Ewch i’r prif gynnwys

Datrys y Pos: Deall Iaith

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

This course is for anyone with an interest in the English language and the enthusiasm to take that interest further.

It operates as part of the Inside Narratives pathway and will equip you with the knowledge, understanding and skills that will help you to study other courses in the pathway.

In this module, we will consider some aspects of what speakers do when they are understanding and using language. We will look at some of the key areas to do with the crucial bits of information (both linguistic and non-linguistic) that we rely on in daily life to make ourselves understood and to understand what is being said. We will draw on real-life examples of language in use (from the radio, TV, magazines, blogs) to examine how we manage to navigate the unpredictable seas of human language and communication without finding ourselves stranded too often.

Dysgu ac addysgu

Bydd y modiwl yn cael ei gyflwyno mewn tri gweithdy ar dri dydd Sadwrn, o 10:00 i 17:00

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd a gwaith grŵp. Bydd y drafodaeth a'r gwaith grŵp yn galluogi’r myfyrwyr i feddwl yn feirniadol a chyfrannu at y dadleuon a'r pynciau a gyflwynir yn ystod y darlithoedd. Bydd cyfle hefyd i ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, wedi'i hwyluso gan amgylchedd dysgu rhithwir y brifysgol, Dysgu Canolog.

Mae'r cwrs hwn yn rhan o’r llwybr Naratifau Mewnol.

Gwaith cwrs ac asesu

Students will be expected to complete two pieces of assessed work amounting to about 1,500 words. Advice and support will be provided for both assignments and you will receive detailed feedback relating to strengths and areas for improvement on both pieces of work.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.