Ewch i’r prif gynnwys

Gweithdy Ysgrifennu Nofel Uwch

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Ydych chi eisiau gweithdy ar nofel sydd ar y gweill ond nad ydych yn gallu ysgogi eich hun i (ail)ddechrau?

Neu oes gennych chi syniad am nofel rydych chi wedi bod yn ei ystyried ers blynyddoedd na allwch chi ddod o hyd i'r amser na'r gefnogaeth i’w ddatblygu?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â rhywfaint o brofiad blaenorol o ysgrifennu nofelau, naill ai drwy gwrs blaenorol neu efallai drwy hunan-gyhoeddi, sy'n dymuno datblygu eu sgiliau ysgrifennu ffuglen mewn grŵp cefnogol a myfyriol.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddrafftio, golygu a strwythuro (yn enwedig i fyfyrwyr sydd eisoes â phrosiect clir mewn golwg) ond mae lle hefyd i awduron profiadol ddechrau rhywbeth newydd.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys gweithdai, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp bach.

Nid yw'r cwrs hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr. Dylai myfyrwyr heb unrhyw brofiad blaenorol o ysgrifennu creadigol ystyried cwblhau Gweithdy Ysgrifennu Nofel yn y lle cyntaf neu un o'n cyrsiau Dechrau Ysgrifennu.

Bydd croeso cynnes i brofiad perthnasol neu ddysgu blaenorol arall gan ddarparwyr eraill hefyd. I gael cyngor neu os oes gennych ymholiadau pellach am ba mor addas ydych chi, cysylltwch â'r Darlithydd Cydlynu ar gyfer y Dyniaethau, Dr Michelle Deininger DeiningerMJ@caerdydd.ac.uk

Maes Llafur

Mae’r pynciau’n debygol o gynnwys:

  • Strwythur a ffurf
  • Arddull, Cyflymder a Genre
  • Cymeriad
  • Golygu a chymorth i fwrw ymlaen
  • Cyhoeddi

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd rhaid i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau rydych chi wedi’u hennill neu eu gwella. Rhaid i rywfaint o’r dystiolaeth hon fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol er mwyn i ni allu bod yn hollol sicr bod safonau’n cael eu bodloni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gyfoethogi’ch dysg. Lluniwyd ein dulliau i wella eich hyder, a gwnawn bob ymdrech i greu ffyrdd o asesu sy’n rhoi mwynhad ac sy’n addas ar gyfer oedolion â bywydau prysur.

Sail yr asesiad fydd darn o nofel, amlinelliad o bennod ac adroddiad myfyriol o'r broses ysgrifennu a golygu ( cyfanswm o tua 2000 o eiriau). Yn wahanol i'r rhan fwyaf o'n cyrsiau rhagarweiniol, mae'r cwrs hwn wedi'i farcio ar sail canran.

Deunydd darllen awgrymedig

Bydd rhestr ddarllen lawn ar gael.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.