Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Derbyn ac Ymrwymo II

Hyd 10 weekly meetings
Tiwtor Ingrid Wallace
Côd y cwrs SOC19A4815A
Ffi £170
Ffi ratach £136 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Er bod y cwrs hwn eisoes wedi dechrau, mae’n bosibl bod lleoedd ar ôl o hyd. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am leoedd a allai fod ar gael o hyd.

Hyd 10 weekly meetings
Tiwtor Ingrid Wallace
Côd y cwrs SOC19A4815B
Ffi £170
Ffi ratach £136 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Er bod y cwrs hwn eisoes wedi dechrau, mae’n bosibl bod lleoedd ar ôl o hyd. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am leoedd a allai fod ar gael o hyd.

Mae Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT) II yn datblygu nifer o syniadau o’r cwrs ACT cyntaf.

Y tro hwn, byddwn yn tynnu ar drosiadau i archwilio syniadau megis dewrder a hyder, ofn a meiddio, i'n helpu i ddeall beth sy’n ein ysgogi i fyw’r bywyd yr ydym am ei fyw.

Mae'r cwrs yn agored i bawb sydd wedi cwblhau ACT I.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y cwrs drwy gymysgedd o:

  • darlithoedd
  • myfyrwyr yn myfyrio
  • gweithio mewn parau neu grwpiau bach i gwblhau taflenni gwaith

Gwaith cwrs ac asesu

Deunydd darllen awgrymedig

  • Dr Russ Harris: The Happiness Trap
  • Dr Russ Harris: The Confidence Gap

Bydd deunydd darllen pellach yn cael ei awgrymu drwy gydol y cwrs.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU