Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ardd Ffurfiol: strwythur a chymesuredd

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r ardd ffurfiol yn parhau i fod yn elfen sylweddol o ddylunio gerddi a phensaernïaeth tirwedd.

O'r Eidal ymlaen, rydym yn dod â hanes gerddi ffurfiol yn gyfredol, gyda thrafodaeth sy'n mynd yn groes i'r ffasiwn amlycaf ar gyfer naturiaeth a phlannu gwyllt. Rydym yn ystyried dylunwyr a gerddi sy'n gweithio o fewn ffurfioldeb anhyblyg, lle mae geometreg yn hollbwysig ac mae Celf a Chrefft ac ysbrydoliaeth bensaernïol fodern yn helaeth.

Mae'r ardd ffurfiol fodern yn arddull dylunio gardd sy'n pwysleisio llinellau glân, siapiau geometrig, ac esthetig minimalaidd. Fe'i nodweddir gan ei ddefnydd o batrymau cymesur, lliwiau syml, a phlaniadau wedi'u curadu'n ofalus. Mae'r arddull hon o ddylunio gerddi yn aml yn gysylltiedig â phensaernïaeth gyfoes ac fe'i defnyddir yn aml ar gyfer mannau cyhoeddus, campysau corfforaethol, ac eiddo preswyl drud.

Gyda llawer o’r dylunwyr sy’n ymarfer o fewn y cyd-destun gardd ffurfiol fodern yn nifer o enillwyr Sioe Flodau Chelsea megis Ulf Nordfjell, Arne Maynard a Christopher Bradley Hole, maent bob amser yn dylunio gyda bwriad o blannu naturiolaidd

rhydd i gyd-fynd â’u ffurfioldeb; mae Piet Oudolf hyd yn oed wedi creu gerddi hynod ffurfiol, Neuadd Scampston yn enghraifft.

Mewn gardd ffurfiol fodern, mae'r cynllun fel arfer wedi'i drefnu'n ardaloedd penodol neu “ystafelloedd,” pob un â'i ddyluniad a'i bwrpas unigryw ei hun. Gall yr ardd gynnwys echel ganolog neu lwybr sy'n tynnu'r llygad tuag at ganolbwynt, fel cerflun neu nodwedd ddŵr.

Mae’r hyn a blannir mewn gardd ffurfiol yn dueddol o fod yn rhwydd gofalu amdanynt ac yn aml maent yn cynnwys llwyni bytholwyrdd, glaswelltau addurnol, a choed wedi'u tocio'n ofalus. Defnyddir nodweddion dŵr, fel ffynhonnau neu byllau sy'n adlewyrchu, yn aml hefyd i ychwanegu ymdeimlad o lonyddwch a thawelwch i'r fan.

Ar y cyfan, mae'r ardd ffurfiol Fodern yn arddull soffistigedig a chain o ddylunio gerddi sy'n pwysleisio symlrwydd, trefn a chydbwysedd. Mae'n ddewis delfrydol i'r rhai sy'n gwerthfawrogi esthetig glân a chyfoes yn eu mannau awyr agored.

Dysgu ac addysgu

Bydd darlithoedd, astudiaethau achos a thrafodaethau grŵp.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd rhaid i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau rydych chi wedi’u hennill neu eu gwella.

Rhaid i rywfaint o’r dystiolaeth hon fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol er mwyn i ni allu bod yn hollol sicr bod safonau’n cael eu cyrraedd ym mhob cwrs a phwnc. Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gyfoethogi’ch dysg.

Mae ein dulliau ni wedi’u dylunio i gynyddu eich hyder, ac rydym ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Stephen Parker; England's Gardens: A Modern History. ( Dorling Kindersley 29 Jun. 2023)
 • New Formal Gardens: A Modern Approach to Formal Design
 • by Jill Billington and Royal Horticultural Society | 12 Apr 2002
 • Katie Campbell, British Gardens in Time: The Greatest Gardens and the People Who Shaped
 • Them (Frances Lincoln, 27 Mar 2014))
 • The English Country House Garden by George Plumptre and Marcus Harpur | 1 Oct 2018
 • Royal Gardens of the World: 21 Celebrated Gardens from the Alhambra to Highgrove and Beyond
 • by Mark Lane | 24 Sept 2020
 • Creating Small Formal Gardens by Roy Strong and Robina Green | 26 Oct 1989
 • Topiary, Knots and Parterres by Caroline Foley | 8 Jun 2017
 • Gardens of Court and Country: English Design 1630-1730 (The Association of Human Rights
 • Institutes series) by David Jacques | 4 Apr 2017
 • Topiary: Garden Craftsmanship in Yew and Box by Nathaniel Lloyd | 1 Jan 1999
 • The Gardens of Arne Maynard by Arne Maynard | 10 Sept 2015
 • Derek Jarman's Garden Hardcover – 5 Jun. 1995 by Derek Jarman (Author), Howard Sooley
 • Royal Gardens: Extraordinary Edens from Around the World
 • by Stéphane Bern and Jean-Baptiste Leroux | 1 Nov 2014
 • Tom Turner, British Gardens. History, Philosophy and Design (Routledge 2013)
 • Andrew Wilson, Influential Gardens: the designers who shaped 20th-century garden style.
 • (London: Mitchell Beazley 2002)
 • George Plumptre, The Gardens of England: Treasures of the National Gardens Scheme, (Merrell
 • Publishers Ltd 2013)
 • Gardens Of Obsession Hardcover – 14 Oct. 1999 by Gordon Cooper (Author), Gordon Taylor.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.