Ewch i’r prif gynnwys

Sbaeneg Sgyrsiol i Ôl-Ddechreuwyr (cwrs ar-lein)

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud blwyddyn o astudiaethau rhan-amser (neu ein Cwrs Carlam i Ddechreuwyr) neu os gwnaethoch astudio lefel ‘O’ (TGAU) mewn Sbaeneg gryn amser yn ôl.

Cewch ddigonedd o gyfleoedd i ymarfer eich sgiliau sgwrsio Sbaeneg.

Bydd y pynciau’n cynnwys:

 • cwrdd â phobl newydd
 • siarad am yr hyn rydym yn ei wneud ar wyliau
 • hoff bethau a chas bethau
 • llogi car
 • prynu neu rentu tŷ
 • mewn bwyty
 • rhanbarthau Sbaen.

Rhagor o wybodaeth

 • cwrs 18 awr
 • rhaid ymrestru ymlaen llaw
 • byddwch chi’n cael deunyddiau’r cwrs yn y sesiwn gyntaf
 • defnydd helaeth o’n labordai iaith digidol.

Mae deunydd sain ar gael drwy gydol yr haf drwy ein llwyfan dysgu ar-lein.

Dysgu ac addysgu

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar gymryd rhan ac ymarfer.

Fe’ch anogir i gymryd rhan yn y dosbarth drwy amrywiaeth o weithgareddau cyfeillgarl a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Asesu parhaus trwy gymryd rhan yn y dosbarth.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.