Ewch i’r prif gynnwys

Y tu mewn i Iaith

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Beth yw iaith? Sut mae plant yn dysgu iaith? Sut mae anifeiliaid yn defnyddio iaith? Byddwn yn ymchwilio i’r cwestiynau hyn a mwy er mwyn deall gwerth a phwysigrwydd astudio iaith yn y byd modern.

Rydym yn byw mewn oes o gyfathrebu gormodol, yn trosglwyddo a derbyn iaith o bob cyfeiriad drwy gydol pob eiliad effro o’n bywydau. Rydym yn defnyddio geiriau i siarad, ysgrifennu, anfon neges destun neu e-bost, a thrydaru, rydym yn mynegi ein hunain yn barhaus trwy ystumiau ac iaith y corff, ac yn addasu ein mynegiant i amrywiaeth eang o gyd-destunau mewn miloedd o ffyrdd cynnil a chymhleth. Ac eto, anaml y byddwn yn oedi i ystyried sut mae iaith yn gweithio - prin iawn yw’r cyfleoedd sydd gennym i wneud hynny.

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn iaith a chyfathrebu a’r brwdfrydedd i ddatblygu’r diddordeb hwnnw ymhellach. Mae'n gweithredu fel rhan o'r llwybr Naratifau Mewnol, a bydd yn rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i chi a fydd yn eich helpu i astudio cyrsiau eraill ar y llwybr. Ni thybir bod unrhyw wybodaeth flaenorol gennych ac mae pob croeso i fyfyrwyr sydd am gyflawni hwn fel cwrs annibynnol hefyd.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y modiwl hwn dros 9 sesiwn, dwy awr o hyd, wedi’u cyflwyno’n wythnosol.

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp, gweithgareddau dadansoddi ffynonellau ac ymarferion i ddatblygu eich sgiliau academaidd. Bydd cyfle hefyd i ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, wedi'i hwyluso gan Amgylchedd Dysgu Rhithwir y brifysgol, Dysgu Canolog.

Gwaith cwrs ac asesu

Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau tri darn o waith a asesir:

  1. darn myfyriol 300 gair
  2. dadansoddiad 600 gair o ddarn byr o destun
  3. traethawd 1000 gair.

Rhoddir cyngor a chymorth ar gyfer y tri aseiniad, a byddwch yn derbyn adborth manwl mewn perthynas â chryfderau a meysydd i’w gwella ar gyfer pob darn o waith.

Deunydd darllen awgrymedig

  • Coupland, N., and Jaworski, A. (2009) The New Sociolinguistics Reader. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Saeed, J. (1996) Semantics, New York: John Wiley & Sons, Incorporated.
  • Sampson, G. (2005) The ‘Language Instinct’ Debate. London: Continuum.
  • Wardhaugh, R., and Fuller, J. M. (2014) An Introduction to Sociolinguistics. Somerset: John Wiley & Sons, Incorporated.
  • Yule, G. (2020) The Study of Language (7th edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.