Students walking

Dewch i gael blas ar Gaerdydd yn ein Diwrnod Agored

Celf, diwylliant, chwaraeon, adloniant, golygfeydd rhagorol - mae gan brifddinas Cymru y cyfan. Rhagor o wybodaeth ar 27 Hydref.

Cadwch eich lle
Students having a discussion whilst working. Astudio

Ydych chi'n dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Dysgwch beth sydd angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, beth fydd yn eich disgwyl yn yr wythnosau cyntaf a chael gwybodaeth ynglŷn â dod i arfer â bywyd myfyriwr.

Large group of PG students walking outside Astudio

Diwrnod agored i Ôl-raddedigion

Rhagor o wybodaeth am astudio ôl-raddedig yng Nghaerdydd yn ein Diwrnod Agored ar 21 Tachwedd 2018.

Roedd rhai o fy narlithwyr ymhilth y bobl ddifyraf a gwrddais erioed, a bydd y ffrindiau a wnes ym Mhrifysgol Caerdydd gyda mi am oes.

Alice Gray (BSc 2013)
Taith o astudio i flogio STEMinistaidd
opening-quote closing-quote
Young child playing with building blocks Astudio

Astudio mewn Prifysgol flaenllaw

Prifddinas fywiog, cyfleoedd byd-eang a rhagolygon swyddi gwych. Dyma rai rhesymau dros astudio yma.

Young child playing with building blocks Digwyddiadau

Camu tu fewn i feddyliau plant

Cwrdd â’n harbenigwyr ym mis Tachwedd i ddysgu mwy am dwf seicoleg plant.

Young child playing with building blocks Blog

Ymchwil, Arloesedd a Menter

Rhagor o wybodaeth am pam fod arloesedd wrth galon ymchwil Prifysgol Caerdydd. Darllenwch ein blog newydd.

Ymchwil

Y gwirionedd am dlodi mewn gwaith

Achosion tlodi mewn gwaith, a sut gall newidiadau i bolisïau wneud gwahaniaeth.

Lewis Oliva training on his racing bike at the Newport Velodrome Astudio

Newid safbwyntiau mewn chwaraeon

Athletwr Gemau’r Gymanwlad Lewis Oliva yn siarad am sut mae ei feicio wedi newid ers iddo ddechrau ei radd meddygaeth.