Ewch i’r prif gynnwys

Sbaeneg i Ddechreuwyr Uwch

Hyd Dydd Llun 12 Mehefin i ddydd Gwener 16 Mehefin 2023
Tiwtor Cristina Moroy
Côd y cwrs SPA22A4191A
Ffi £140
Ffi ratach £120 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Ymrestrwch nawr

Mae’r cwrs dwys hwn yn addas i chi os ydych wedi gwneud blwyddyn o astudiaethau rhan-amser neu os gwnaethoch astudio lefel ‘O’ (TGAU) rhydlyd yn yr Almaeneg.

Cewch ddigonedd o gyfleoedd i ymarfer eich sgiliau sgwrsio Sbaeneg.

Mae croeso hefyd i fyfyrwyr sy’n ddechreuwyr.

Bydd 2 awr o hyfforddiant trwy weminarau byw ac 1.5 awr o baratoi ar gyfer pob sesiwn.

Cewch ddigonedd o gyfleoedd i ymarfer eich sgiliau sgwrsio Sbaeneg.

Bydd y pynciau’n cynnwys:

  • cwrdd â phobl newydd
  • siarad am beth ydym yn ei wneud ar wyliau
  • hoff bethau a chas bethau
  • llogi car
  • prynu neu rentu tŷ
  • mewn bwyty

Mae cyn-gofrestru yn hanfodol

Ddim yn siŵr pa lefel sy’n addas i chi? Dewch o hyd i'ch lefel.

Dysgu ac addysgu

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar gymryd rhan ac ymarfer.

Fe’ch anogir i gymryd rhan yn y dosbarth drwy amrywiaeth o weithgareddau cyfeillgarl a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Darperir holl ddeunyddiau'r cwrs.

Gwaith cwrs ac asesu

Asesu parhaus trwy gymryd rhan yn y dosbarth.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.