Female student sat cross legged on the steps of Main Building looking at a tablet

Dewisiwch Gaerdydd
Clirio 2018

Mae lleoedd ar gael ar gyfer dechrau astudio ym mis Medi gyda gwarant o lety.

Chwiliwch am leoedd gwag
Students having a discussion whilst working. Astudio

Ydych chi'n dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Dysgwch beth sydd angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, beth fydd yn eich disgwyl yn yr wythnosau cyntaf a chael gwybodaeth ynglŷn â dod i arfer â bywyd myfyriwr.

Close-up of students hands holding tablet showing funding information Astudio

​Arian ar gyfer graddau meistr gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2018/19

​Gostyngiad ffioedd dysgu o £3,400 i bob myfyriwr cymwys o Gymru a'r UE sy'n cychwyn cwrs meistr cymwys ym mis Medi 2018.

Ein hadeilad newydd yn cael ei godi, ger adeilad y BBC ar y dde. Astudio

​Rydym yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales i ddatblygu cysylltiadau cryfach â byd diwydiant a hybu cyflogadwyedd myfyrwyr.

Ein hadeilad newydd yn cael ei godi, ger adeilad y BBC ar y dde. Astudio

​Rydym yn symud i leoliad newydd yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â BBC Cymru Wales i ddatblygu cysylltiadau cryfach â byd diwydiant a hybu cyflogadwyedd myfyrwyr.

Roedd rhai o fy narlithwyr ymhilth y bobl ddifyraf a gwrddais erioed, a bydd y ffrindiau a wnes ym Mhrifysgol Caerdydd gyda mi am oes.

Alice Gray (BSc 2013)
Taith o astudio i flogio STEMinistaidd
opening-quote closing-quote
Eisteddfod crown Astudio

Nifer uchaf erioed o raddedigion Prifysgol Caerdydd mewn gwaith

Yn ôl ffigurau newydd, mae’n galw mawr o hyd am raddedigion Prifysgol Caerdydd ymysg gyflogwyr.

Eisteddfod crown Ymgysylltu

Coron Llenyddol yr Eisteddfod Genedlaethol

Cymerwch olwg ar y goron godidog a grëwyd gan Laura Thomas, a noddwyd gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer yr Eisteddfod genedlaethol eleni.

Eisteddfod crown Ymchwil

Nanoddiemwntau - darganfyddiad disglair

Gronynnau diemwnt pitw yn gyfrifol am ffynhonnell ryfedd o ficrodonnau ar draws y Llwybr Llaethog.

Jeremy Hall Ymchwil

Dyfodol ymchwil iechyd meddwl

Yng nghanol argyfwng iechyd meddwl cenedlaethol, dyma'r Athro Jeremy Hall yn rhannu'i feddyliau am y dyfodol.

Lewis Oliva training on his racing bike at the Newport Velodrome Astudio

Newid safbwyntiau mewn chwaraeon

Athletwr Gemau’r Gymanwlad Lewis Oliva yn siarad am sut mae ei feicio wedi newid ers iddo ddechrau ei radd meddygaeth.