Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student studying in the library

Dy addysg, dy ffordd di

Gallwch deilwra eich profiad yn y brifysgol gyda dros 300 o gyrsiau i ddewis o'u plith ac opsiynau dysgu hyblyg.

Astudio gyda ni

Rhesymau dros garu Caerdydd

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw.

Eich bywyd fel myfyriwr, gyda chefnogaeth

O'r adeg y gwnewch gais tan ar ôl i chi raddio, rydyn ni yma i'ch cefnogi chi ar amrywiaeth eang o faterion.

O roi cyngor ar fisâu a mewnfudo, i gynnig cludiant am ddim o’r maes awyr, mae myfyrwyr rhyngwladol yn bwysig i Brifysgol Caerdydd.

Thu Thao Nguyen (MSc 2021), Fietnam
Profiad Thu Thao yng Nghaerdydd
opening-quote closing-quote

Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â COVID-19

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd er mwyn darparu cymorth yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Y Gymraeg yn y cwricwlwm newydd

Gyda chyflwyniad Cwricwlwm i Gymru 2022 yn prysur agosáu, bydd y seminar ymchwil hwn yn archwilio'r cyfleoedd a'r heriau i ysgolion cyfrwng Saesneg.

Ymchwil, arloesedd a menter

Rhagor o wybodaeth am pam fod arloesedd wrth galon ymchwil Prifysgol Caerdydd. Darllenwch ein blog.