Ewch i’r prif gynnwys

Gwylio Pobl: Archwilio Nodweddion

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r cwrs hwn yn defnyddio pobl fel ei ysbrydoliaeth, oddi wrth y bobl rydyn ni'n eu hadnabod, y bobl rydyn ni wedi'u gweld, y bobl rydyn ni wedi'u clywed a'r bobl rydyn ni wedi'u dychmygu.

Bydd pob dosbarth yn archwilio agweddau gwahanol ar gymeriadu a bydd yn edrych ar sut mae i dyfu atgofion a ffuglen oddi wrth bobl ein bywydau.Trwy amrywiaeth o brofiadau ysgrifennu ac awgrymiadau, bydd myfyrwyr yn casglu portffolio o waith gwreiddiol a adeiladwyd o gwmpas cymeriadau lliwgar, tri dimensiwn bythgofiadwy.

Bydd yr arddull addysgu yn sicrhau amgylchedd cynnes, cefnogol ac ysgogol i awduron o bob profiad.

Dysgu ac addysgu

Gwaith cwrs ac asesu

Deunydd darllen awgrymedig

Bydd tiwtor y cwrs yn cynnig teitlau, fel y bo’n briodol.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.