Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Hanes Celf: Archwiliadau Pellach

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Hyd 10 cyfarfod wythnosol
Tiwtor Dr Angela Morelli
Côd y cwrs AAA23A5539A
Ffi £186
Ffi ratach £148 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Location

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG

Yn y cwrs hwn, byddwch yn ymchwilio'n ddyfnach i Hanes Celf a'r hyn y gellir ei ddarganfod am bobl, lleoedd a chymdeithas mewn gwaith celf.

Byddwch yn astudio artistiaid a datblygiadau allweddol yn y celfyddydau gweledol trwy archwilio paentiadau, cerfluniau a ffresgoau (er enghraifft gan artistiaid megis Hieronymus Bosch, Michelangelo, Raphael, Rubens, Goya, William Blake a Dante Gabriel Rossetti).

Mae'r cwrs yn dechrau trwy archwilio gwaith celf sy'n portreadu duwiau a chwedloniaeth yng nghelf yr Hen Aifft. Yna byddwn yn ystyried dylanwad celf Islamaidd yn hanes celf y Gorllewin.

Rhoddir sylw pellach i gelf Dadeni’r Gogledd, Darddulliaeth yr Eidal, Baróc a Neo-Glasuriaeth, a daw’r modiwl i ben gyda chelfyddyd a chymdeithas Oes Fictoria. Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, lle byddwn yn dysgu mwy am y casgliad a lle mae’r gweithiau celf cyd-fynd â hanes celf.

Nid oes angen astudiaeth flaenorol, er bod hwn yn ddilyniant naturiol o CE5512 Cyflwyniad i Hanes Celf.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach a sesiynau dadlau. Bydd adnoddau sy’n ategu’r sesiynau ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Cynnwys y maes llafur

  1. Trosolwg o'r modiwl a Duwiau'r Aifft
  2. Celf Glasurol: Gwlad Groeg a Rhufain
  3. Cwis – Celf ganoloesol
  4. Celf Dadeni'r Eidal
  5. Celf Dadeni'r Gogledd
  6. Baróc a gwaith Rembrandt
  7. Neo-glasuraeth a Hogarth
  8. Celf Oes Fictoria: Pre-Raphaelites
  9. Posteri, pamffledi a gwleidyddiaeth: celf bropaganda
  10. Atgrynhoi’r modiwl a pharatoi ar gyfer yr aseiniad.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd rhaid i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau rydych chi wedi’u hennill neu eu gwella.

Rhaid i rywfaint o’r dystiolaeth hon fod ar ffurf y gallwn ei rhoi gerbron arholwyr allanol er mwyn i ni allu bod yn hollol sicr bod safonau’n cael eu bodloni ym mhob cwrs a phwnc.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gyfoethogi’ch dysg. Lluniwyd ein dulliau i wella eich hyder, a gwnawn bob ymdrech i greu ffyrdd o asesu sy’n rhoi mwynhad ac sy’n addas ar gyfer oedolion â bywydau prysur.

Bydd myfyrwyr naill ai'n ysgrifennu traethawd o tua 1,500 o eiriau neu dri gwerthusiad 500 gair o weithiau celf.

Deunydd darllen awgrymedig

Awgrymiadau o ran darllen a Rhestr Adnoddau:

Adnoddau ar y rhyngrwyd

National Gallery. 2023. Artists A to Z. [online] http://www.nationalgallery.org.uk/artists/

Tate Britain. 2023. Art and Artists. [online] http://www.tate.org.uk/art

Deunydd Darllen a Argymhellir

Victoria Charles and Marlena Metcalf, Renaissance Art (2012)

Anthony Janson, History of Art (2001)

Marcia Pointon, History of Art: a student’s handbook (2014)

Mark Bills, Art in the age of Queen Victoria: a wealth of depictions (2001)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.