Ewch i’r prif gynnwys

Sŵn Ysgrifennu

Tiwtor Jannat Ahmed
Côd y cwrs CRW21A5459A
Ffi £175
Ffi ratach £140 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Ydych chi am ddatblygu eich portffolio ysgrifennu eleni?

Mae’r cwrs hwn wedi’i deilwra ar gyfer awduron amatur, ac mae ar gyfer y rhai a allai eisoes fod â'u nodau ysgrifennu eu hunain ac yr hoffent gael adborth, awgrymiadau ac ysbrydoliaeth reolaidd i gefnogi eu dysgu a'u cynnydd.

Byddwch yn archwilio sut y gall defnyddio union iaith, gydag ymwybyddiaeth o sain yn ysgrifenedig, wella arddull ac ystyr.

Bydd y cwrs hwn yn cynnig lle i chi ddatblygu eich dull ysgrifennu, gan ddrafftio unrhyw beth o ffuglen ffurf hir, ffuglen ffurf fer, barddoniaeth a/neu ryddiaith mewn amgylchedd cefnogol.

Modiwl anghydamseredig yw hwn lle bydd tasgau'n cael eu gosod yn wythnosol.

Dysgu ac addysgu

Bydd y modiwl yn cael ei gyflwyno'n anghymesur (h.y., gallwch astudio ar adegau sy'n addas i chi), gyda deunyddiau a chynigion ysgrifennu yn cael eu cyflwyno bob wythnos.

Bydd yn cynnwys recordiadau sain/fideos gan y tiwtor, tasgau ysgrifennu i fyfyrwyr ac yn defnyddio fforymau trafod.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal ar Microsoft Teams i wneud y defnydd mwyaf effeithiol o elfennau’r cwrs sy’n seiliedig ar destun. Nid oes unrhyw alwadau fideo gorfodol.

Disgwylir i chi gwblhau tasgau ysgrifennu a myfyrio yn rhan o'ch dysgu a'ch asesu. Byddwch yn gallu cyrchu tasgau a’u cwblhau ar gyfer y cwrs anghydamseredig hwn ar adegau sy'n addas i chi.

Fodd bynnag, bydd disgwyl i chi ymgysylltu â gweithgareddau yn wythnosol.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

 • Ymarferion ysgrifennu
 • Darllen ac ymateb i destunau
 • Trafodaeth dan arweiniad tiwtor
 • Rhannu gwaith myfyrwyr
 • Archwiliad o wahanol genres (megis micro-ffuglen, y stori fer, y nofel a barddoniaeth)

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Byddwch yn cwblhau portffolio ysgrifennu creadigol ac yn ysgrifennu’n fyfyriol am eich proses eich hunain. Bydd y portffolio yn cynnwys tua 1500 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Efallai y bydd y testunau canlynol yn ddefnyddiol i fyfyrwyr:

 • The Sound of Music, dir. Robert Wise (1965)
 • Hanan Issa, My Body Can House Two Hearts (Burning Eye, 2019)
 • Elen Caldecott, The Short Knife (Andersen Press, 2020)
 • Shirley Jackson, The Haunting of Hill House (1959)
 • Bernadine Evaristo, Girl, Woman, Other (Penguin, 2020)
 • Terry Pratchett and Neil Gaiman, Good Omens (1990)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.