Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Maes o Fryniau'r Malvern i Fryniau'r Cotswold

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Nod y modiwl hwn yw rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr o’r wyddoniaeth ddaearegol sy’n cael ei defnyddio ar waith maes, gan gyfeirio at y dreftadaeth ddaearegol gyfoethog ledled Dyffryn Hafren, a hynny’n cynnwys Bryniau’r Malvern a Bryniau’r Cotswolds.

Yn y modiwl hwn, bydd cyfle i astudio'r ffiniau rhwng dwy ran o ddaeareg Ynysoedd Prydain sy’n wahanol yn sylfaenol: y creigiau hŷn a geir yn y gorllewin a’r gogledd sy’n galetach ac yn fwy cymhleth yn strwythurol, a'r creigiau iau a geir yn bennaf yn y de a’r dwyrain sy’n feddalach ac yn symlach yn strwythurol.

Nid oes rhaid meddu ar wybodaeth flaenorol o ddaeareg nac o'r maes astudio hwn yn gyffredinol.

Dysgu ac addysgu

Bydd y daith maes ym para am gyfnod o 4 diwrnod olynol, a bydd pwyslais ar arsylwi ymarferol a chydnabod nodweddion arwyddocaol. 20 o oriau cyswllt.

Bydd myfyrwyr yn dysgu hanfodion gwyddoniaeth ddaearegol, a daeareg (gan gynnwys tirffurfiau) y maes astudio yn gyntaf, drwy wneud darllen cefndirol o’r daflen wybodaeth a anfonir atynt cyn y cwrs (gan gynnwys testun, mapiau a brasluniau anodedig disgrifiadol); bydd llawer o’r agweddau a ddisgrifir yn y daflen wybodaeth wedyn yn cael eu dangos iddyn nhw yn y maes – a bydd y daflen wybodaeth ar gael iddyn nhw bob amser i gyfeirio ati.

Bydd sgiliau maes yn cael eu haddysgu yn ystod y cwrs, gan gynnwys sut i arsylwi a chofnodi, sut i samplu sbesimenau cyfeirio da, a bod yn ymwybodol o agweddau allweddol o ran cadwraeth ddaearegol a diogelwch, a gweithredu arnynt.

Gwaith cwrs ac asesu

Papur cwestiwn fydd yn cael ei osod ar ddiwedd y cwrs. Caiff y papur hwn ei gynllunio er mwyn iddo fod yn rhwydd i’w gwblhau, ond hefyd bydd yn adlewyrchu ystod y pwnc, yn rhoi prawf ar ddealltwriaeth y myfyriwr o'r daflen wybodaeth cyn y cwrs, yn ogystal â'r hyn a ddisgrifiwyd iddyn nhw yn ystod y daith maes.

Deunydd darllen awgrymedig

  • Whitten with Brooks. 1974. A Dictionary of Geology. Penguin.
  • Kearey. 1996. The New Penguin Dictionary of Geology. Penguin.
  • Mondadori. 1977. The Macdonald Encyclopaedia of Rocks and Minerals. Macdonald.
  • Geological Museum. 1978. Britain before Man. HMSO.
  • British Museum (Natural History). 1969. British Palaeozoic Fossils. London.
  • British Museum (Natural History). 1972. British Mesozoic Fossils. London.
  • Fitter & Ray. The Seashore. Collins.
  • Hunter & Easterbrook. 2004. The Geological History of the British Isles. The Open University.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.