Ewch i’r prif gynnwys

Heneiddio Drwy'r Oesoedd: Bioarchaeoleg a Phobl y Gorffennol

Hyd 9 cyfarfod wythnosol
Tiwtor Katie Faillace
Côd y cwrs ARC24A5487A
Ffi £264
Ffi ratach £211 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU

Ymrestrwch nawr

Mae oedran unigolyn yn effeithio ar sut mae ei ddiwylliant yn gweld yr unigolyn hwnnw.

Bydd y modiwl hwn yn archwilio dylanwad oedran yng nghymdeithasau'r gorffennol, o fod yn faban i fynd yn hŷn.

Wrth gyflwyno'r dulliau a ddefnyddir gan fio-archeolegwyr a defnyddio enghreifftiau o Brydain, Ewrop a Gogledd America, byddwn yn archwilio'r tri phrif fath o oedran: cronolegol, biolegol a chymdeithasol, cyn trafod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng y cerrig milltir a chyfrifoldebau cymdeithasol sydd yn aml ynghlwm wrth oedran.

Byddwn yn archwilio sut mae'r rhain yn croestorri â hunaniaethau personol eraill, gan gynnwys rhywedd a chyfoeth.

Byddwch yn cael eich cyflwyno i ddulliau megis amcangyfrif oedran o esgyrn a dannedd, dadansoddi diet a daearyddiaeth, ac arwyddion o glefyd a thrawma mewn sgerbydau dynol.

Byddwn yn gorffen trwy gymharu hyn oll â diwylliannau modern o bob cwr o'r byd.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl trwy naw sesiwn wyneb yn wyneb. Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys darlithoedd ac yna trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp ar bynciau penodol sy'n ymwneud â'r modiwl. Bydd y drafodaeth a'r gwaith grŵp yn galluogi’r myfyrwyr i feddwl yn feirniadol a chyfrannu at y dadleuon a'r pynciau a gyflwynir yn ystod y darlithoedd. Bydd adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr trwy Dysgu Canolog yn atgyfnerthu’r sesiynau trafod dan arweiniad a'r darlithoedd.

Maes Llafur:

 • Cyflwyniad a throsolwg o'r cwrs
 • Astudio poblogaethau bodau dynol a dulliau o amcangyfrif oedran
 • Babandod
 • Deunyddiau darllen ym maes bioarchaeoleg: gweithdy gwaith cwrs
 • Plentyndod
 • Y glasoed
 • Oedolion Ifanc
 • Oedolyn Hŷn
 • Oedran Heddiw

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd disgwyl i chi gwblhau dau ddarn o waith a asesir:

 • adolygiad beirniadol byr
 • traethawd 1000 gair.

Rhoddir cyngor a chymorth ar gyfer y ddau aseiniad, a byddwch yn derbyn adborth manwl ynghylch y cryfderau a’r meysydd i’w gwella ar gyfer y ddau ddarn o waith.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Argawal, S and Glencross, B. (2011) Social Bioarchaeology. Chichester: Wiley Blackwell.
 • Devlin, Z and Graham, E-J. (2015) Death embodied. Oxford: Oxbow.
 • Larsen, C. S. (1998) Bioarchaeology: Interpreting Behavior from the Human Skeleton. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Parker-Pearson, M. P. (1999) The Archaeology of Death and Burial. Sutton, Gloucester.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.