Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Derbyn ac Ymrwymo II

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT) II yn datblygu nifer o syniadau o’r cwrs ACT cyntaf.

Y tro hwn, byddwn yn tynnu ar drosiadau i archwilio syniadau megis dewrder a hyder, ofn a meiddio, i'n helpu i ddeall beth sy’n ein ysgogi i fyw’r bywyd yr ydym am ei fyw.

Mae'r cwrs yn agored i bawb sydd wedi cwblhau ACT I.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y cwrs drwy gymysgedd o:

  • darlithoedd
  • myfyrwyr yn myfyrio
  • gweithio mewn parau neu grwpiau bach i gwblhau taflenni gwaith

Gwaith cwrs ac asesu

Deunydd darllen awgrymedig

  • Dr Russ Harris: The Happiness Trap
  • Dr Russ Harris: The Confidence Gap

Bydd deunydd darllen pellach yn cael ei awgrymu drwy gydol y cwrs.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.