Ewch i’r prif gynnwys

Drama Sain

Hyd 10 o gyfarfodydd wythnosol
Tiwtor Rachel Smith
Côd y cwrs CRW22A5460A
Ffi £175
Ffi ratach £140 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

Cwrs ar-lein

Ymrestrwch nawr

Sut allwch chi gadw’r gynulleidfa ar bigau’r drain gyda sain llais yn unig? Sut allwch chi adeiladu cymeriad trwy naws deialog?

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ysgrifennu ar gyfer sain, ar ffurf dramâu radio neu bodlediadau ffuglen.

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i egwyddorion ysgrifennu dramatig llwyddiannus ar ffurf sain, o lunio syniad i ddatblygu cymeriadau cryf. Byddwch yn dysgu sut mae drama sain ac adrodd straeon yn weledol, a sut i baentio lluniau gyda geiriau i greu 'theatr rhwng y clustiau'.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau.

Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog. Ar gyfer dosbarthiadau ar-lein, cynhelir gweithdai wythnosol yn fyw trwy Zoom, a'u cefnogi gan ddarlithoedd wedi'u recordio.

Dyma’r pynciau a allai fod o dan sylw:

 • Archwilio Fformatau Sain
 • Sut i Baentio Lluniau Gyda Geiriau
 • Strwythur Dramatig
 • Gweithredu Dramatig a Phlotio
 • Nod
 • Deialog
 • Arddull
 • Drafftio a Golygu

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau sgript drama sain deg tudalen neu stori sain ochr yn ochr â myfyrdod ysgrifenedig byr ar eu proses eu hunain. Bydd y portffolio yn cynnwys tua 1500 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Darllen Hanfodol:

 • Writing for Radio gan Shaun MacCloughlin
 • Writing for Radio gan Christopher William Hill

Deunydd Darllen Ychwanegol a Ddewiswyd

 • The Art of Dramatic Writing gan Lajos Egri

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.