Ewch i’r prif gynnwys

Sgriptio Drama Deledu

Hyd 10 cyfarfod wythnosol
Tiwtor Russ Gascoigne
Côd y cwrs CRW20A4087B
Ffi £170
Ffi ratach £136 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Led by an experienced, professional scriptwriter and former BBC Drama script editor, this vibrant and wide-ranging course takes you through the process of writing for TV/film.

It incorporates a comprehensive understanding of how the industry operates as well as covering the technicalities of scriptwriting itself.

Using a variety of screened material and in-class exercises, the course deconstructs and demystifies scriptwriting’s often complex demands through practical demonstrations of its key components and principles to enable you to conceive, plan and write a script in keeping with established techniques and professional criteria. Pre-enrolment is essential as places are limited.

The course is primarily aimed at students who want to write for television/film or learn the fundamentals of scriptwriting.

Russ Gascoigne has written for the BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 and S4C, his credits ranging from soap through to the top rating A Touch of Frost. He is a former BBC Drama script editor who has also worked as a script-reader/consultant for numerous TV/film companies including the Movie Acquisition Corporation and the European Script Fund.

Dysgu ac addysgu

Mae hwn yn gwrs 10 credyd, felly bydd cyfarfodydd dwy awr unwaith yr wythnos (20 awr o gyswllt i gyd) fydd yn cynnwys trafodaethau, ymarferion (opsiynol), darlithoedd ynghylch crefft a detholion o DVD.

Cewch hefyd daflenni fel darllen cefndirol ar gyfer y cwrs, ynghyd â sgript a samplau golygfeydd unigol. Y nod yw sicrhau bod y dosbarthiadau’n bleserus ac yn ysgogol i bawb.

Disgwylir i chi ysgrifennu yn eich amser preifat eich hun, gydag arweiniad eich tiwtor, wrth ymgyfarwyddo yr un pryd â chysyniadau sylfaenol sgriptio.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Ni fydd unrhyw arholiadau ffurfiol. Fe'ch anogir i ysgrifennu sgript byr i'w gwblhau erbyn diwedd y cwrs, sy'n dangos eich dealltwriaeth o hanfodion sgriptio.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau yn hyblyg ac wedi’u cynllunio i gynyddu eich hyder, ac rydym yn ymdrechu’n galed iawn i ddyfeisio ffyrdd o’ch asesu sy’n ddifyr ac yn addas i oedolion â bywydau prysur.

Deunydd darllen awgrymedig

Cewch hyd i'r rhan fwyaf o adnoddau y bydd eich tiwtor eich cyfeirio atynt ar-lein.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU