygu a ddysgais yno.

Maria Mellor (BA 2017)
Llwyddiant gyrfaol Maria
opening-quote closing-quote

Beth yw Wythnos y Glas?

Rydych chi wedi clywed amdani, ond sut beth yw hi mewn gwirionedd? Mae'r blogiwr myfyrwyr, Ellie, yn rhannu ei chyngor ynghylch cael y mwyaf o Wythnos y Glas.

Prifysgol Caerdydd i gynnal cynhadledd ynghylch cynaliadwyedd

Bydd ymchwilwyr hinsoddol, arbenigwyr polisi a swyddogion llywodraeth yn cyfarfod yng Nghaerdydd i ganolbwyntio ar roi polisïau ynni a charbon isel ar waith.

Cyfoeth Naturiol Cymru yn penodi athro o Brifysgol Caerdydd yn Ddirprwy Gadeirydd

Penodwyd academydd blaenllaw o Brifysgol Caerdydd, yr Athro Steve Ormerod, yn Ddirprwy Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru.