Ewch i’r prif gynnwys

Ffilmiau Americanaidd: Diwylliant, cymdeithas, hunaniaeth

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Bydd y cwrs hwn yn archwilio diwylliant, cymdeithas a hunaniaeth America drwy ffilmiau poblogaidd Americanaidd.

Trwy wylio, trafod, dadansoddi’n feirniadol ac ysgrifennu am y ffilmiau hyn, bydd yn ystyried sut mae ffilm yn creu ffenestr i ddiwylliant a chymdeithas America fodern.

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddarllen ffilmiau Americanaidd fel testunau diwylliannol sy’n ein helpu i ddeall hanes a diwylliant yn well. Prif nod y modiwl yw gosod sinema gyfoes America yn ei gyd-destunau hanesyddol a diwylliannol ehangach.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y modiwl hwn dros 10 sesiwn ddwy awr o hyd, wedi’u cyflwyno’n wythnosol.

Cyflwynir y dosbarthiadau drwy amrywiaeth o ddarlithoedd, gweithdai, ymarferion trafod a gwaith grŵp. Bydd myfyrwyr yn derbyn taflenni a rhestr ddarllen, sy’n caniatáu iddynt ddarllen am bynciau perthnasol, ac yn eu galluogi hefyd i ddatblygu eu diddordebau eu hunain a nodi’r cwestiynau allweddol y bydd gofyn iddynt eu hateb yn eu hasesiadau.

Cynnwys dangosol:

Wythnos 1

 • Conflict, Politics, and Propaganda: America at War
 • Saving Private Ryan. Dir. Steven Spielberg. Paramount Pictures, 1998
 • The Best Years of Our Lives. Dir. William Wyler. MGM, 1946

Wythnos 2

 • Horse operas: the Western and American identity
 • The Searchers. Dir. John Ford. Warner Bros, 1956
 • Dances with Wolves. Dir. Kevin Costner. Orion Pictures, 1990

Wythnos 3

 • The Gangster in American popular culture
 • Angels with Dirty Faces. Dir. Michael Curtiz. Warner Bros, 1938
 • Goodfellas. Dir. Martin Scorsese. Warner Bros, 1990

Wythnos 4

 • Youth culture in American film
 • Breakfast Club. Dir. John Hughes. Universal Pictures, 1985
 • Rebel without a cause. Dir. Nicholas Ray. Warner Bros, 1955

Wythnos 5

 • The 1950s: a time of consumerism and contentment or conformism?
 • Invasion of the Body Snatchers. Dir. Don Siegel. Walter Wanger, 1956
 • Pleasantville. Dir. Gary Ross. New Line Cinema, 1998

Wythnos 6

 • Exploring racial identity in American cinema
 • To Kill a Mockingbird. Dir. Robert Mulligan. Universal, 1962
 • Mississippi Burning. Dir. Alan Parker. Orion Pictures, 1988

Wythnos 7

 • The 1960s: Vietnam and the counter-culture
 • Easy Rider. Dir. Dennis Hopper. Columbia Pictures, 1969
 • Platoon. Dir. Oliver Stone. Hemdale Film, 1986

Wythnos 8

 • Take me out to the ballpark: Sports and American film
 • Field of Dreams. Dir. Phil Alden Robinson. Gordon Company, 1989
 • Slapshot. Dir. George Roy Hill. Kings Road Entertainment, 1977

Wythnos 9

 • Representations of Women in American Cinema
 • Mildred Pierce. Dir. Michael Curtiz. Warner Bros, 1945
 • Thelma & Louise. Dir. Ridley Scott. Metro-Goldwyn-Mayer, 1991

Wythnos 10

 • Back to the Future: Sci-fi and America re-imagined
 • Sleeper. Dir. Woody Allen. Rollins-Joffe, 1973
 • Blade Runner. Dir. Ridley Scott. Warner Bros, 1982

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd myfyrwyr naill ai’n cwblhau tri adolygiad ffilm 500 gair neu draethawd 1500 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Testun hanfodol

 • Leonard Quart & Albert Auster, American Film and Society since 1945. Praeger; 4 edition (2011)

Testunau a argymhellir

 • John Belton, American Cinema/American Culture, 4th edition (2012)
 • Harry M. Benshoff and Sean Griffin, America on Film: Representing Race, Class, Gender and Sexuality at the Movies, 2nd edition (2009)
 • Barry Keith Grant (ed.), American Cinema of the 1960s: Themes and Variations (2008)
 • Martin Halliwell, American Culture in the 1950s (2007)
 • Jon Lewis, American Film: A History (2008)
 • Mark Rawlinson, American Visual Culture (2009)
 • Robert Sklar, Movie-Made America: A Cultural History of American Movies (1975)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.