Ewch i’r prif gynnwys

Sŵn Ysgrifennu

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Ydych chi am ddatblygu eich portffolio ysgrifennu eleni?

Mae’r cwrs hwn wedi’i deilwra ar gyfer awduron amatur, ac mae ar gyfer y rhai a allai eisoes fod â'u nodau ysgrifennu eu hunain ac yr hoffent gael adborth, awgrymiadau ac ysbrydoliaeth reolaidd i gefnogi eu dysgu a'u cynnydd.

Byddwch yn archwilio sut y gall defnyddio union iaith, gydag ymwybyddiaeth o sain yn ysgrifenedig, wella arddull ac ystyr.

Bydd y cwrs hwn yn cynnig lle i chi ddatblygu eich dull ysgrifennu, gan ddrafftio unrhyw beth o ffuglen ffurf hir, ffuglen ffurf fer, barddoniaeth a/neu ryddiaith mewn amgylchedd cefnogol.

Modiwl anghydamseredig yw hwn lle bydd tasgau'n cael eu gosod yn wythnosol.

Dysgu ac addysgu

Bydd y modiwl yn cael ei gyflwyno'n anghymesur (h.y., gallwch astudio ar adegau sy'n addas i chi), gyda deunyddiau a chynigion ysgrifennu yn cael eu cyflwyno bob wythnos.

Bydd yn cynnwys recordiadau sain/fideos gan y tiwtor, tasgau ysgrifennu i fyfyrwyr ac yn defnyddio fforymau trafod.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal ar Microsoft Teams i wneud y defnydd mwyaf effeithiol o elfennau’r cwrs sy’n seiliedig ar destun. Nid oes unrhyw alwadau fideo gorfodol.

Disgwylir i chi gwblhau tasgau ysgrifennu a myfyrio yn rhan o'ch dysgu a'ch asesu. Byddwch yn gallu cyrchu tasgau a’u cwblhau ar gyfer y cwrs anghydamseredig hwn ar adegau sy'n addas i chi.

Fodd bynnag, bydd disgwyl i chi ymgysylltu â gweithgareddau yn wythnosol.

Bydd y cwrs yn cynnwys:

 • Ymarferion ysgrifennu
 • Darllen ac ymateb i destunau
 • Trafodaeth dan arweiniad tiwtor
 • Rhannu gwaith myfyrwyr
 • Archwiliad o wahanol genres (megis micro-ffuglen, y stori fer, y nofel a barddoniaeth)

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Byddwch yn cwblhau portffolio ysgrifennu creadigol ac yn ysgrifennu’n fyfyriol am eich proses eich hunain. Bydd y portffolio yn cynnwys tua 1500 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Efallai y bydd y testunau canlynol yn ddefnyddiol i fyfyrwyr:

 • The Sound of Music, dir. Robert Wise (1965)
 • Hanan Issa, My Body Can House Two Hearts (Burning Eye, 2019)
 • Elen Caldecott, The Short Knife (Andersen Press, 2020)
 • Shirley Jackson, The Haunting of Hill House (1959)
 • Bernadine Evaristo, Girl, Woman, Other (Penguin, 2020)
 • Terry Pratchett and Neil Gaiman, Good Omens (1990)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.