Ewch i’r prif gynnwys

Comando Actualidad

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

El objetivo de este curso de español avanzado es mejorar la competencia del idioma al mismo tiempo que los alumnos obtienen nuevos sobre la actualidad de España y Latinoamérica a través de la prensa, noticias en televisión y documentales.

Trataremos temas variados de política, cultura, música y arte, cine, literatura, etc. Y los relacionaremos con el contexto histórico político que los envuelve.

Los temas se presentarán en clase y los estudiantes tendrán la posibilidad de practicar sus destrezas orales y ampliar su vocabulario a través de debates y ejercicios de conversación. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar y mejorar sus conceptos gramaticales, vocabulario y destrezas orales mediante actividades tanto orales como escritas presentadas en clase.

Nod y cwrs Sbaeneg uwch hwn yw gwella sgiliau iaith a rhuglder wrth gael mewnwelediad newydd i faterion cyfoes Sbaeneg ac America Ladin trwy erthyglau yn y wasg, newyddion teledu a rhaglenni dogfen.

Byddwn yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau megis gwleidyddiaeth, diwylliant, cerddoriaeth a chelf, sinema, llenyddiaeth, a llawer o rai eraill, gan eu cysylltu â’r cyd-destun hanesyddol a gwleidyddol o’u cwmpas.

Bydd y pynciau yn cael eu trafod yn y dosbarth a bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ymarfer eu sgiliau iaith ac ehangu eu geirfa trwy ddadleuon ac ymarferion sgwrsio. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i wella eu cysyniadau gramadegol, eu geirfa a’u sgiliau llafar trwy weithgareddau llafar ac ysgrifenedig a gyflwynir yn y dosbarth.

I bwy mae’r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr lefel uwch sy'n dymuno gwella eu sgiliau llafar a gwrando yn Sbaeneg. Addysgir y cwrs drwy gyfrwng y Sbaeneg.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i gymryd rhan yn y dosbarth trwy amrywiaeth o weithgareddau diogel a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Portffolio gwaith cwrs a chymryd rhan yn y dosbarth. Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a'r myfyriwr.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Darperir deunyddiau - bydd taflenni ac adnoddau ar gael ar Dysgu Canolog.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.