Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student outside Main Building

Wedi cael canlyniadau eich arholiadau?

Mae lleoedd ar gael ar gyfer dechrau astudio ym mis Medi 2019.

Rhagor o wybodaeth

Rhesymau dros garu Caerdydd

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Ydych chi'n dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Dysgwch am beth mae angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr.

Does dim cywilydd am fod wedi mynd drwy Glirio o gwbl. Rydych chi’n gwneud yn union yr un peth â phawb arall, ond rydych chi wedi cyrraedd drwy lwybr gwahanol.

Izzy Pym (LLB Y Gyfraith)
Gwyliwch ein fideo am ragor o gyngor Clirio
opening-quote closing-quote

Profiad astudio dramor Ellie

Ellie, myfyriwr newyddiaduraeth, yn blogio am ei thymor yn astudio yn Adelaide ac yn teithio o amgylch Awstralia.

Cydnabyddiaeth genedlaethol i ddarlithwyr ‘rhagorol’ o Gaerdydd

Mae dau ddarlithydd o Brifysgol Caerdydd wedi cael cydnabyddiaeth am eu cyfraniad rhagorol at addysg myfyrwyr drwy ennill cymrodoriaeth ar gyfer cynllun addysgu cenedlaethol o fri.

Diwrnod agored ar gyfer cyrsiau rhan-amser i oedolion

Ymunwch â ni o 12:00-14:00 neu 17:00-19:00 ar 11 Medi i gwrdd â’n Darlithwyr Cydlynol a dysgu am y cyrsiau rhan-amser i oedolion sydd ar gael.