Ewch i’r prif gynnwys

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Cwnsela

Hyd 10 cyfarfod wythnosol
Tiwtor Pauline Beesley
Côd y cwrs SOC23A5545A
Ffi £186
Ffi ratach £148 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

50-51 Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3AT

Ymrestrwch nawr

Nod y modiwl hwn yw adeiladu ar sgiliau a ddatblygwyd eisoes mewn cyrsiau sgiliau cwnsela sylfaenol.

Bydd myfyrwyr yn archwilio Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Cwnsela fel cyfraniad tuag at reoli straen ac iselder.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y cwrs hwn trwy gyfuniad o ddarlithoedd a sesiynau mewn grwpiau bach.

Ar ôl llwyddo yn y modiwl, dylai myfyriwr allu:

Gwybod a Deall:

Safbwyntiau ymwybyddiaeth ofalgar mewn cwnsela.

Sgiliau deallusol:

Myfyrio, dadansoddi safbwyntiau damcaniaethol.

Gwaith cwrs ac asesu

Asesir y cwrs hwn trwy ddyddlyfr myfyriol.

Deunydd darllen awgrymedig

  • Mindfulness in Plain English Ven. Henepola Gunaratana
  • The Mindful Way Through Depression: Freeing Yourself from Chronic  Unhappiness, Williams, M., Teasdale, J,   Segal Z., Kabat-Zinn, J.
  • The Mindful Way Through Anxiety: Break Free from Chronic Worry and Reclaim Your Life, Orsillo, S.M., Roemer, L
  • Breath by Breath: The Liberating Practice of Insight Meditation, Rosenberg, L.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.