Ewch i’r prif gynnwys

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Cwnsela

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Nod y modiwl hwn yw adeiladu ar sgiliau a ddatblygwyd eisoes mewn cyrsiau sgiliau cwnsela sylfaenol.

Bydd myfyrwyr yn archwilio Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Cwnsela fel cyfraniad tuag at reoli straen ac iselder.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y cwrs hwn trwy gyfuniad o ddarlithoedd a sesiynau mewn grwpiau bach.

Ar ôl llwyddo yn y modiwl, dylai myfyriwr allu:

Gwybod a Deall:

Safbwyntiau ymwybyddiaeth ofalgar mewn cwnsela.

Sgiliau deallusol:

Myfyrio, dadansoddi safbwyntiau damcaniaethol.

Gwaith cwrs ac asesu

Asesir y cwrs hwn trwy ddyddlyfr myfyriol.

Deunydd darllen awgrymedig

  • Mindfulness in Plain English Ven. Henepola Gunaratana
  • The Mindful Way Through Depression: Freeing Yourself from Chronic  Unhappiness, Williams, M., Teasdale, J,   Segal Z., Kabat-Zinn, J.
  • The Mindful Way Through Anxiety: Break Free from Chronic Worry and Reclaim Your Life, Orsillo, S.M., Roemer, L
  • Breath by Breath: The Liberating Practice of Insight Meditation, Rosenberg, L.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.