Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Study in New Zealand through the International Exchange programme.

Addysg sy’n mynd â chi ymhellach

Parod am anturiaeth? Ehangwch eich gorwelion â’n cyfleoedd i astudio, gweithio neu wirfoddoli yn Ewrop a thu hwnt.

Ein Cyfleoedd Byd-eang

Argyfwng yr hinsawdd

Rydym wedi datgan bod argyfwng o ran yr hinsawdd ac wedi rhoi’r gorau i fuddsoddi mewn tanwyddau ffosil flwyddyn yn gynnar.

Eich bywyd fel myfyriwr, gyda chefnogaeth

O'r adeg y gwnewch gais tan ar ôl i chi raddio, rydyn ni yma i'ch cefnogi chi ar amrywiaeth eang o faterion.

Mae Caerdydd yn teimlo fel cartref. Mae cymaint i'w wneud yma ac rydych chi’n rhan o’r gymuned. Mae’r Brifysgol yn cynnig llwyth o gymorth a chefnogaeth hefyd.

Matt (BSc 2019)
Bywyd myfyrwyr
opening-quote closing-quote

Partneriaethau rhyngwladol

Gyda phartneriaethau'n rhychwantu dros 35 o wledydd, mae cydweithio rhyngwladol wrth galon yr hyn a wnawn.

Pharmabees: bach ond nerthol

Mae gan ein gwenyn rôl hollbwysig yn natblygiad cyffuriau i drin 'archfygiau' sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at gyfanswm o £500,000 ar gyfer yr ysgoloriaethau cystadleuol hyn, gwerth £3,000 yr un, ar gyfer myfyrwyr y DU/UE sy’n dechrau gradd Meistr cymwys ym mis Medi 2020.