Ewch i’r prif gynnwys

Datrys y Pos: Deall Iaith

Hyd 3 meetings
Tiwtor Ada Fieldhouse
Côd y cwrs ENG18A5021A
Ffi £225.00
Ffi ratach £180.00 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Er bod y cwrs hwn eisoes wedi dechrau, mae’n bosibl bod lleoedd ar ôl o hyd. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am leoedd a allai fod ar gael o hyd.

Dysgu ac addysgu

Bydd y modiwl yn cael ei gyflwyno mewn tri gweithdy ar dri dydd Sadwrn yn olynol, o 10am i 5pm.

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd a gwaith grŵp. Bydd y drafodaeth a'r gwaith grŵp yn galluogi’r myfyrwyr i feddwl yn feirniadol a chyfrannu at y dadleuon a'r pynciau a gyflwynir yn ystod y darlithoedd. Bydd cyfle hefyd i ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, wedi'i hwyluso gan amgylchedd dysgu rhithwir y brifysgol, Dysgu Canolog.

Mae'r cwrs hwn yn rhan o’r llwybr Naratifau Mewnol.

Gwaith cwrs ac asesu

Students will be expected to complete two pieces of assessed work amounting to about 1,500 words. Advice and support will be provided for both assignments and you will receive detailed feedback relating to strengths and areas for improvement on both pieces of work.

Deunydd darllen awgrymedig

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG