Ymhlith 100 prifysgol orau'r byd

Byddwch yn rhan o brifysgol uchelgeisiol ac arloesol, sydd â gweledigaeth feiddgar ar gyfer y dyfodol.

Rhagor o resymau dros garu Caerdydd
Male and female student chatting and smiling in seminar Astudio

Ariannu eich astudiaethau meistr

Gall darpar fyfyrwyr meistr wneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion o hyd at £10,280 i ariannu eu hastudiaethau gyda ni.

Two girls attending an open day Astudio

Diwrnodau agored i israddedigion

Bydd ein Diwrnod Agored nesaf, a gynhelir ddydd Sadwrn 21 Hydref – dewch draw i weld y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael ar eich cyfer.

Group of students walking and laughing Astudio

Dysgwch am beth mae angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr.

Group of students walking and laughing Astudio

Dysgwch am beth mae angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr.

Mae agwedd rhyngwladol Prifysgol Caerdydd wedi fy ngalluogi i gwrdd â phobl o wahanol wledydd ac i ddysgu mwy am eu diwylliannau.

Adalberto Garcia, myfyriwr Colombaidd
Barn myfyrwyr o'ch gwlad chi
opening-quote closing-quote
Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Blog

Refferendwm yr UE – flwyddyn yn ddiweddarach

Mae Dr Rachel Minto yn olrhain hynt y 12 mis diwethaf ar daith Brexit Cymru, ac yn ystyried y cynnydd a wnaed, a'r camau nesaf i Gymru.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Astudio

Canolbwynt newydd i’r Brifysgol

Mae ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn ddatblygiad £50m fydd yn gartref i wasanaethau a chyfleusterau i gefnogi ein myfyrwyr yn ystod eu hamser gyda ni.

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr Ymgysylltu

Mynd i'r afael â'r cyfraddau marwolaeth uchel ar heolydd Namibia

Rydym yn arwain hyfforddiant hanfodol a fydd yn achub bywydau ar gyfer swyddogion yr heddlu yn Namibia, i leihau'r cyfraddau marwolaeth uchel iawn ar ffyrdd y wlad.

alumni ambassador Cymuned

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Photograph of Ali Abdi and Liba Sheeran Ymchwil

Datgelu rhwystrau at redeg

Mewn oes lle mae iechyd y genedl dan y chwyddwydr yn gyson, aeth ein hymchwilwyr ac arbenigwyr clinigol ati i ddarganfod beth sy'n ysgogi pobl i redeg, a'r ffactorau sy'n eu rhwystro.