Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

REF 2021

Ymchwil sy’n bwysig

Cadarnhawyd gan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021 fod 90% o'n hymchwil yn arwain y byd neu’n rhyngwladol-ragorol.

Ein canlyniadau REF 2021 yn llawn
REF 2021 Ymchwil

Effaith ein hymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'n hamgylchedd.

REF 2021 Ymchwil

Diwylliant ein hymchwil

O ddatblygu ymchwilwyr i'n cyfleusterau o'r radd flaenaf, mae cefnogi arloesedd ymchwil wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae Caerdydd yn teimlo fel cartref. Mae cymaint i'w wneud yma ac rydych chi’n rhan o’r gymuned. Mae’r Brifysgol yn cynnig llwyth o gymorth a chefnogaeth hefyd.

Matt Elcock (BSc 2019)
Bywyd myfyrwyr
Matt Elcock
opening-quote closing-quote
Ymchwil

Lledu'r gair ynghylch y manteision i’n hiechyd yn sgîl nofio yn y gwyllt

Mae llawer yn gwybod am fanteision nofio gwyllt. Mae prosiect ymchwil newydd erbyn hyn yn annog mwy o bobl i elwa ar y manteision iechyd.

Cymuned

Dewch i'n gweld yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Gwybodaeth am y gweithgareddau byddwn yn eu cynnal yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop i bobl ifanc.

Ymchwil

Ein prosiectau cymunedol lleol

Rhagor o wybodaeth am y prosiectau ysbrydoledig a arweinir gan y gymuned yr ydym yn helpu i'w cyflwyno ochr yn ochr â myfyrwyr a staff gwirfoddol.edi lansio'r cynllun cyntaf o'i fath yn y byd, yn eu barn nhw, sy’n dysgu sgiliau achub bywydau i fyfyrwyr.