Ewch i’r prif gynnwys

Sgiliau Arwain Hanfodol

Mae’r cwrs hwn yn rhyngweithiol iawn, ac mae’n rhoi cwmpas rhagorol o sgiliau, technegau a gwybodaeth hanfodol sydd eu hangen ar gyfer llwyddo fel arweinydd mewn unrhyw faes.

Caiff y cwrs hwn ei addysgu drwy gymysgedd o ddysgu ar-lein a dysgu yn y dosbarth, a gellir ei astudio yr un pryd â'r cwrs Sgiliau Rheoli Hanfodol. Mae'r cwrs yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol a chysyniadau ar arddulliau arwain gyda sgiliau arwain ymarferol.

Mae’r cwrs hwn yn agored i bawb, ac mae’n tybio nad oes ganddynt wybodaeth flaenorol.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs hwn wedi'i addysgu drwy gymysgedd o ddysgu ar-lein a dysgu yn yr ystafell ddosbarth, a gellir ei astudio ar y cyd â'r cwrs Sgiliau Rheoli Hanfodol.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella.

Yr asesiad ar gyfer y cwrs hwn yw: portffolio datblygu personol; cyflwyniad

Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a'r myfyriwr. Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau wedi’u cynllunio i gynyddu eich hyder, ac rydym yn ymdrechu’n galed iawn i ddyfeisio ffyrdd o’ch asesu sy’n ddifyr ac yn addas i oedolion â bywydau prysur.

Deunydd darllen awgrymedig

Darperir gan y tiwtor yn Amgylchedd Dysgu Rhithwir y brifysgol.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG